ΦΩΤΟκύτταρο

λογότυπο ΦΩΤΟκύτταρο
· Λέσχες - Ομάδες · Λευκάδα

Η φωτογραφική ομάδα ΦΩΤΟ - κύτταρο έχει έδρα την πόλη της Λευκάδας και σκοπός της είναι η προώθηση και διάδοση της φωτογραφικής τέχνης, μέσα από το καλλιτεχνικό και γνωστικό επίπεδο των μελών, η ανάδειξη του τεχνικού και καλλιτεχνικού επιπέδου τους, η ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και η προβολή του τόπου μας, μέσα από τη φωτογραφία.

Με τη δημιουργία σχετικού φωτογραφικού αρχείου, η ανοικτή επικοινωνία των μελών του σωματείου με άλλους φορείς ή ομάδες, που έχουν ως κυρίαρχο αντικείμενο τη φωτογραφική τέχνη,δημιουργεί προϋποθέσεις γαι την υποστήριξη του πειραματισμού και της έρευνας πάνω στην φωτογραφική δημιουργία.

Στόχος της είναι η διεύρυνση του κύκλου των φίλων της φωτογραφίας και η προσπάθεια να καλλιεργηθεί ένα φωτογραφικό κοινό, με κριτικούς προβληματισμούς πάνω στη φωτογραφία, η μέσω της κοινής προσπάθειας και συμμετοχής στις δραστηριότητες του σωματείου, ανάπτυξη και σύσφιξη των σχέσεων φιλίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του.