Στέλιος Χαρίσης

Εικόνα Στέλιος Χαρίσης
Συντάκτης - Φωτογραφικά Νέα
Δοκιμαστής Λογισμικού
E: 
stelios.harissis@fmag.gr