Εισαγωγικό Σεμινάριο στην Καλλιτεχνική Φωτογραφία (Α' Μέρος)

ασπρόμαυρη φωτογραφία ενός πύργου στο Αιγαίο με σύννεφα απο πάνω του
· Μαθήματα - Σεμινάρια · Αθήνα // Δημοσίευση: 10 Οκτ 2016

με τον Βασίλη Γεροντάκο

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η μπορεί να παρακολουθήσει ένα εισαγωγικό σεμινάριο στην καλλιτεχνική φωτογραφία συνοδευόμενο από τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις.
Το σεμινάριο αυτό περιλαμβάνει:

 

Καλλιτεχνικό

Ιστορία της Φωτογραφίας

Δίνει την δυνατότητα να γνωρίσει αλλά κυρίως να κατανοήσει ο σπουδαστής το έργο φωτογράφων που με τον τρόπο τους επηρέασαν την δυναμική εξέλιξη της φωτογραφίας.

Οπτική Αντίληψη και Επικοινωνία

Το μάθημα εστιάζει στους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την αντίληψη μας και συμβάλλουν ενδεχομένως στη διαμόρφωση αυτού που βλέπουμε και στη φωτογραφική του απεικόνιση. Επίσης εξετάζεται η φωτογραφία ως μέσον επικοινωνίας και διερευνώνται οι τρόποι χρησιμοποίησης της, καθώς και η διαφοροποίηση των εφαρμογών της από το καθαρό σώμα της φωτογραφίας.

Σύνθεση

Διερεύνηση πάνω στην φόρμα, πλαστικότητα, αντίστιξη, επαναληπτικότητα, στην διαμοίραση και αναδιάταξη των όγκων, στην ένταση που γεννά το περιεχόμενο, αυτά είναι μερικά από τα θέματα που εξετάζονται, καθώς και η εμπνευστική δύναμη που μπορεί να προέλθει από τον χώρο των άλλων τεχνών.

Ανάλυση και Κριτική Φωτογραφιών

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε αυτήν την διαδικασία γιατί αποτελεί και το απόσταγμα όλης αυτής της μύησης πάνω στην τέχνη της φωτογραφίας. Γίνεται κριτική φωτογραφιών,σχολιάζονται και αναλύονται θέματα που κρίνονται απαραίτητα για την καλύτερη κατανόηση, με σκοπό την καλλιέργεια του βλέμματος και την δημιουργία μιας προσωπικής ματιάς.

 

Τεχνικής της Φωτογραφίας (προαιρετικό)

Α. Λήψη (Θεωρία και Πρακτική)
 • Φωτογραφικές μηχανές (Είδη, ορολογία, χρήσεις).
 • Φακοί (Απλοί & σύνθετοι, Μέγεθος ειδώλου, Προοπτική, Εστιακή απόσταση, Είδη φωτογραφικών φακών, Χρήσεις, Εκτροπές).
 • Διάφραγμα & Βάθος Πεδίου.
 • Αισθητήρες
 • Φωτομέτρηση (Βασικές αρχές, Προβλήματα & Επίλυση). Ανάλυση Χρωμάτων (Χρωματική Θερμοκρασία, White Balance).
Β. Επεξεργασία
 • Βασικές Αρχές Abobe Lightroom & Photoshop
 • Άνοιγμα & Εισαγωγή αρχείων εικόνων
 • Έλεγχος Κοντράστ – Φωτεινότητας – Τόνων
 • Χρώμα & Χρωματικές Διορθώσεις
 • Δημιουργία Επιλογών
 • Layers
 • Μέθοδοι Όξυνσης & Έλεγχος Θορύβου
 • Αποθήκευση – Εξαγωγή

Στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι η καλλιέργεια του βλέμματος, η διεύρυνση της οπτικής, η εδραίωση της τεχνικής ικανότητας, έτσι ώστε ο φωτογράφος να αναπτύξει την δημιουργικότητα του και να αποκτήσει την προσωπική του ματιά.