Εισαγωγή στις Βασικές Αρχές της Φωτογραφίας

Αφίσα εκδήλωσης
· Workshops · Αθήνα · Αμπελόκηποι // Δημοσίευση: 17 Mar 2013

φωτογραφικό workshop από τη σχολή Όραμα

Η θεωρητική διδασκαλία και η πρακτική εφαρμογή του προγράμματος επικεντρώνεται στην ανάλυση των αρχών της φωτογραφίας, ενώ δίνεται έμφαση στις βασικές λειτουργίες της φωτογραφικής μηχανής και στην τεχνική προσέγγιση της λήψης. Μέσα από ένα εντατικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει διαλέξεις, παρουσιάσεις και εξωτερικές λήψεις, οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με τις βασικές θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις, που θα τους επιτρέψουν να αντιληφθούν την ουσία της τέχνης της φωτογραφίας. Το μάθημα απευθύνεται σε αρχάριους.

Εισηγητές: Γιάννης Ριζομάρκος, Φραντζέσκος Καραγιαννόπουλος

∆ιάρκεια: 24 ώρες
Ημερομηνίες: 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19 Ιουνίου
∆ευτέρα, Τετάρτη 19:00 – 22:00
Σάββατο 11.00 – 14.00
Κόστος: 180€ + ΦΠΑ
Εγγραφές: έως Πέμπτη 30 Μαΐου