Φωτογραφική Ομάδα Camera Work

Λογότυπο Φορέα
· Λέσχες - Ομάδες · Αθήνα

Η φωτογραφική ομάδα Camera Work συγκροτείται από φωτογράφους που μοιράζονται κοινές πεποιθήσεις σχετικά με το φωτογραφικό ιδίωμα. Πρωτίστως μοιράζονται την πεποίθηση, ότι η φωτογραφική θεώρηση του κόσμου αποτελεί ερμηνευτική διεργασία η οποία έχει ως αποτέλεσμα την ανασυγκρότηση και την οπτική ανασύνθεσή του.

Η φωτογραφική ανασύσταση της επικράτειας της εμπειρίας είναι τόσο ουσιωδέστερη, όσο βαθύτερη και ουσιαστικότερη η συμμετοχή του δημιουργού. Ως εκ τούτου, τα μέλη αυτής της ομάδας, αναζητούν μια ευρύτερη καλλιέργεια, προκειμένου να μεταγράψουν τα φαινόμενα σε αυθύπαρκτες φωτογραφικές επιφάνειες. Η πολλαπλότητα και η συνθετότητα του νοήματος της φωτογραφίας είναι άμεσα συνυφασμένη με την καλλιέργεια του βλέμματος.

Η φωτογραφική ομάδα Camera Work συστάθηκε το Φθινόπωρο του 2012 και έχει έδρα την Αθήνα. Η δημιουργία της ήταν μια πρωτοβουλία του Βασίλη Γεροντάκου και του Παναγιώτη Γούλιαρη, ως αποτέλεσμα της τριετούς κοινής τους διδακτικής πορείας με αντικείμενο την καλλιτεχνική φωτογραφία.