Εργαστήρια τέχνης ταχύρρυθμης εκπαίδευσης για ανέργους στο ΜΜΣΤ

λογότυπο φορέα
· Μαθήματα - Σεμινάρια · Θεσσαλονίκη // Δημοσίευση: 27 Σεπ 2012

δωρεάν εργαστήρια τέχνης στο ΜΜΣΤ για άνεργα άτομα 20 - 40 ετών

Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης οργανώνει δωρεάν μαθήματα Ζωγραφικής, Φωτογραφίας, Video Art-Computer Art, Χαρακτικής και Design για περίπου 100-125 άνεργα άτομα ηλικίας 20 - 40 ετών με την ευγενική δωρεά του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ.

Θα σχηματιστούν τμήματα 20 - 25 ατόμων για κάθε μάθημα.
Διάρκεια Προγράμματος: Οκτώβριος 2012 – Μάρτιος 2013 (δύο κύκλοι)

Αυτή την εποχή το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης αναγνωρίζοντας ότι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που μαστίζει τους νέους είναι η ανεργία σχεδίασε ένα ειδικό πρόγραμμα με δωρεάν μαθήματα Ζωγραφικής, Φωτογραφίας, Video Art, Computer Art, Χαρακτικής και Design για άνεργα άτομα 20-40 ετών, που στοχεύει στην παροχή γνώσεων, και στη δημιουργική απασχόληση. Θα σχηματιστούν τμήματα 20-25 ατόμων για κάθε μάθημα, ήτοι συνολικά μπορούν να παρακολουθήσουν 150 άτομα.

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Βασικός στόχος του προτεινόμενου προγράμματος είναι

  • η απασχόληση ανέργων ατόμων σε τομείς της τέχνης,
  • η προώθηση της συλλογικής καλλιτεχνικής διαδικασίας με σκοπό την απόκτηση νέων δεξιοτήτων.
  • ΣΤΟΧΟΙ

Για τους συμμετέχοντες:

  • Να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο της τέχνης διαπραγματευόμενοι έννοιες που ενυπάρχουν στα έργα τέχνης, με τρόπο ψυχαγωγικό.
  • Να αποκτήσουν εξοικείωση με το μουσειακό περιβάλλον (και γενικότερα τους χώρους πολιτισμού) και να εκτεθούν στα ποικίλα νέα ερεθίσματα που αυτοί προσφέρουν.
  • Να πειραματιστούν με ένα εύρος υλικών και εικαστικών τεχνικών.
  • Να ενισχύσουν τις δημιουργικές τους δεξιότητες και να ανακαλύψουν τις ιδιαίτερες τάσεις/κλίσεις τους μέσα από την τέχνη και την εικαστική πρακτική.
  • Να ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση και η αίσθηση της αυταξίας μέσα σε ένα ευρύτερο σύστημα.
  • Να ανακαλύψουν νέες κατευθύνσεις στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό.

Υποβολές αιτήσεων για το πρόγραμμα εικαστικών δωρεάν μαθημάτων έως την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012.