Έμψυχα - Άψυχα

αφίσα έκθεσης
· Εκθέσεις · Λάρισα // Δημοσίευση: 28 Μάιος 2014

έκθεση φωτογραφίας της φωτογραφικής ομάδας του ΤΕΙ Θεσσαλίας στο Kaveh Kanes

Η φωτογραφική ομάδα του ΤΕΙ/Θ παρουσιάζει την δουλειά της με 28 φωτογραφίες πάνω στο θέμα «Έμψυχα - Άψυχα». Η έκθεση θα βρίσκεται στο kaveh kanes (Ασκληπιού 38, Λάρισα) από 28 Μαΐου έως 02 Ιουνίου 2014.

Συμμετέχουν: Γιαγιάκος Αλέξανδρος, Γουργιώτης Κώστας, Γούσης Θάνος, Καλαμπάκα Λία,
Παπαδοπούλου Ρομίνα, Ταστάνη Φωτεινή