Σεμινάρια φωτογραφίας στον Πολυχώρο Κούνιο

Φωτογραφία εκδήλωσης
· Μαθήματα - Σεμινάρια · Θεσσαλονίκη // Δημοσίευση: 25 Ιαν 2012

νέος κύκλος σεμιναρίων φωτογραφίας από τον Τάσο Σχίζα στον Πολυχώρο Κούνιο

Νέος κύκλος σεμιναρίων φωτογραφίας ξεκινάει από τον Φεβρουάριο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης στον Πολυχώρο Κούνιο, στα Λουλουδάδικα (Κομνηνών 24, τηλ. 2310 271003).

Πρόκειται για μια σειρά μαθημάτων που πραγματοποιούνται από τον Τάσο Σχίζα, στον Πολυχώρο Κούνιο, χωρισμένα σε 3 ανεξάρτητα σεμινάρια.

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν:

- εισηγήσεις
- προβολή παραδειγμάτων και φωτογραφιών
- ανάθεση ασκήσεων
- προβολή και σχολιασμό των ασκήσεων

Παράλληλα με τα μαθήματα οι σπουδαστές λαμβάνουν με email:

- την ύλη των μαθημάτων
- τις ασκήσεις που πρέπει να κάνουν
- links με παραδείγματα και φωτογραφίες από την παράδοση του μαθήματος

2ος ΚΥΚΛΟΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ι: Βασικό τεχνικό σεμινάριο, που απευθύνεται σε όσους ξεκινούν ν’ ασχοληθούν με τη φωτογραφία, προσφέροντας τους τις απαραίτητες γνώσεις. Αφορά τη τεχνική λήψης για αναλογική και ψηφιακή φωτογραφία.
Έναρξη: 11 Φεβρουαρίου (κάθε Σάββατο από τις 1:30 μ.μ. ως τις 3:45 μ.μ.)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ: Δεύτερο μέρος του τεχνικού σεμιναρίου, που απευθύνεται σε όσους γνωρίζουν τα βασικά και περιλαμβάνει περισσότερες γνώσεις, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των τεχνικών μαθημάτων λήψης (για αναλογική και ψηφιακή φωτογραφία).
Έναρξη: 3 Φεβρουαρίου (κάθε Παρασκευή από τις 7:00 μ.μ. ως τις 9:15 μ.μ.)

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙ: Δεύτερο μέρος του σεμιναρίου, που απευθύνεται σε όσους γνωρίζουν την βασική επεξεργασία και περιλαμβάνει περισσότερες γνώσεις, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των μαθημάτων.
Έναρξη: 3 Φεβρουαρίου (κάθε Παρασκευή από τις 4:30 μ.μ. ως τις 6:45 μ.μ.)

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ: Δεύτερο μέρος του σεμιναρίου, που απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν στη φωτογραφία και να αναπτύξουν ή να διαμορφώσουν ένα προσωπικό ύφος και περιλαμβάνει περισσότερες γνώσεις, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των μαθημάτων καλλιτεχνικής φωτογραφίας.
Έναρξη: 11 Φεβρουαρίου (κάθε Σάββατο από τις 11:00 π.μ. ως τις 1:15 μ.μ.)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
10 εβδομάδες ανά σεμινάριο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Η εγγραφή στα σεμινάρια μπορεί να γίνει στον Πολυχώρο Κούνιο (Κομνηνών 24, Λουλουδάδικα) ή με αποστολή της φόρμας εγγραφής με email.
Πολυχώρος Κούνιο: 2310 271003
Τάσος Σχίζας: 2310 638447, 6974 898910