Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού

logo
· Διάφορα · Κέρκυρα // Δημοσίευση: 11 Αυγ 2011

πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση, σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80, επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους, κατόχων διδακτορικού διπλώματος, είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας στα γνωστικά αντικείμενα:

  • Ιστορία και Θεωρία του Κινηματογράφου
  • Ξένη Γλώσσα και Ορολογία
  • Αναγνώριση Προτύπων σε Εικαστικές, Καλλιτεχνικές και Πολιτισμικές Εφαρμογές
  • Παιδαγωγική - Διδακτική της Τέχνης

Yποβολή αιτήσεων: μέχρι και 02/09/2011.

Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας

Πλήρες κείμενο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος