ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 2

πολυκατοικία, ενα φω αναμένο από κάποιο διαμέρισμα
· Μαθήματα - Σεμινάρια · Αθήνα // Δημοσίευση: 19 Οκτ 2017

με τον Βασίλη Γεροντάκο

Το σεμινάριο αυτό ουσιαστικά είναι η συνέχεια του εισαγωγικού σεμιναρίου.

Αφορά όμως όλους αυτούς που δουλεύουν συστηματικά και θέλουν να δημιουργήσουν ένα προσωπικό έργο ή έχουν ήδη συγκροτήσει ένα έργο και αναζητούν την εξέλιξη του.

Στο σεμινάριο αυτό γίνεται πρωτίστως κριτική φωτογραφιών. Σχολιάζονται όμως και αναλύονται θέματα που κρίνονται απαραίτητα, όπως η παρουσίαση γνωστών και άγνωστων φωτογράφων, οι κυρίαρχες τάσεις και τα ρεύματα στην σύγχρονη φωτογραφία καθώς και το θεωρητικό, φιλοσοφικό υπόβαθρο, η σχέση της φωτογραφίας με τις άλλες τέχνες και ο ρόλος της στην σύγχρονη τέχνη.