το fmag προτείνει

προτεινόμενες εκδηλώσεις, εκθέσεις, οτιδήποτε φωτογραφικό

σελιδοδείκτης
αφίσα 5ης Biennale

Παλιές Διασταυρώσεις - Make it Νew ΙΙΙ

παρουσίαση της 5ης Biennale Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης

· το fmag προτείνει // Δημοσίευση: 21 Ιουν 2015 // Συντάκτης: