Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς

Λογότυπο φορέα
γέφυρα, πηγές Κρύας Λιβαδειάς
· Λέσχες - Ομάδες · Λιβαδειά

Η Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς ιδρύθηκε το 2005 και είναι o πρώτος Φωτογραφικός Σύλλογος της Λιβαδειάς. Σήμερα μετέχουν στις δραστηριότητές της πάνω από πενήντα (50) μέλη.

Αφορμή για την ίδρυση της Φ.Λ.Λ., στάθηκε το κοινό ενδιαφέρον μιας ομάδας φίλων της φωτογραφίας. Σκοπός της ίδρυσης, σύμφωνα με το καταστατικό, εκτός των άλλων είναι:

•Η προώθηση και διάδοση της φωτογραφικής τέχνης, μέσα από το καλλιτεχνικό και γνωστικό επίπεδο των μελών, καθώς και η ανάδειξη του τεχνικού και καλλιτεχνικού επιπέδου των νέων μελών.
•Η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η προβολή της Πόλης μας, μέσα από τη φωτογραφία, με τη δημιουργία σχετικού φωτογραφικού αρχείου.
•Η ανοικτή επικοινωνία των μελών της Φ.Λ.Λ., με άλλους φορείς ή ομάδες, που έχουν ως κυρίαρχο αντικείμενο τη φωτογραφική τέχνη.

Για την επίτευξη των προαναφερομένων στόχων, η Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς πραγματοποιεί κύκλο μαθημάτων για τα νέα μέλη, καθώς και ειδικά σεμινάρια, διαλέξεις και προβολές σχετικά με την φωτογραφική τέχνη, όπως επίσης ενημέρωση των μελών για κάθε θέμα που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τη φωτογραφία.

Άλλες δραστηριότητες της Φ.Λ.Λ. είναι η πραγματοποίηση φωτογραφικών εξορμήσεων, η διοργάνωση εκθέσεων ομαδικών ή ατομικών των μελών της λέσχης, διαγωνισμοί φωτογραφίας, η επικοινωνία και συνεργασία με άλλες φωτογραφικές λέσχες και ομάδες, η δημιουργία βιβλιοθήκης σχετικής με την τέχνη της φωτογραφίας.
Η προβολή των έργων των μελών της Φ.Λ.Λ., γίνεται επίσης μέσα από τις ιστοσελίδες της Λέσχης στο διαδίκτυο (site, blogspot, facebook, flickr).