Ένας δρόμος μια γειτονιά / bir yol bir mahalle

αφίσα έκθεσης
· Εκθέσεις · Τουρκία // Δημοσίευση: 20 Ιουν 2013

έκθεση της Φωτογραφικής Εταιρείας Μυτιλήνης και της Φωτογραφικής ομάδας Περγάμου στην Τουρκία

Η Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης (ΦΕΜ) και η Φωτογραφική ομάδα της Περγάμου στην Τουρκία (BEAFSAD) στα πλαίσια φιλίας και ανταλλαγών που έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια θα πραγματοποιήσουν κοινή έκθεση φωτογραφίας των μελών τους.

Ο τίτλος της έκθεσης είναι «Ένας δρόμος μια γειτονιά» - "bir yol bir mahalle" και αποτελείται από εξήντα περίπου φωτογραφίες των μελών της ΦΕΜ και 60 φωτογραφίες μελών της BEAFSAD.

Η έκθεση αυτή θα παρουσιαστεί πρώτα στην Πέργαμο και μετά στην Μυτιλήνη.

Τα εγκαίνια της έκθεσης στην Πέργαμο θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 22 Ιουνίου ενώ η αντίστοιχη έκθεση στη Μυτιλήνη θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο.