Φωτογραφία: Θεωρίες και Δημιουργικές Πρακτικές

φωτογραφία εκδήλωσης
· Μαθήματα - Σεμινάρια · Μοσχάτο · Αθήνα // Δημοσίευση: 02 Σεπ 2017

Εντατικό σεμιναριακό πρόγραμμα στη φωτογραφία ως σύγχρονη καλλιτεχνική πρακτική από την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ-ΕΛΚΕ)

Από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2017 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για το β΄εξάμηνο του σεμιναρίου - εργαστηρίου ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ που ξεκινά τον Φεβρουάριο του 2018.

Διδάσκοντες: Κώστας Ιωαννίδης, Ελένη Μουζακίτη, Λάμπρος Παπανικολάτος, Νίκος Βασιλάκης, Αλέξανδρος Βούτσας
Διάρκεια: Φεβρουάριος 2018 – Μάιος 2018 (δεύτερος κύκλος).
Σύνολο ωρών ανά εξάμηνο: 96
Έναρξη δεύτερου εξαμήνου: Τρίτη 13 Φεβρουαρίου (πρώτο τμήμα) και Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου (δεύτερο τμήμα) 2018.
Ώρα διεξαγωγής: 17:45 – 10:30
Χώρος Διεξαγωγής: Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Πειραιώς 256


ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Το σεμινάριο αυτό διαρθρώνεται σε δύο (ακαδημαϊκά) εξάμηνα, σε πεντάωρη εβδομαδιαία βάση (δύο ώρες θεωρία και τρεις ώρες πρακτική – κριτική αξιολόγηση portfolio) και έχει διάρκεια 14 εβδομάδων ανά εξάμηνο. Κατά τη διάρκεια αυτών των 14 εβδομάδων λαμβάνουν χώρα και δύο εντατικά 12ωρα σε δύο Σαββατοκύριακα.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων του δευτέρου εξαμήνου προϋποθέτει την ολοκλήρωση του πρώτου. Κατ΄εξαίρεση και με κριτήρια που διευκρινίζονται στη συνέχεια μπορεί κανείς να παραλείψει την παρακολούθηση του πρώτου εξαμήνου. Για το κάθε εξάμηνο χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Στόχος του σεμιναρίου η καλλιέργεια κριτικού βλέμματος και η ενθάρρυνση του πειραματισμού πάνω στις δυνατότητες της φωτογραφικής γλώσσας και η συγκρότηση portfolio. Οι συνδιδασκαλίες, η εμπλοκή περισσοτέρων του ενός διδασκόντων στη διδασκαλία ενός μαθήματος καθώς και οι προσκεκλημένοι ομιλητές ανήκουν στον πυρήνα της φιλοσοφίας των σεμιναρίων μας καθώς έτσι ενισχύεται η πλουραλιστική αντιμετώπιση της δουλειάς των συμμετεχόντων προς σημαντικό όφελός τους.

Τα μαθήματα στο σεμινάριο αυτό βασίζονται στη σύζευξη θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής τριβής. Το θεωρητικό μέρος υποστηρίζεται από προβολή και σχολιασμό εικόνων που ξεκινούν από τον 19ο αιώνα, τις πρώτες φωτογραφικές εικόνες και τις χρήσεις τους και φτάνουν μέχρι και σύγχρονες καλλιτεχνικές χρήσεις του μέσου. Ταυτόχρονα επιχειρείται η ένταξη της φωτογραφίας κάθε περιόδου στο ευρύτερο ιστορικό και τεχνοϊστορικό πλαίσιο. Το πρακτικό μέρος βασίζεται στην ανάθεση φωτογραφικών – δημιουργικών εργασιών που κατόπιν γίνονται αντικείμενο συζήτησης και αξιολόγησης μεταξύ διδασκόντων και σπουδαστών.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Στο δεύτερο εξάμηνο (Φεβρουάριος-Μάιος) χρησιμοποιείται ως βάση το γνωστικό υπόβαθρο του πρώτου εξαμήνου. Στεκόμαστε περισσότερο στην εξειδίκευση της τεχνικής γνώσης και στη βαθύτερη θεωρητική πλαισίωση της φωτογραφίας ως σύγχρονης καλλιτεχνικής πρακτικής. Έμφαση δίνεται κυρίως στην ανάπτυξη του προσωπικού πορτφόλιο του κάθε συμμετέχοντα. Αφιερώνουμε επίσης χρόνο στην υποστήριξη στρατηγικών επικοινωνίας και προώθησης του καλλιτεχνικού έργου. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες σε αυτόν τον κύκλο θα δουλέψουν εντατικά, θα αναπτύξουν τα δικά τους φωτογραφικά εγχειρήματα και θα έρθουν σε επαφή με τις πρακτικές της πολύπλοκης και πολυσήμαντης διαδικασίας επιλογής και παράθεσης -οργάνωσης των εικόνων (editing and sequencing) για τη νοηματοδότηση του έργου τους.

Τελικός στόχος η συγκρότηση ενός φακέλλου φωτογραφιών (portfolio) που θα διέπεται από συνοχή και θα αντανακλά τα ενδιαφέροντα και το δικό τους φωτογραφικό βλέμμα.

Ως προς το θεωρητικό μέρος θα σταθούμε περισσότερο στο πώς τα διάφορα είδη της φωτογραφίας με καλλιτεχνικές φιλοδοξίες επεξεργάζονται έννοιες της σύγχρονης θεωρίας που έχουν να κάνουν με την ταυτότητα και τις επιτελέσεις της, τη μνήμη, την αναπαράσταση, την τεκμηρίωση.

