Νόμοι για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα

αφίσα εκδήλωσης
· Εκδόσεις · Βιβλία // Δημοσίευση: 21 Ιουν 2010

μία έκδοση από την πολιτιστική εταιρεία ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ

H ανάγκη να υπάρχουν συγκεντρωμένες κάποιες πληροφορίες (νόμοι, διευκρινήσεις και διευθύνσεις) πάνω στο θέμα «Πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών» έκανε την πολιτιστική εταιρεία ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ και με επιμέλεια του Μανόλη Κασιμάτη να εκδώσει αυτό το βιβλιαράκι.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
σελίδα 05 - Τι είναι η διανοητική ιδιοκτησία; Τι προστατεύει η πνευματική ιδιοκτησία;
σελίδα 06 - Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας(ΟΠΙ)
σελίδα 07 - Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης ή/και Προστασίας
σελίδα 09 - Κατάλογος των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης ή/και Προστασίας
σελίδα 12 - Η "Εύλογη Αμοιβή" των δημιουργών, Η Εύλογη Αμοιβή, Ο Ν.2121/93 και η εφαρμογή του
σελίδα 13 - Νόμος 2121/1993 Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα.
σελίδα 62 - Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Μαΐου 2001 για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος του δηµιουργού και συγγενικών δικαιωµάτων στην κοινωνία της πληροφορίας
σελίδα 72 - Νόμος 3057/2002 Εναρμόνιση του νόμου 2121/1993 με την Οδηγία 2001/29/ΕΚ.
σελίδα 81 - Νόμος υπ’ αριθμό 3184 (ΦΕΚ Α' 228/26.9.2003) Κύρωση της Συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας για την πνευματική ιδιοκτησία.
σελίδα 87 - Νόμος υπ’ αριθμό 3524 26 Ιανουαρίου 2007

Σχήμα 16χ25,5 - Σελίδες 98