Προωθώντας την ομορφιά της διασυνοριακής περιοχής και των ανθρώπων της

λογότυπο φορέα
· Διαγωνισμοί · Διεθνείς · Ελλάδα · Βουλγαρία // Δημοσίευση: 07 Αυγ 2013

διαγωνισμός φωτογραφίας από τη Διαχειριστική Αρχή των Προγράμματων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Η Διαχειριστική Αρχή των Προγράμματων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, με την υποστήριξη της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013» και της Εθνικής Αρχής στη Βουλγαρία, οργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα «Promoting the beauty of the Cross border area and its people-Προωθώντας την ομορφιά της διασυνοριακής περιοχής και των ανθρώπων της» με την ευκαιρία της Ημέρας Ευρωπαϊκής Συνεργασίας (European Cooperation Day), που θα εορταστεί φέτος την 21η Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή της μεγάλης πλειοψηφίας των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο διαγωνισμός φωτογραφίας με θέμα «Promoting the beauty of the Cross border area and its people-Προωθώντας την ομορφιά της διασυνοριακής περιοχής και των ανθρώπων της» αρχίζει από σήμερα με καταληκτική ημερομηνία αποστολής των φωτογραφιών την 04/09/2013.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν ιδιώτες και ερασιτέχνες φωτογράφοι άνω των 18 ετών που κατοικούν στην επιλέξιμη περιοχή του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013».

Οι καλύτερες φωτογραφίες θα βραβευθούν, ενώ επιλεγμένες φωτογραφίες θα εκτεθούν στην πόλη της Κομοτηνής κατά το χρονικό διάστημα 13-16/09/2013.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρίσκονται σύντομα στην ιστοσελίδα του Προγράμματος: www.greece-bulgaria.eu στην κατηγορία “Latest News”, καθώς και στην ιστοσελίδα www.interreg.gr