Aπευθύνεται: Για τη φοίτηση στο δεύτερο εξάμηνο απαιτείται εξοικείωση με το μέσο και την ιστορία/θεωρία των εικαστικών τεχνών και της φωτογραφίας.


ΑΝΑΛΥΣΗ ΩΡΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

Σύνολο ωρών ανά εξάμηνο: 94

28 ώρες Ιστορία και Θεωρία της Φωτογραφίας και των Εικαστικών Τεχνών.

66 ώρες Τεχνική-Πρακτική και Παρακολούθηση των Εργασιών (portfolio) των συμμετεχόντων (εδώ περιλαμβάνονται και τα δύο εντατικά θεματικά Σαββατοκύριακα των 12 ωρών έκαστο).


ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οκτώβριος – Ιούνιος 2017 /2018. Η συγκεκριμένη περίοδος χωρίζεται σε δύο εξάμηνα των δεκατεσσάρων εβδομάδων έκαστο (Οκτώβριος-Ιανουάριος / Φεβρουάριος- Μάιος). Στην περίπτωση αρχαρίων η παρακολούθηση του πρώτου σεμιναριακού κύκλου (Οκτώβριος-Ιανουάριος) προαπαιτείται για την εγγραφή στον δεύτερο κύκλο (Φεβρουάριος-Μάιος).

Έναρξη δεύτερου εξαμήνου: Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου (πρώτο τμήμα), Τρίτη 13 Φεβρουαρίου (δεύτερο τμήμα)

Ώρα διεξαγωγής: 17:45 – 10:30
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Πειραιώς 256


ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Κώστας Ιωαννίδης (Ιστορία – Θεωρία Φωτογραφίας), Ελένη Μουζακίτη (Ιστορία – Θεωρία Φωτογραφίας, Παρακολούθηση εξέλιξης πορτφόλιο), Λάμπρος Παπανικολάτος (Παρακολούθηση εξέλιξης πορτφόλιο, Τεχνική Φωτογραφίας, Στρατηγικές επικοινωνίας φωτογραφικού έργου), Αλέξανδρος Βούτσας (Τεχνική Φωτογραφίας, Studio), Νίκος Βασιλάκης (εξειδικευμένες εφαρμογές Photoshop ).


ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Για το πρώτο εξάμηνο αρκεί η διάθεση. Η οποιαδήποτε φωτογραφική μηχανή επαρκεί.

Για την απευθείας παρακολούθηση του δευτέρου εξαμήνου (δηλ. χωρίς παρακολούθηση του πρώτου) απαιτείται εξοικείωση με το μέσο και την ιστορία/θεωρία της τέχνης. Αυτά τεκμηριώνονται με βάση την κατάθεση δείγματος δουλειάς και κειμένου δήλωσης προθέσεων – προσδοκιών και προηγούμενης εμπειρίας (βλ. παρακάτω: «Επιλογή»).


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για τη φοίτηση στο δεύτερο εξάμηνο θα πρέπει μαζί με την αίτηση/εκδήλωση ενδιαφέροντος που θα υποβάλλεται 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2017 να καταθέσουν δείγμα δουλειάς σε ψηφιακή μορφή και σύντομο κείμενο προθέσεων – προσδοκιών και προηγούμενης εμπειρίας (έως 300 λέξεις). Θα ακολουθήσει συνέντευξη και σε περίπτωση επιλογής η εγγραφή θεωρείται ολοκληρωμένη όταν θα έχει καταβληθεί ολόκληρο το ποσόν σε προκαθορισμένη ημερομηνία λίγο πριν την έναρξη του δευτέρου κύκλου το Φεβρουάριο του 2018. Σε περίπτωση που οι θέσεις για τον δεύτερο κύκλο δεν καλυφθούν ήδη από την πρώτη αυτή επιλογή (Σεπτέμβριος 2018) η ίδια διαδικασία θα επαναλαμβάνεται πριν την αρχή του δευτέρου κύκλου.

Σε κάθε εξάμηνο και για κάθε τμήμα οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων για το α΄εξάμηνο: 1 έως 28 Ιουνίου 2017

Περίοδος υποβολής αιτήσεων για το β΄εξάμηνο: 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2017

Συνέντευξη για το α’ εξάμηνο: 3 – 4 Ιουλίου 2017

Συνέντευξη για το β’ εξάμηνο: 5 – 6 Οκτωβρίου 2017

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της επιλογής α’ εξαμήνου: Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της επιλογής β’ εξαμήνου: Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης με το τέλος κάθε κύκλου σπουδών


ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το κόστος συμμετοχής για κάθε εξάμηνο ανέρχεται στα 580 €.

Η πληρωμή γίνεται μέσω τραπεζικής κατάθεσης στο λογαριασμό του ΕΛΚΕ (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΙΒΑΝ: GR4401101290000012954000076, κωδικός SWIFT / BIC: ETHNGRAA) ή με πιστωτική κάρτα στη γραμματεία του ΕΛΚΕ  (Πατησίων 42)


Η υποβολή φακέλου εργασιών αφορά όσους κάνουν αίτηση για το δεύτερο εξάμηνο (δεύτερο κύκλο) του συγκεκριμένου σεμιναρίου.

Παρακαλούμε στείλτε 15 έως 20 φωτογραφίες σε μορφή jpg (1000 pix η μεγάλη πλευρά)

Τοποθετήστε τις επιλεγμένες φωτογραφίες σας μέσα σε εναν φάκελλο (folder), τον οποίο κατόπιν θα συμπιέσετε (προτιμητέες μορφές zip ή rar). Ο "συμπιεσμένος" φακελλος να μην ξεπερνά τα 12 MB.
Περισσότερες πληροφορίες: http://asfaphotocourses.gr/fotografia/