Κλικ στον Εθελοντισμό

αφίσα διαγωνισμού
· Διαγωνισμοί · Διεθνείς · Χαλκιδική · Νέα Μουδανιά // Δημοσίευση: 25 Αυγ 2011

1ος Διεθνής Διαγωνισμός Φωτογραφίας από τον Δήμο Νέας Προποντίδας

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού και το Κέντρο Unesco «Αριστοτέλης», διοργανώνει τον 1ο Διεθνή Διαγωνισμό Φωτογραφίας 2011, με τίτλο «Κλικ στον Εθελοντισμό», ο οποίος απευθύνεται σε όλους εκείνους που αγαπούν τη φωτογραφία αλλά και έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα Εθελοντισμού.

Στόχος του διαγωνισμού είναι να δώσει την ευκαιρία κυρίως σε νέους φωτογράφους (ανεξαρτήτως ηλικίας), να προβάλουν με τις δημιουργίες τους, ιδέες και ερεθίσματα σχετικά με τον εθελοντισμό, χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη φωτογραφική τέχνη και τεχνική.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η υποβολή δηλώσεων συμμετοχής ξεκινά την 1η Αυγούστου 2011 και λήγει οριστικά την 30η Νοεμβρίου 2011.
Με τη δήλωση συμμετοχής ο κάθε δημιουργός αποδέχεται αυτόματα το σύνολο των όρων και των κανονισμών που ορίζονται από τον διοργανωτή.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν δημιουργοί ασχέτως ηλικίας ή επαγγελματικής δραστηριότητας.
Οι κατηγορίες, όπου θα διαγωνιστούν οι δημιουργοί, είναι οι εξής:

  1. Μονόχρωμης (Ασπρόμαυρης) φωτογραφίας.
  2. Έγχρωμης φωτογραφίας.
  3. Junior, για μαθητές Δημοτικών Σχολείων και Α' τάξης Γυμνασίων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά ή με ταχυδρομική αποστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 31 Οκτωβρίου 2011. Φωτογραφίες και αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.
Για να είναι έγκυρη η δήλωση, ο υποψήφιος πρέπει:

  • να συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία της αίτησης συμμετοχής
  • να δηλώσει ότι αποδέχεται τους όρους συμμετοχής
  • να αποστείλει τη φόρμα συμμετοχής μαζί με τα έργα (φωτογραφίες):

α) ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Δήμος Νέας Προποντίδας, Μεγάλου Αλεξάνδρου 26, Νέα Μουδανιά Τ.Κ. 63200. Πληροφορίες: Στούλος Βασίλης, τηλ. 23733 / 50.237, Θωμοπούλου Ιωάννα, τηλ. 23733 / 50.207.
β) ηλεκτρονικά στο e-mail photo-comp@nea-propontida.gr

Κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει στις κατηγορίες (1) και (2) με ένα έως τρία έργα ανά κατηγορία.
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Junior μπορούν να συμμετέχουν μόνο στην κατηγορία αυτή με ένα έως τρία έργα.

Οι φωτογραφίες πρέπει να έχουν διαστάσεις περίπου 20x30 cm (Α4).
Οι ψηφιακές φωτογραφίες πρέπει να είναι σε αρχείο JPEG, ανάλυσης 300dp (διαστάσεις Α4).
Ψηφιακές φωτογραφίες μπορούν να σταλούν και ταχυδρομικά στο Δήμο Νέας Προποντίδας σε CD η DVD.
Κάθε φωτογραφία πρέπει να συνοδεύεται από δελτίο (στην πίσω πλευρά της), στο οποίο θα αναγράφεται απαραίτητα η κατηγορία, ο τίτλος της φωτογραφίας, το όνομα, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του δημιουργού.
Για την αξιολόγηση της φωτογραφίας σημαντική είναι και η αποστολή ενός σχολίου, επεξηγηματικού ως προς το θέμα, τα χαρακτηριστικά λήψης της φωτογραφίας, τον τόπο και τον χρόνο λήψης.

Το πλήρες κείμενο κι οι όροι της προκύρηξης
Πρότυπη αίτηση συμμετοχής

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η κριτική επιτροπή θα ορισθεί από τους διοργανωτές. Τα έργα που θα επιλεγούν από την κριτική επιτροπή, θα αποτελέσουν τον κορμό μεγάλης φωτογραφικής έκθεσης, η οποία θα περιοδεύσει αρχικά στη Χαλκιδική και, στη συνέχεια, σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και της Ευρώπης.
Τα βραβεία του διαγωνισμού θα επιδοθούν σε ειδική τελετή, ο χρόνος και ο τόπος της οποίας θα ανακοινωθούν από τους διοργανωτές στα μέσα ενημέρωσης, στο διαδίκτυο (ιστοσελίδα Δήμου Νέας Προποντίδας) και τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στους συμμετέχοντες.
Επιλεγμένες φωτογραφίες της Έκθεσης θα περιληφθούν σε πολυτελή κατάλογο / λεύκωμα, ο οποίος θα περιλαμβάνει και ονομαστικό κατάλογο όλων των συμμετεχόντων, στους οποίους θα αποσταλεί δωρεάν.

ΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Κάθε υποψηφιότητα (φωτογραφία) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού της.
Με τη συμμετοχή τους οι διαγωνιζόμενοι δηλώνουν ότι συμφωνούν, χωρίς καμία αξίωση αμοιβής, ότι, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, ο διοργανωτής αποκτά το δικαίωμα να προβάλει τα έργα τους online ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στο ευρύ κοινό.

Οι διαγωνιζόμενοι επιτρέπουν, επίσης, στο διοργανωτή να χρησιμοποιήσει τα ονόματα, φωτογραφίες ή βιογραφικά στοιχεία, που έχουν επιδώσει κατά την υποβολή του έργου τους, χωρίς καμιά αξίωση αμοιβής, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της προβολής της διοργάνωσης.
Οι διαγωνιζόμενοι επιτρέπουν, επίσης, στο διοργανωτή να χρησιμοποιήσει μέρος ή το σύνολο του έργου τους, προκειμένου να δημιουργηθούν προωθητικά διαφημιστικά για τις ανάγκες της προβολής της διοργάνωσης, χωρίς καμία αξίωση αμοιβής.

Οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν στους διοργανωτές το δικαίωμα δημοσίευσης, έκθεσης και εκτύπωσης σε φωτογραφικό κατάλογο / λεύκωμα των φωτογραφιών τους χωρίς καμία αξίωση αμοιβής.
Οι διοργανωτές δεν ευθύνονται για τυχόν ζημίες και βλάβες, που θα προκληθούν στα έργα κατά τη μεταφορά ή κατά τη διάρκεια της έκθεσης, και δεν υποχρεούνται σε καταβολή αποζημιώσεως, αν και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά τους. Όλα τα έξοδα αποστολής των έργων βαρύνουν τους συμμετέχοντες. Τα έργα που θα αποσταλούν, δεν επιστρέφονται.

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης των όρων και των προθεσμιών κατάθεσης των έργων, καθώς και του χρόνου διεξαγωγής των εκθέσεων, αν αυτό κριθεί αναγκαίο, ενώ για οποιαδήποτε τροποποίηση θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της παρούσας προκήρυξης.