Κέντρο Τεχνών Πλάκα

Λογότυπο φορέα
· ΚΕΣ · Αθήνα · Γλυφάδα · Κηφισιά · Πειραιάς · Φιλοθέη - Ψυχικό

Θεωρία & πράξη

Πάνω σ' αυτά τα δύο ισάξια θεμέλια χτίσαμε και στηρίζουμε, εδώ και τέσσερις δεκαετίες, το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα. Σκοπός μας είναι η δημιουργία στελεχών, ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας στον χώρο του σχεδίου και των εφαρμοσμένων τεχνών, αλλά και η διαμόρφωση ανθρώπων με συγκροτημένη προσωπικότητα και επαγγελματικό ήθος.

Εγγύηση στην εκπαιδευτική αυτή προσπάθεια είναι το καταξιωμένο διδακτικό επιτελείο της σχολής μας, οι προσεκτικά επιλεγμένες διεθνείς μας συνεργασίες, η στενή σύνδεση της διδασκαλίας με τις ανάγκες της πραγματικής αγοράς και κυρίως το παιδευτικό πάθος που δημιούργησε το Κέντρο Τεχνών Πλάκα και εξακολουθεί να αποτελεί την κινητήρια δύναμη όλων των δραστηριοτήτων μας.

Από την αρχή της δημιουργίας του και μέχρι σήμερα μετά από τριάντα έξη χρόνια, το ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ ΠΛΑΚΑ προωθεί μια πρωτοποριακή αντίληψη παιδείας, που πέρα από την άψογη επαγγελματική κατάρτηση, εκπαιδεύει στη βαθύτερη μελέτη του πολιτισμού.

Το ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ ΠΛΑΚΑ πιστεύει ότι η γνώση είναι ένα ενιαίο, πολύπλευρο, αρμονικό σύνολο διαφορετικών στοιχείων, και με αυτό το σκεπτικό προσπαθεί να τη μεταδίδει στους σπουδαστές. Γι' αυτό, τα προγράμματα σπουδών είναι έτσι σχεδιασμένα, ώστε να εξασφαλίζουν όχι μόνο εξειδικευμένη εκπαίδευση, αλλά κυρίως Ολοκληρωμένη Παιδεία.

Το ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ ΠΛΑΚΑ είναι εξέλιξη μιας υπεύθυνης και πετυχημένης πορείας στο χώρο του Σχεδίου και των Εφαρμοσμένων Τεχνών. Αναγνωρισμένο από τα Βρετανικά Κρατικά Πανεπιστήμια και καταξιωμένο στον Ελληνικό Εκπαιδευτικό Χώρο και Αγορά Εργασίας, με την καθοδήγηση των έμπειρων καθηγητών του και τον πλέον σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, είναι σε θέση να παρέχει σήμερα μόρφωση ανώτερου επιπέδου σε σπουδαστές υψηλών απαιτήσεων.