Δ.ΕΠ.Ε.Κ.Ε.Π.- Μοσχάτου

κτήριο Δ.ΕΠ.Ε.Κ.Ε.Π. Μοσχάτου
· ΚΕΣ · Μοσχάτο · Πειραιάς

Η Δημοτική Επιχείρηση Επαγγελματικής Κατάρτισης, Επικοινωνίας και Προβολής συμβάλλει στη διεύρυνση και συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και κοινωνικών προσφορών στους πολίτες του Μοσχάτου σε τομείς που έχουν σχέση με την επιμόρφωση, τη ψυχαγωγία (Δημοτικό Αναψυκτήριο «Το Περίπτερο»), την κοινωνική πρόνοια σε ειδικές ομάδες πληθυσμού (πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», πρόγραμμα για την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική ανασυγκρότηση της συνοικίας Προσφυγικά του Δήμου Μοσχάτου), τη δημιουργική απασχόληση («Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών») και την πολιτιστική ανάπτυξη (Βιβλιοπωλείο «Βιβλιογητεύματα», Εργαστήρι Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας, Θερινός κινηματογράφος «Σινέ-Κήπος»).

Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα - Παρασκευή: 07:30 - 15:00