Κρητικά Χρώματα...

αφίσα έκθεσης
· Εκθέσεις · Κίσσαμος · Χανιά // Δημοσίευση: 30 Ιουν 2017

ατομική έκθεση φωτογραφίας του Karl-Heinz Loof

Η έκθεση φωτογραφίας «Κρητικά Χρώματα...» του Karl-Heinz Loof παρουσιάζεται στη Μεράδα (Λουσακιές, Κίσσαμος, Νομός Χανίων) στη Κρήτη.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ την ΚΥΡΙΑΚΗ 2.7.2017 στις 19:30
Διάρκεια: 2.7.2017 - 31.10.2017