Μαθήματα φωτογραφίας εξ αποστάσεως

Φωτογραφία - Τάσος Σχίζας
· Μαθήματα - Σεμινάρια // Δημοσίευση: 14 Σεπ 2011

μαθήματα φωτογραφίας από τον Τάσο Σχίζα

Ο Τάσος Σχίζας ανακοινώνει την έναρξη μαθημάτων φωτογραφίας εξ αποστάσεως. Έτσι δίνεται η δυνατότητα για όσους βρίσκονται εκτός Θεσσαλονίκης, να παρακολουθήσουν μαθήματα φωτογραφίας.

Πρόκειται για μια σειρά μαθημάτων που πραγματοποιούνται από τον Τάσο Σχίζα, χωρισμένα σε 7 ανεξάρτητα σεμινάρια και σχεδιασμένα για παρακολούθηση εξ αποστάσεως.

Λήψη Ι
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους ξεκινούν ν' ασχοληθούν με την φωτογραφία, προσφέροντας τους τις απαραίτητες βασικές γνώσεις.

Λήψη ΙΙ
Η συνέχεια του 1ου σεμιναρίου, για όσους έχουν περισσότερες απαιτήσεις σε τεχνικές και ποιότητα.

Σκοτεινός θάλαμος Ι
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους ξεκινούν ν' ασχοληθούν με την επεξεργασία της αναλογικής φωτογραφίας (εμφάνιση φιλμ, εκτύπωση φωτογραφιών), προσφέροντας τους τις απαραίτητες βασικές γνώσεις.

Σκοτεινός θάλαμος ΙΙ
Η συνέχεια του 1ου σεμιναρίου, για όσους αναζητούν την ποιότητα, τον απόλυτο έλεγχο της εκτύπωσης και τις ειδικές τεχνικές.

Ψηφιακή επεξεργασία I
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους ξεκινούν ν' ασχοληθούν με την
ψηφιακή επεξεργασία.

Ψηφιακή επεξεργασία IΙ
Η συνέχεια του 1ου σεμιναρίου, για όσους αναζητούν καλύτερο έλεγχο, μεγαλύτερη ποιότητα και ειδικές τεχνικές.

Καλλιτεχνική φωτογραφία
Μια σειρά μαθημάτων για την εισαγωγή του σπουδαστή στην καλλιτεχνική φωτογραφία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Τάσος Σχίζας: 2310 638447, 6974 898910