Τι είδους σχέση διαμορφώνει ο άνθρωπος με το περιβάλλον του;

λογότυπο φορέα
· Υποβολές Έργων · *Διαδίκτυο // Δημοσίευση: 10 Ιαν 2017

Πρόσκληση για συμμετοχή σε Έκθεση Φωτογραφίας Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος

Στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΜΣ) «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία» του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα εντός του «Σεμιναρίου για τον σχεδιασμό παρεμβάσεων στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία – Πρακτική Άσκηση» με υπεύθυνη την Καθηγήτρια Α. Δημητρίου, θα πραγματοποιηθεί έκθεση φωτογραφίας περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Επίσης, θα δημιουργηθεί ηλεκτρονική έκδοση με όλες τις φωτογραφίες και τα σχόλια ή τις απόψεις των συμμετεχόντων.

Το θέμα της έκθεσης εστιάζεται στη σχέση του Ανθρώπου με το Περιβάλλον και ειδικότερα αποσκοπεί στο να αναδείξει το/τα είδος/η της σχέσης που αναπτύσσει ο άνθρωπος με τη φύση και το περιβάλλον: «Τι είδους σχέση διαμορφώνει ο άνθρωπος με το περιβάλλον του».

Το περιβάλλον του ανθρώπου, φυσικό και ανθρωπογενές, καθορίζει τις συνθήκες μέσα από τις οποίες ο άνθρωπος διαμορφώνει τη ζωή του, επιτελώντας λειτουργίες και ικανοποιώντας ανάγκες. Από την άλλη ο άνθρωπος, λειτουργεί όλο και περισσότερο ως διαμορφωτής του περιβάλλοντός του, επιδρώντας ποικιλοτρόπως πάνω σε αυτό. Το είδος της επίδρασης θα μπορούσαμε να πούμε ότι καθορίζει εν τέλει και το είδος της σχέσης που θα διαμορφωθεί μεταξύ του ανθρώπου με το περιβάλλον του. Συνεπώς, ο άνθρωπος, οι ανθρώπινες κοινωνίες και το φυσικό περιβάλλον, αλληλοσυνδέονται σε ένα σύνθετο πλέγμα σχέσεων, στο οποίο οι ανθρώπινες δραστηριότητες και επιλογές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ισορροπίας των μεταξύ τους σχέσεων.

Λεπτομερής παρουσίαση του θέματος γίνεται στη σελίδα στο facebook με τίτλο: ΠΜΣ Έκθεση Φωτογραφίας.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί το Μάιο του 2017 στην Αλεξανδρούπολη. Η υλοποίηση της έκθεσης γίνεται με την ευθύνη της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Δέσποινας Νικολάου.

