Φωτοδίκτυο

Μία προσπάθεια καταγραφής όλων των φορέων, ιδρυμάτων και σχολών που έχουν σχέση με τη φωτογραφία στην Ελλάδα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν ένα κείμενο με την ταυτότητα - δράση - ιστορικό της ομάδας τους καθώς και το λογότυπο τους. Κάθε χρόνο μπορείτε να επιλέγετε και μία ενδεικτική φωτογραφία μαζί με το λογότυπο.

σελιδοδείκτης
λογότυπο Athens House of Photography

Athens House of Photography

· Αθήνα · Κηφισιά · Φωτο/φικά Κέντρα
σελιδοδείκτης
λογότυπο BlackBox Photography

BlackBox Photography

· Φωτο/φικά Κέντρα · Αθήνα
σελιδοδείκτης
λογότυπο Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας

Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας

· Αθήνα · Φωτο/φικά Κέντρα