Μουσείο Μπενάκη

λογότυπο Μουσείο Μπενάκη
· Αθήνα · Μουσεία

Το Μουσείο Μπενάκη συγκαταλέγεται στις μεγάλες εκείνες δωρεές που αύξησαν τα περιουσιακά στοιχεία του κράτους, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και τον παλαιότερο μουσειακό οργανισμό που λειτουργεί στην Ελλάδα ως Ίδρυμα Ιδιωτικού Δικαίου. Με τις εκτεταμένες ενότητες των εκθεμάτων του, που καλύπτουν περισσότερους από έναν πολιτισμικούς τομείς, αλλά και τη γενικότερη λειτουργία του, που εξυπηρετεί περισσότερες από μία κοινωνικές ανάγκες, το Μουσείο Μπενάκη, προσφέρει ένα μοναδικό ίσως υπόδειγμα σύνθετης δομής μέσα στο ευρύτερο πλέγμα των μουσειακών ιδρυμάτων της Ελλάδας.

Το Τμήμα Συντήρησης Έργων Τέχνης του Μουσείου Μπενάκη λειτουργεί από το 1974 και αποτελείται από επτά, διαφορετικά κατά ειδικότητα, εργαστήρια:

  • Εικόνας - Ελαιογραφίας και Ξυλόγλυπτου
  • Κεραμικού
  • Μετάλλου - Γυαλιού και Οστέινου υλικού
  • Τοιχογραφίας
  • Υφάσματος
  • Φωτογραφίας
  • Χαρτιού

Κύριο έργο του τμήματος είναι η εξέταση με τεχνικά μέσα, η συντήρηση και αποκατάσταση των έργων των συλλογών του Μουσείου και η πρόληψη της περαιτέρω φθοράς τους με την εξασφάλιση των κατάλληλων περιβαλλοντικών συνθηκών έκθεσης και αποθήκευσής τους.

Όλες οι επεμβάσεις κατά τη συντήρηση στοχεύουν στη παρουσίαση των έργων κατά τρόπο συνεπή, αισθητικά αποδεκτό και σύμφωνο με τις προθέσεις του καλλιτέχνη, έχοντας ως δεδομένη την πάροδο του χρόνου, τις ενδεχομένως αντίξοες συνθήκες διατήρησής τους καθώς και άλλους μη αντιστρέψιμους παράγοντες.

Από τους σημαντικότερους τομείς δραστηριότητας του τμήματος είναι η έρευνα των έργων ως προς τη δομή, τα υλικά κατασκευής τους, και ως προς την κατάσταση διατήρησής τους, με τη βοήθεια ειδικών φωτογραφικών μεθόδων ακτινογράφησης, μικροσκοπικής παρατήρησης και φυσικοχημικών αναλύσεων.

Ειδικά για το Εργαστήριο Συντήρησης Φωτογραφίας:
Το Εργαστήριο συντήρησης φωτογραφίας δημιουργήθηκε το Δεκέμβριο του 1999, με τρεις βασικούς στόχους: την αποκατάσταση, τη συντήρηση και την αναπαραγωγή φωτογραφικού υλικού.
Η εξέταση του φωτογραφικού υλικού, η ανάλυση της δομής και της κατάστασης διατήρησής του αποτελούν τους βασικούς τομείς προετοιμασίας της συντήρησης του υλικού αυτού.
Στο Εργαστήριο συντηρούνται φωτογραφίες και αρνητικά όλων των τύπων, καθώς και φωτογραφικά λευκώματα.
Λόγω της ιδιαιτερότητας και της ευαισθησίας των φωτογραφικών Συλλογών δίνεται μεγάλο βάρος στον έλεγχο των περιβαλλοντικών συνθηκών, τόσο για τη φύλαξη όσο και για την έκθεσή τους.

Το μουσείο πραγματοποιεί πρόγραμμα στήριξης, εκθέσεις και εκδόσεις. Διαθέτει μόνιμες αλλά και περιοδικές συλλογές.

Για πληροφορίες επισκέψεων δείτε εδώ

Για διευθύνσεις κτηρίων και επικοινωνία δείτε εδώ