Αναπαραστάσεις της Κατοχής: φωτογραφία, ιστορία, μνήμη

αφίσα εκδήλωσης
· Ημερίδες · Θεσσαλονίκη // Δημοσίευση: 23 Mar 2016

Ημερίδα στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Η ημερίδα θα επιχειρήσει να ρίξει φως σε άγνωστες όψεις της φωτογραφίας στην κατοχική Ελλάδα, από τη δράση των επίσημων γερμανικών Μονάδων Προπαγάνδας έως την προώθηση και διάδοση της ερασιτεχνικής φωτογραφίας μεταξύ των Γερμανών στρατιωτικών που υπηρετούσαν στα στρατεύματα κατοχής της χώρας. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, θα εξετάσει τον ρόλο της φωτογραφίας στην ιστορική έρευνα της συγκεκριμένης περιόδου καθώς και στη διαμόρφωση της συλλογικής μνήμης.

The one-day conference will seek to shed light on unknown aspects of photography in Greece under the Nazi Occupation, from the activity of the official German Propaganda Companies to the promotion and diffusion of amateur photography among the German soldiers serving in the German troops occupying the country. On a second level, the conference will examine the role of photography in the historical research of this specific period, along with the shaping of the collective memory.

Πρόγραμμα Ημερίδας / Conference Program

10:00-10:30 Χαιρετισμοί / Greetings

  • Anita Englert-Zerbin, Αναπληρώτρια Γενική Πρόξενος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας / Anita Englert-Zerbin, Deputy Consul General of the Federal Republic of Germany in Thessaloniki
  • Δρ Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, Προϊσταμένη Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού/ Dr Agathoniki Tsilipakou Director, Museum of Byzantine Culture

10:30-11:00 Καθ. Δρ Rolf Sachsse (Saar University of Fine Arts), Ιδιωτική και επίσημη γερμανική φωτογραφία κατά τη γερμανική κατοχή. Μία πρώτη προσέγγιση / Prof. Dr Rolf Sachsse (Saar University of Fine Arts), Private And Official German Photography During The Greek Occupation. A Preliminary Account.

11:30-12:00 Καθ. Frances Guerin (University of Kent), Πρόσωπα που αλλάζουν: Η αποκάλυψη των ερασιτεχνικών φωτογραφιών κατά τη διάρκεια του πολέμου / Prof. Frances Guerin (University of Kent), Shifting Faces: The Revellation of Amateur Images at War

12.00-12.30 Άλκης Ξ. Ξανθάκης (Σχολή Φωτογραφίας ΑΚΤΟ), Η φωτογραφία ως μέσο προπαγάνδας κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα (1941-1944) / Alkis X.Xanthakis (AKTO School of Photography), Photography as a propaganda medium during the period of the German Occupation in Greece (1941-1944)

12:30-13:00 Δρ Almut Goldhahn (Kunsthistorisches Institut in Florenz), Ίχνη καταστροφής: Φωτογραφία και Προπαγάνδα / Dr Almut Goldhahn (Kunsthistorisches Institut in Florenz), Traces of Devastation: Photography and Propaganda

13:00-14:00 Διάλειμμα-ελαφρύ γεύμα / Lunch break

14:00-14:30 Βύρων Μήτος (Συλλέκτης), Συλλέγοντας φωτογραφίες του πολέμου / Byron Metos (Collector), Collecting war photographs

14:30-15:00 Δρ Ηρώ Κατσαρίδου, Δρ Ιωάννης Μότσιανος (Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού), Κατασκευάζοντας αναμνήσεις: η προπαγάνδα στις φωτογραφικές αναπαραστάσεις της κατοχικής Θεσσαλονίκης / Dr Iro Katsaridou, Dr Ioannis Motsianos (Museum of Byzantine Culture), Constructing memories: propaganda and photographic representations of Thessaloniki under Occupation

15:00-15:30 Καθ. Στράτος Δορδανάς (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), «Υπηρετώντας το Γ΄ Ράιχ»: Έργα και ημέρες Γερμανών αξιωματικών στην κατοχική Θεσσαλονίκη και στον μεταπολεμικό κόσμο / Prof. Stratos Dordanas (University of Macedonia), “Serving the Third Reich”: Works and days of German officers in Thessaloniki under Occupation and the postwar world

15:30-16:00 Νίκος Βαλασιάδης (Ανεξάρτητος ερευνητής), Τότε και τώρα: διαβάζοντας φωτογραφίες της Ελλάδας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου/ Nikos Valassiadis (Independent Scholar), Then and now: reading World War II photographs of Greece

 

Η ημερίδα πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη του Γενικού Προξενείου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη και του Σωματείου Φίλων του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού.

The conference is realized with the kind support of the Consulate General of the Federal Republic of Germany in Thessaloniki and the Association of the Friends of the Museum of Byzantine Culture.

Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία σε ελληνικά και αγγλικά

Για τις περιλήψεις των εισηγήσεων δείτε εδώ