Εισαγωγή στην τεχνική και αισθητική της φωτογραφίας

λογότυπο φορέα
· Μαθήματα - Σεμινάρια · Αθήνα // Δημοσίευση: 24 Ιαν 2018

Εξ Αποστάσεως Σεμινάριο

Βασικός εισηγητής: Στέργιος Καράβατος
Αριθμός συμμετεχόντων: 12 άτομα

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας, μετά την πολύχρονη λειτουργία των διά ζώσης εργαστηρίων φωτογραφίας, διοργανώνει εντατικό εξ αποστάσεως σεμινάριο εισαγωγής στην τεχνική και αισθητική της φωτογραφίας, χωρίς να είναι απαραίτητη η παρακολούθηση σε παραδοσιακή τάξη αλλά με την ίδια ποιότητα στη διδασκαλία.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται ανά 2 εβδομάδες (10 μαθήματα συνολικά) και στηρίζονται στη γνώση και πρακτική εμπειρία της ομάδας διδασκόντων του Ελληνικού Κέντρου Φωτογραφίας.

Η εκπαιδευτική διαδικασία οργανώνεται στη βάση ενός χρονοδιαγράμματος και υποστηρίζεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία προσφέρει μέσα από ένα φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων και διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία επικοινωνίας για αλληλεπίδραση συμμετεχόντων και εκπαιδευτών.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχήμα ευέλικτης μεθοδολογίας, το οποίο ενσωματώνει συγκεκριμένες πρακτικές που διευκολύνουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία, την εξατομικευμένη καθοδήγηση και επικοινωνία. Πιο συγκεκριμένα, συνδυάζονται, προγραμματίζονται και εντάσσονται:

  • Βιντεοσκοπημένα μαθήματα, τα οποία συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της διδακτέας ύλης.

  • Παροχή έντυπου και ψηφιακού διδακτικού υλικού, αποτελούμενο από βιβλία, σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή και προτεινόμενη βιβλιογραφία.
  • 
Ανάθεση δημιουργικών ασκήσεων με στόχο την πρακτική διερεύνηση των διαφορετικών διδακτικών ενοτήτων.

  • Ομαδικές συνεδρίες μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής προσφέρουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα για εξ αποστάσεως συνεργασία και αλληλεπίδραση με το διδάσκοντα αλλά και με την υπόλοιπη ομάδα.
  • Επικοινωνία εξ αποστάσεως μέσω δύο προγραμματισμένων τηλεδιασκέψεων Skype μεταξύ του επιβλέποντος-διδάσκοντος και του κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά για την παροχή εξατομικευμένων συμβουλών και την επίλυση προβλημάτων.
  • Διά ζώσης συναντήσεις ενισχυτικής διδασκαλίας (προαιρετικές), οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τρεις φορές κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου. Οι συναντήσεις θα βιντεοσκοπηθούν, προκειμένου να μπορούν να τις παρακολουθήσουν μέσω διαδικτύου οι σπουδαστές που δεν θα μπορέσουν να παραβρεθούν.
Σε ποιους απευθύνεται


Το εξ αποστάσεως (e-learning) σεμινάριο φωτογραφίας απευθύνεται σε άτομα που έχουν μικρή ή και καθόλου εμπειρία. Αν και το σεμινάριο αυτό λόγω της φύσης του απευθύνεται σε εκπαιδευόμενους από όλη την Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και δεν θα υπερβαίνει τους 12 ανά κύκλο.

Πρόγραμμα και Χώρος Διεξαγωγής


Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί από τις 29 Ιανουαρίου έως τις 11 Ιουνίου 2018. Οι δια ζώσης προαιρετικές συναντήσεις θα διεξαχθούν στο χώρο του Ελληνικού Κέντρου Φωτογραφίας, στη διεύθυνση Στρατηγού Κοντούλη 3 (πλησίον σταθμού Συγγρού-Φιξ).

Πιστοποιητικό


Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα δοθούν στους συμμετέχοντες πιστοποιητικό παρακολούθησης από το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας.

 

Δηλώσεις Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την online αίτηση συμμετοχής ή απευθείας στη γραμματεία του Ελληνικού Κέντρου Φωτογραφίας (Δευ-Παρ 11.00-16.00).

Περισσότερες πληροφορίες & Δηλώσεις συμμετοχής