Πνευματικά Δικαιώματα και Όροι Χρήσης

Γενικά

 

1.  Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμιά διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. Επισημαίνεται πάντως ότι κατά το Ν.2387/20 (όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 2121/93 και ισχύει σήμερα) και κατά τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει Κυρωθεί με το Ν.100/1975) απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αποθήκευση σε κάποιο σύστημα διάσωσης και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

2.  Το περιεχόμενο του fmag.gr και οι όροι του παρόντος είναι δυνατό ν' αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

3.  Τυχόν ζήτημα που δεν διευκρινίζεται στο παρόν κείμενο ρυθμίζεται από την παράγραφο 1.

4.  Για οποιοδήποτε θέμα, εξώδικο ή δικαστικό, προκύψει από τη χρήση του fmag.gr αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης της Λάρισας, στην Ελλάδα.

 

Ειδικά

 

Η Ιστοσελίδα

 

5.  Η ιστοσελίδα fmag.gr ως προϊόν λογισμικού, με όλες τις εφαρμογές και τα ηλεκτρονικά αρχεία από τα οποία αποτελείται, τροποποιήθηκε και αναπτύχθηκε υπό την  GPL v2 άδεια ελεύθερου λογισμικού.

6.  Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), το περιεχόμενο του fmag.gr συμπεριλαμβανομένων κειμένων, φωτογραφιών και λοιπού υλικού, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του περιοδικού και των κατά περίπτωση δημιουργών - συντακτών.
α. Ειδικά για τα Φωτογραφικά Νέα - Δελτία τύπου που δημοσιεύονται από το fmag, τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους δημιουργούς αυτών. Με την αποστολή τους στο fmag παραχωρούν το δικαίωμα δημοσίευσης και μεταποίησης προς χάριν δημοσίευσης. Με την έννοια αυτή η μεταποιημένη δομή των δημοσιευμένων δελτίων τύπου στο fmag δεν επιτρέπεται να αναδημοσιεύεται από τρίτους σύμφωνα με του όρους του άρθρου 8.

7.  Οι φωτογραφίες που εκτίθενται από φωτογράφους, συντάκτες ή όχι του fmag, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των ιδίων. Σε κάθε περίπτωση εκχώρησης περισσότερων δικαιωμάτων σε τρίτους, υπάρχει ρητή αναφορά.

8.  Κάθε περίπτωση όπου εμφανίζονται στο χρήστη οι επιλογές "εκτύπωση", η "αποστολή με email" και "share on facebook" (καθώς και οι υπόλοιπες επιλογές αναδημοσίευσης σε social networks κτλ.) αποτελεί εκχώρηση δικαιωμάτων αποκλειστικά για προσωπική χρήση και χωρίς εμπορικό σκοπό αναδημοσίευση (σε μορφή περίληψης ή προεπισκόπησης), με την υποχρέωση πάντα της αναγραφής σε εμφανές σημείο της πηγής και του δημιουργού και σε μορφή υπερσυνδέσμου/link.

 

Σύνδεσμοι (Links)

 

9.  Το fmag.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω "υπερσυνδέσμων" (hyperlinks) ή διαφημιστικών καταχωρήσεων. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, ο χρήστης αναγνωρίζει, ότι πρέπει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

10. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί, ότι το fmag.gr ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή/και ότι συνδέεται με αυτά καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

'Εντυπο fmag

 

11. Το έντυπο fmag διέπουν όλα τα παραπάνω σε εύλογη αναλογία με τη μορφή της έντυπης μορφής του περιοδικού.

12. Όλες οι φωτογραφίες που υποβάλλονται για δημοσίευση στο περιοδικό πρέπει να αποτελούν πρωτότυπο έργο (ή αντίγραφο του πρωτότυπου) του δημιουργού και να συνοδεύονται από βεβαίωση ύπαρξης "άδειας δημοσίευσης" σε κάθε περίπτωση που απεικονίζουν τρίτους ή ιδιοκτησία τρίτων.

 

Ευθύνη προς χρήστες

 

13. To fmag.gr  διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει ή και να διαγράψει οποιονδήποτε λογαριασμό - μέλος, χωρίς καμία προειδοποίηση.

14. Οι διαχειριστές του fmag.gr συνιστούν στους χρήστες του site να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να προβαίνουν πάντα σε "έξοδο" (Logout) από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης, για να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο λογαριασμό τους από τρίτους.

15. Το fmag.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αμέλεια των χρηστών να συμμορφωθούν με τους όρους του παρόντος.