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  1. Υποβολές έργων για συμμετοχή στην έκθεση μπορούν να γίνουν τόσο από ερασιτέχνες όσο και από επαγγελματίες φωτογράφους, άνω των 18 ετών. Κάθε διαγωνιζόμενος/η μπορεί να συμμετέχει με 1 έως 5 φωτογραφίες, έγχρωμες ή ασπρόμαυρες.
  2. Ο/Η φωτογράφος θα πρέπει να είναι ο/η πνευματικός/η δημιουργός του έργου που θα υποβάλλει. Σε περίπτωση που οι φωτογραφίες απεικονίζουν πρόσωπα εν αγνοία τους ή χωρίς την έγκρισή τους, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο/η φωτογράφος στον/στην οποίο/α ανήκει το έργο.
  3. Οι υποβολές των έργων θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω Ε-mail: diagfwtodpt@gmail.com και facebook. Στο facebook, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναρτήσουν τα έργα που υποβάλλουν για την έκθεση στη σελίδα «ΠΜΣ Έκθεση Φωτογραφίας». Στη σελίδα αυτή οι ενδιαφερόμενοι, συμμετέχοντες και μη, θα μπορούν να δείχνουν την προτίμησή τους για τα έργα που αναρτώνται επιλέγοντας "like". Ο φωτογράφος ενός έργου δεν μπορεί να επιλέξει το δικό του έργο. Φωτογραφικά έργα με μεγάλη προτίμηση (πολλά "like"), θα ληφθούν υπόψη στην τελική επιλογή. Οι δημιουργοί θα μπορούν να υποβάλλουν τα έργα τους από 10 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2017. Στην αποστολή email θα αναγράφετε επίσης τον τίτλο της φωτογραφίας, το ονοματεπώνυμό σας, ηλικία, ιδιότητα καθώς και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
  4. Το Π.Μ.Σ. στα πλαίσια του οποίου πραγματοποιείται η συγκεκριμένη δράση- έκθεση, διατηρεί το δικαίωμα χρήσης όλων των έργων-συμμετοχών, με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει κατάλληλο (όπως π.χ. στη δημιουργία της ηλεκτρονικής έκδοσης που θα γίνει με όλα τα έργα αλλά και με την ανάρτηση τους στον ιστότοπο του Π.Μ.Σ. http://pmsees.psed.duth.gr/) υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται πάντοτε το ονοματεπώνυμο του/της δημιουργού.
  5. Τα έργα θα πρέπει να έχουν ανάλυση τουλάχιστον 5 Mpixels, να είναι σε μορφή αρχείου jpg και μέγεθος αρχείου έως 35MB. Το αρχείο θα έχει την εξής μορφή: ονοματεπώνυμο συμμετέχοντος και ο (αύξων) αριθμός της φωτογραφίας, π.χ. Παπαδοπούλου Μαρία_01. Όποιος επιθυμεί, μπορεί να συνοδεύσει τη φωτογραφία του με ένα κείμενο, έως 200 λέξεις, στο οποίο ο/η συμμετέχων θα μπορεί: είτε να παρουσιάζει την ιδιαίτερη οπτική του/της, είτε να διατυπώνει τις απόψεις, τις ιδέες και τους προβληματισμούς του όσον αφορά τη συγκεκριμένη θεματική (θέμα της έκθεσης), είτε με αφορμή από κάτι που διάβασε (π.χ. κάποιο ποίημα ή μυθιστόρημα) σχετικό με το θέμα, να θελήσει να σχολιάσει κάτι παραθέτοντας και αποσπάσματα (αναφερόμενοι και στο ποιος το έγραψε), είτε γιατί όχι γράφοντας και ένα ποίημα. Για οποιαδήποτε άλλη πρόταση μπορείτε να μου στείλετε την ιδέα σας στο email που θα στείλετε και τις φωτογραφίες. Το κείμενο αυτό θα συνοδεύσει τη φωτογραφία στο ηλεκτρονικό βιβλίο που θα δημιουργηθεί όπως και στην έκθεση, σε περίπτωση επιλογής της.
  6. Η συμμετοχή στην έκθεση είναι δωρεάν για εκτυπώσεις μεγέθους Α4. Όποιος επιθυμεί εκτύπωση σε μεγαλύτερο μέγεθος αναλαμβάνει και το κόστος της εκτύπωσης όπως και την αποστολή της φωτογραφίας ή φωτογραφιών με απλό ταχυδρομείο στην εξής διεύθυνση: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΠΜΣ «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία», Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Ν. Χηλή, 68100 Αλεξανδρούπολη (υπόψη κ. Κ. Κυρτλιώτη).
  7. Η επιλογή των φωτογραφιών θα γίνει από επιτροπή που αποτελείται από έμπειρο φωτογράφο, την υπεύθυνη οργάνωσης της έκθεσης, διδάσκοντες του ΠΜΣ και από την προτίμησή του κοινού μέσα από τη σελίδα στο facebook.
  8. Κάποιοι από τους όρους ενδέχεται να τροποποιηθούν, αν κριθεί απαραίτητο.
  9. Η συμμετοχή στην έκθεση σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω όρων.