Φωτογραφία Ι / Φωτογραφία ΙΙ

φωτογραφία του εισηγητή
· Μαθήματα - Σεμινάρια · Βόλος // Δημοσίευση: 03 Φεβ 2014

σεμινάρια Φωτογραφίας από τον Γίαννη Στρατουδάκη και το OramaPhotos

Επαναλαμβάνονται τον Φλεβάρη τα πετυχημένα σεμινάρια Φωτογραφίας «Φωτογραφία Ι» και «Φωτογραφία ΙΙ», από τον Γίαννη Στρατουδάκη και το OramaPhotos.

Ακολουθεί συνοπτικά η δομή των σεμιναρίων:

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ι

Πρόκειται για ένα εισαγωγικό σεμινάριο στην τέχνη της Φωτογραφίας, στόχος του οποίου είναι η κατανόηση της ως φαινόμενο, η λειτουργία της ως οπτική γλώσσα και οι απαιτήσεις και προεκτάσεις της ως εκφραστικό μέσο. Το σεμινάριο απαρτίζεται από 14 αυτοτελείς θεωρητικές  και 2 πρακτικές ενότητες (review).

Έναρξη: Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου και κάθε Δευτέρα στις 20:30

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 1. Ιστορία της Φωτογραφίας - Οι Πρωτοπόροι
 2. Εισαγωγή στη Σύνθεση - Ζητήματα τεχνικής και Αισθητικής
 3. Οπτική Αντίληψη και Εικόνα
 4. Εισαγωγή στον Φορμαλισμό
 5. Εισαγωγή στο Χρώμα
 6. Φωτογραφία, χρόνος και η δύναμη της στιγμής
 7. Review I
 8. Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή και Αμερικανική Φωτογραφία - Frank vs Winogrand
 9. Ο Δημήτρης Λέτσιος και η Ελληνική Φωτογραφία
 10. Το φωτορεπορτάζ και η Ουμανιστική Φωτογραφία - Don McCallen & Eugene Smith
 11. Δημιουργώντας θεματογραφίες
 12. Κοινωνικό και Οικογενειακό σχόλιο
 13. Φωτογραφία, Κινηματογράφος και Σκηνοθεσία
 14. Εισαγωγή στη Σημειολογία της Εικόνας
 15. Σύγχρονη Φωτογραφία
 16. Review II

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ

Πρόκειται για ένα σεμινάριο, συνέχεια του προηγούμενου, που εμβαθύνει περισσότερο σε έννοιες που κινούνται μεταξύ Φωτογραφίας, Φιλοσοφίας και Ψυχολογίας. Εκτός από το θεωρητικό πλαίσιο, περιλαμβάνονται φωτογραφικές εργασίες σε μηνιαία βάση (review), βασισμένες αποκλειστικά επάνω στην ύλη του σεμιναρίου.

Έναρξη: Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου και κάθε Δευτέρα στις 18:00

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 1. Αφαίρεση - Αναφορά στον Paolo Pelegrin
 2. Το πορτραίτο και η ανακλαστική διάσταση
 3. Thin Slicing - Από την παρατήρηση στην απόφαση
 4. Review Ι
 5. Αφηγηματικές και μη αφηγηματικές μορφές
 6. Σκανδιναβική Φωτογραφία - Με οδηγό τον Anders Petersen
 7. Ιαπωνική ιδιαιτερότητα - Εισαγωγή στον κόσμο των εμμονών - Αναφορά στον M.Fukase
 8. Review ΙΙ
 9. Ρωσική πρωτοπορία και στρατευμένη τέχνη - Από τον Rodchenko στον Mikhailov
 10. H κάμερα δεν ψεύδεται
 11. Η Τσέχικη σχολή - Προσεγγίζοντας στο "Γυμνό" με οδηγό τον Jan Saudek
 12. Review ΙΙΙ
 13. Μορφή και Σκεπτομορφή
 14. Η διαλεκτική της Φωτογραφίας
 15. Φορμαλισμός vs Ρεαλισμός - Θέση - Αντίθεση - Σύνθεση
 16. Review ΙV 

Τα σεμινάρια μπορεί να τα παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος, άσχετα με το αν ασχολείται ήδη με τη φωτογραφία ή όχι.

Οι ώρες διεξαγωγής ίσως τροποποιηθούν εφόσον καταστεί αναγκαίο.

Γίνονται  ειδικές τιμές σε φοιτητές και ανέργους.

Διεύθυνση χώρου διεξαγωγής σεμιναρίων: Γαζή 216 με Βλαχάβα, Βόλος.

Πληροφορίες - Δηλώσεις Συμμετοχής: