Εικόνες

λογότυπο φορέα
· Διαγωνισμοί · Διεθνείς · Βόλος // Δημοσίευση: 10 Mar 2012

1ος διεθνής φωτογραφικός διαγωνισμός της μη κερδοσκοπικής αστικής εταιρίας Διότιμα και Μούσες

Τον 1ο Διεθνή Φωτογραφικό Διαγωνισμό διοργανώνει η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία «Διοτίμα και Μούσες» για ερασιτέχνες λάτρεις της φωτογραφίας.

Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε τέσσερεις κατηγορίες που περιλαμβάνουν τις θεματικές ενότητες: Νεκρή φύση, θάλασσα, τοπία και ελεύθερο θέμα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Προθεσμία υποβολής 30 Μαρτίου 2012

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε τέσσερεις κατηγορίες:
Α) «ΝΕΚΡΗ ΦΥΣΗ»
Β) «ΘΑΛΑΣΣΑ»
Γ) «ΤΟΠΙΑ»
Δ) «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΘΕΜΑ»

Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε όλους τους ερασιτέχνες λάτρεις της φωτογραφίας. Κάθε αποστολή δεν θα υπερβαίνει τις τρεις φωτογραφίες ανά κατηγορία (κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες με τρία έργα ανά κατηγορία).
Τα έργα δεν θα επιστραφούν μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού.
1) Τα έργα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα και αδημοσίευτα.
2) Το ποσό καταβολής για κάθε υποψηφιότητα (κάλυψη εν μέρει του κόστους οργάνωσης και γραμματειακής υποστήριξης ) ανέρχεται σε 10 ευρώ για την πρώτη κατηγορία και 5 ευρώ για κάθε μία από τις υπόλοιπες. Το ποσό πρέπει να κατατεθεί έως τις 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 στο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας με αριθ..781/313180-79 IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ GR 7001107810000078131318079 (BIC) ETHNGRAA ή μέσα στο φάκελο εάν θα το στείλετε μέσω Courier με ευθύνη του συμμετέχοντα.
3) Κάθε συμμετέχων μπορεί να στείλει σε σφραγισμένο φάκελο, στη διεύθυνση της μη κερδοσκοπικής Αστικής Εταιρίας «ΔΙΟΤΙΜΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΣ» υπ.ΜΑΡΙΑ ΑΡΦΕ’ ΗΠΕΙΡΟΥ 28 38 333 ΒΟΛΟΣ τα εξής:
1) ένα CD που να περιέχει τις φωτογραφίες με τον τίτλο της κατηγορίας στην οποία συμμετέχει και συγκεκριμένα «ΝΕΚΡΗ ΦΥΣΗ», «ΘΑΛΑΣΣΑ» «ΤΟΠΙΑ» ή «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΘΕΜΑ» (ένα CD για κάθε κατηγορία) και το Ψευδώνυμο
2) Ένας μικρότερος φάκελος, που εξωτερικά θα αναφέρει το Ψευδώνυμο και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία: Ψευδώνυμο, όνομα, επώνυμο, ηλικία, επάγγελμα, τόπο γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, e-mail και την απόδειξη καταβολής χρημάτων συμμετοχής.
3)Ενα σύντομο βιογραφικό
4) μια απλή δήλωση ότι το έργο είναι δικό του δημιούργημα κι ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται τους όρους της παρούσας προκήρυξης .
Σημειώνουμε ότι έλλειψη οποιουδήποτε από τα ανωτέρω στοιχεία σημαίνει αποκλεισμό του συμμετέχοντα από τον διαγωνισμό.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τα έργα θα κριθούν ανώνυμα από καταξιωμένους φωτογράφους.
Οι αποφάσεις της κριτικής επιτροπής είναι οριστικές και αμετάκλητες.
Η κριτική επιτροπή αποτελείται από δυο εξωτερικά μέλη και δυο μέλη της μη κερδοσκοπικής Αστικής Εταιρίας «ΔΙΟΤΙΜΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΣ»

ΒΡΑΒΕΙΑ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ: κύπελλο (τέσσερεις νικητές – ένας για κάθε κατηγορία)
Β’ ΒΡΑΒΕΙΟ: κύπελλο (τέσσερεις νικητές- ένας για κάθε κατηγορία)
Γ’ ΒΡΑΒΕΙΟ: κύπελλο (τέσσερεις νικητές- ένας για κάθε κατηγορία)
Δ’ ΒΡΑΒΕΙΟ: κύπελλο (τέσσερεις νικητές- ένας για κάθε κατηγορία)
Κάθε συμμετέχων που θα είναι παρών την ημέρα την εκδήλωσης θα λάβει μια βεβαίωση συμμετοχής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, θα διοργανωθεί λογοτεχνική βραδιά, κατά την οποία θα παρουσιάσουμε και θα εκθέσουμε τα βραβευμένα έργα και θα απονεμηθούν τα βραβεία.
Κρίνεται απαραίτητη η παρουσία των βραβευθέντων στην εκδήλωση. Τα βραβεία δε θα σταλούν ταχυδρομικά .Η απονομή των Βραβείων ορίζεται για το Σάββατο 12 Μαΐου 2012 σε μέρος που θα ανακοινωθεί αργότερα.
Η μη κερδοσκοπική Αστική Εταιρία «ΔΙΟΤΙΜΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΣ» διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης σε έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, καθώς και έκδοσης σε βιβλίο (εξώφυλλο), ημερολόγιο, μέρους ή του συνόλου των έργων που θα υποβληθούν, χωρίς υποχρέωση (απαίτηση ανταμοιβής) έναντι των δημιουργών.
Εννοείται ότι όλα τα πνευματικά δικαιώματα των έργων παραμένουν στην ιδιοκτησία των δημιουργών τους.

Για την ομαλή διεξαγωγή του Διαγωνισμού, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα έργα και τη συμμετοχή τους το συντομότερο δυνατό.
Η σειρά αξιολόγησης των διαγωνιζόμενων γίνεται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την παραλαβή των συμμετοχών από τη Γραμματεία της Εταιρίας.

Με την ένταξή τους στο διαγωνισμό κάθε συμμετέχων συμφωνεί πλήρως με τον παρόντα κανονισμό.

Διεύθυνση αποστολής της συμμετοχής σας:
Μη κερδοσκοπική Αστική Εταιρία «ΔΙΟΤΙΜΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΣ»
Υπόψη κας ΜΑΡΙΑΣ ΑΡΦΕ
ΗΠΕΙΡΟΥ 28 38 333 ΒΟΛΟΣ