Διαγωνισμός fmag + όραμα 2013

· φωτογραφικά // Δημοσίευση: 14 Mar 2013  από 

Με χαρά και ως ένα μικρό αντάλλαγμα για την υποστήριξή σας
τo fmag, σε συνεργασία με τη σχολή "όραμα - εικαστικές και φωτογραφικές σπουδές", σας προσφέρει τη δυνατότητα να συμμετάσχετε δωρεάν σε ένα έως τέσσερα σεμινάρια της σειράς "Workshops Μάρτιος Ιούνιος 2013".

 

Με χαρά και ως ένα μικρό αντάλλαγμα για την υποστήριξή σας
τo fmag, σε συνεργασία με τη σχολή "όραμα - εικαστικές και φωτογραφικές σπουδές", σας προσφέρει τη δυνατότητα να συμμετάσχετε δωρεάν σε ένα έως τέσσερα σεμινάρια της σειράς "Workshops Μάρτιος Ιούνιος 2013".

 

Τα workshops που προσφέρονται ως επιλογή είναι τα εξής:

(κάνετε κλικ στον τίτλο του κάθε workshop για περισσότερες πληροφορίες)

Σας ευχαριστούμε όλους, για τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό.

 

---------

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

 1. Οποιαδήποτε συμμετοχή δεν συμμορφώνεται προς τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις είναι άκυρη. Διοργανωτής του διαγωνισμού είναι το fmag.gr («fmag») σε συνεργασία με τη σχολή «όραμα - εικαστικές και φωτογραφικές σπουδές» («όραμα»).
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες internet άνω των 18 ετών, οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα («Δικαιούμενοι Συμμετοχής»). Ο Διαγωνισμός έχει 5 επιλογές συμμετοχής («workshop»).
 3. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.
 4. Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει από την επίσημη δημοσίευση του παρόντος άρθρου και θα λήξει στις αναφερόμενες ημερομηνίες για κάθε workshop.
 5. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται με τους εξής τρόπους:
  1. Κάθε φορά που οποιοσδήποτε Δικαιούμενος Συμμετοχής συμπληρώνει την ειδικά διαμορφωμένη φόρμα συμμετοχής έχει τη δυνατότητα να δηλώσει συμμετοχή σε ένα έως πέντε workshop. Απαιτείται να καταχωρήσει το ονοματεπώνυμό του, το email του και το τηλέφωνό του.
  2. Κάθε Δικαιούμενος έχει τη δυνατότητα να δηλώσει τη συμμετοχή του μόνο για μια φορά εφόσον καταχωρήσει στη σχετική φόρμα τα στοιχεία επικοινωνίας του.
 6. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στα γραφεία στα γραφεία του fmag τις προβλεπόμενες ημερομηνίες παρουσία δικηγόρου και δύο μαρτύρων. Ο νικητές του διαγωνισμού θα προκύψουν από τυχαία κλήρωση μεταξύ όλων των έγκυρων συμμετοχών που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού.
 7. Ο εκάστοτε νικητής θα ειδοποιηθεί τηλεφωνικά ή με email από το fmag. Το όνομά του θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα fmag.gr.
 8. O τυχερός θα πρέπει να επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του εντός 24 ωρών από την ημερομηνία της ενημέρωσής του. Σε περίπτωση αδυναμίας επιβεβαίωσης θα γίνει νέα κλήρωση. Ομοίως, σε περίπτωση που δεν επαληθευτεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του νικητή ή δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με αυτόν θα γίνεται νέα κλήρωση.
 9. Η συμμετοχή δεν μεταβιβάζεται ούτε ανταλλάσσεται με άλλο δώρο ή χρηματικό ποσό.
 10. Με την αποδοχή των όρων οι νικητές συναινούν στη χρήση των στοιχείων τους μόνο για τις ανάγκες της κλήρωσης. Όλα τα συγκεντρωμένα στοιχεία διαχειρίζονται και επεξεργάζονται μόνο από το fmag και θα διαγραφούν 1 μήνα μετά την τελευταία κλήρωση. Διατηρούνται μόνο:
  1. ανώνυμα στατιστικά συμμετοχών προς κάθε χρήση ωφέλιμη για τη λειτουργία του fmag (αριθμός συμμετοχών, ώρα και ημερομηνία υποβολής συμμετοχής)
  2. τα ονόματα των νικητών χάριν δημοσίευσης αυτών
  3. τα email όσων επιθυμούν ρητά (μέσω της φόρμας συμμετοχής) να ενημερώνονται στο μέλλον για διάφορες δραστηριότητες του fmag
 11. Η επεξεργασία όλων των δεδομένων θα γίνει με βάση τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Νόμος περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα).
 12. Σε περίπτωση που κάποιος τυχερός δεν επιθυμεί την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων θα εξαιρείται από τη λίστα των συμμετεχόντων για την τελική κλήρωση.
 13. Ο διοργανωτής τηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους του διαγωνισμού ή να μεταθέσει την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης κατά την κρίση του. Εξαιρούνται τα άρθρα 10 και 11.
 14. Οι ως άνω τροποποιήσεις θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες. Ο διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με τις εν λόγω τροποποιήσεις.
 15. Ο διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου του, όπως ενδεικτικά αναφέρονται: προσβολή από ιούς υπολογιστών, παράνομη ενέργεια ή επέμβαση, απάτη, τεχνικά προβλήματα, επηρεάζεται προσωρινώς η ομαλή εξέλιξη του διαγωνισμού.
 16. Ο διοργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη υποστεί οποιοσδήποτε νικητής είτε κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεομένων με τη συμμετοχή του στο workshop, είτε λόγω ματαίωσης του αντίστοιχου workshop.
 17. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων.
 18. Από το διαγωνισμό εξαιρούνται όλοι οι συνεργάτες του fmag.

 

αφίσα δημοσίευσης του διαγωνισμού

αφίσα σε μικρό μέγεθος