Φωτογραφίζουμε για ν' αλλάξουμε την Ευρώπη - Αειφόρος διαβιώση σε μία μεταβαλλόμενη οικονομία

Λογότυπο Φορέα
· Διαγωνισμοί · Διεθνείς · Θεσσαλονίκη // Δημοσίευση: 12 Mar 2012

1ος ευρωπαϊκός διαγωνισμός φωτογραφίας από το CITY_SEC

H Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. συμμετέχει με τους εταίρους του έργου CITY_SEC στη διοργάνωση του πρώτου ευρωπαϊκού διαγωνισμού φωτογραφίας με θέμα: «Φωτογραφίζουμε για να αλλάξουμε την Ευρώπη – Αειφόρος διαβίωση σε μια μεταβαλλόμενη οικονομία» (“Photoforchange in Europe – Sustainable living in changing economy”). Το έργο «CITY_SEC - Υποστήριξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) από Εταιρίες Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ενεργειακές Εταιρίες, ώστε να καταστούν ενεργοί ενεργειακοί παράγοντες στην Ευρώπη», συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» και έχει στόχο να προωθήσει και να διαδώσει την ευφυή χρήση ενέργειας στην Ευρώπη, καθώς και να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του «Συμφώνου των Δημάρχων» για την μείωση των εκπομπών CO2.

α. Σε ποιους απευθύνεται ο Διαγωνισμός

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι επαγγελματίες φωτογράφοι και οι απλοί λάτρεις της φωτογραφίας που έχουν συμπληρώσει το έτος ενηλικίωσης, σύμφωνα με τη νομοθεσία του οικείου κράτους (18 έτη σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία), τη στιγμή υποβολής της αίτησης τους στο διαγωνισμό και ιδιαίτερα οι φοιτητές πανεπιστημιακών σχολών ηλικίας έως 26.

β. Ποιο είναι το θέμα του Διαγωνισμού

Το θέμα του διαγωνισμού είναι «Η Αειφόρος Διαβίωση». Οι εικόνες θα πρέπει να περιγράφουν την αλλαγή προς μια νέα πιο αειφόρο προσέγγιση της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον του, δίνοντας έμφαση στους ανθρώπους, την ατμόσφαιρα (διαθέσεις), τον κόσμο της εργασίας και τις προσωπικές συμπεριφορές, σε σχέση με τη σύγχρονη κοινωνία και το σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις φωτογραφίες που θα είναι σε θέση να περιγράψουν τη στροφή προς μία πιο αειφόρο και ενεργειακά πιο αποδοτική σχέση ανθρώπου και περιβάλλοντος, από σκοπιά φυσική, αστική και ενεργειακή.

γ. Ποια είναι τα βραβεία του Διαγωνισμού

1ο βραβείο: Ταξίδι διάρκειας 5 ημερών σε ευρωπαϊκή χώρα, για το νικητή και ένα συνοδό, κατά τη διάρκεια του οποίου θα του δοθεί η δυνατότητα να επισκεφθεί καινοτόμες εφαρμογές στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να κάνει χρήση ποδηλάτου και να τραβήξει φωτογραφίες.

2ο βραβείο: Ταξίδι διάρκειας 2ημερών στην πόλη της Κοπεγχάγης, μια από τις πιο πράσινες πόλεις της Ευρώπης, για το νικητή και ένα συνοδό, κατά τη διάρκεια του οποίου θα του δοθεί η δυνατότητα να επισκεφτεί φιλικά προς το περιβάλλον αξιοθέατα και να τραβήξει φωτογραφίες.

3ο βραβείο: Κουπόνι αξίας €800 για αγορά φωτογραφικού φακού της επιλογής του νικητή.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι συμμετοχής στο Διαγωνισμό Φωτογραφίας να ενημερωθούν για τους όρους συμμετοχής στα παρακάτω αρχεία. Επισημαίνεται ότι το επίσημο κείμενο των ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ είναι στην αγγλική γλώσσα καθώς και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που οφείλουν να συμπληρώσουν οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό.

Φυλλάδιο Διαγωνισμού Φωτογραφίας

Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό - Greek version
Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό - English version

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Annex A Annex B Annex C

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών: 31 Μαρτίου 2012