Πολιτιστική Διαχείριση / Επιμέλεια Εκθέσεων & Πολιτιστικών Εκδηλώσεων / Μουσειολογία

πορταίτο εισηγήτριας
· Μαθήματα - Σεμινάρια · Αθήνα // Δημοσίευση: 16 Σεπ 2015

α΄ κύκλος σεμιναρίων από την Μαρίνα Αθανασιάδου στην «Ανοιχτή Τέχνη»

Το σεμινάριο αποτελείται από ένδεκα (11) αυτόνομες ενότητες στις οποίες θα προσεγγισθούν σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο θέματα που αφορούν την πολιτιστική διαχείριση, το στήσιμο και την οργάνωση μουσείων, την επιμέλεια και οργάνωση εκθέσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Το σεμινάριο διαπραγματεύεται θέματα όπως:

 • Κρατικό και διεθνές πολιτισμικό πλαίσιο (ICOM, UNESCO)
 • Πιστοποίηση και αξιολόγηση μουσείων
 • Παρουσίαση μουσείων (τύποι μουσείων, επιστημονική τεκμηρίωση, αρχιτεκτονική μελέτη, περιοδικές εκθέσεις, μάρκετινγκ μουσείου, οργάνωση εκθεμάτων και συλλογών, εθελοντισμός, μουσείο - παιδαγωγικά προγράμματα, δωρεές, εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία, υπηρεσίες, συντήρηση, ασφάλεια)
 • Οργάνωση (management) μουσείων
 • Σημασία και οφέλη από την ύπαρξη μουσείων, πνευματικών κέντρων και άλλων πολιτιστικών φορέων
 • Δυναμική μουσείων
 • Παρουσίαση πολιτιστικών οργανισμών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
 • Χρηματοδότηση πολιτιστικών οργανισμών, εκδηλώσεων και καλλιτεχνών (fundraising)
 • Εναλλακτικοί χώροι τέχνης και δημιουργίας
 • Οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων
 • Οργάνωση και προσέγγιση έκθεσης από την πλευρά του καλλιτέχνη
 • Επικοινωνιακή στρατηγική και τα οφέλη της.

Οι διαλέξεις θα πλαισιώνονται από επισκέψεις επαγγελματιών πολιτιστικών και άλλων φορέων με σκοπό δημιουργικές συζητήσεις κ study cases για την καλύτερη κατανόηση της εκάστοτε ενότητας.

Συχνότητα: κάθε Τετάρτη 20:00 - 22:00
Διάρκεια: 11 εβδομάδες

Σας προτείνουμε να δηλώσετε έγκαιρα το ενδιαφέρον σας, για να εξασφαλίσετε την συμμετοχή σας σε συγκεκριμένα σεμινάρια, καθώς ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος. Με τη συμπλήρωση και αποστολή της φόρμας που θα βρείτε στην ιστοσελίδα της «Ανοιχτής Τέχνης» θα υπάρξει άμεση επικοινωνία μαζί σας.