Σεμινάρια Δημιουργικής Φωτογραφίας

λογότυπο φορέα
· Μαθήματα - Σεμινάρια · Αθήνα // Δημοσίευση: 13 Φεβ 2018

Εγγραφές για τους νέους κύκλους μαθημάτων

Το πρόγραμμα των μαθημάτων – εργαστηρίων Δημιουργικής Φωτογραφίας αναπτύσεται σε τρεις αυτοτελείς κύκλους – επίπεδα. Στόχος του σεμιναρίου είναι η διερεύνηση της σύγχρονης φωτογραφικής πρακτικής και αισθητικής, η εξάσκηση του κριτικού βλέμματος, η εξοικείωση με τις τεχνικές και την τεχνολογία του μέσου και η δημιουργία ολοκληρωμένου portfolio.

Δημιουργική Φωτογραφία I

Διδάσκουσα: Ηώ Πάσχου
Διάρκεια: 15 εβδομάδες
Σύνολο ωρών: 45

Έναρξη πρώτου κύκλου:
Πέμπτη 1 Μαρτίου (1o τμήμα)
Παρασκευή 2 Μαρτίου (2o τμήμα)

O πρώτος κύκλος μαθημάτων αποσκοπεί στην εξοικείωση των συμμετεχόντων με την αισθητική, τις πρακτικές της σύγχρονης φωτογραφίας και τις απαραίτητες τεχνικές, που θα βοηθήσoυν στην κατανόηση και χρήση της φωτογραφικής γλώσσας, ως μέσο έκφρασης και εξερεύνησης, αναδεικνύοντας την προσωπική τους δημιουργική προσέγγιση. Θα λειτουργήσουν δύο τμήματα: το πρώτο κάθε Πέμπτη από 1 Μαρτίου έως 21 Ιουνίου (18.30 – 21.30) και το δεύτερο κάθε Παρασκευή από 2 Μαρτίου έως 22 Ιουνίου (18.30 – 21.30).

 

Δημιουργική Φωτογραφία II

Διδάσκων: Κώστας Γουδής
Διάρκεια: 15 εβδομάδες
Σύνολο ωρών: 45

Έναρξη δεύτερου κύκλου:
Τρίτη 27 Φεβρουαρίου (1o τμήμα)
Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου (2o τμήμα)

Ο δεύτερος κύκλος μαθημάτων αποσκοπεί στη διερεύνηση σε βάθος της αισθητικής και της πρακτικής της σύγχρονης φωτογραφίας καθώς και στην εξέλιξη σε τεχνικό και δημιουργικό επίπεδο. Οι συμμετέχοντες ωθούνται να αναπτύξουν περαιτέρω τα δικά τους φωτογραφικά ενδιαφέροντα και το προσωπικό τους ύφος και αφετέρου να αναζητήσουν τη δική τους μεθοδολογία για την παραγωγή φωτογραφικού έργου. Στον κύκλο αυτό μπορούν να ενταχθούν όσοι διαθέτουν κάποια προηγούμενη εμπειρία ή όσοι έχουν παρακολουθήσει τον πρώτο κύκλο. Θα λειτουργήσουν δύο τμήματα: το πρώτο κάθε Τρίτη από 27 Φεβρουαρίου έως 19 Ιουνίου (18.30 – 21.30) και το δεύτερο κάθε Τετάρτη από 28 Φεβρουαρίου έως 20 Ιουνίου (18.30 – 21.30).

 

Δημιουργική Φωτογραφία III

Διδάσκοντες: Κωστής Αντωνιάδης,
Κώστας Γουδής, Νατάσσα Μαρκίδου
Διάρκεια: 10 εβδομάδες

Σύνολο ωρών: 30
Έναρξη τρίτου κύκλου: 5 Μαρτίου

Ο τρίτος κύκλος αποτελεί ένα σχήμα συμβουλευτικής καθοδήγησης (mentoring) με τελικό στόχο την ολοκλήρωση μιας προσωπικής θεματικής ενότητας φωτογραφικών έργων ως πορτφόλιο, εκθεσιακή πρόταση ή self published photobook. Η συνύπαρξη και αλληλεπίδραση των διδασκόντων στην κριτική ανάλυση των εργασιών επιτρέπουν μια βαθύτερη διερεύνηση των δυνατοτήτων κάθε συμμετέχοντα. Στον κύκλο αυτό μπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν παρακολουθήσει τον δεύτερο κύκλο ή όσοι βρίσκονται στη διαδικασία ανάπτυξης ενός πρότζεκτ. Ο τρίτος κύκλος περιλαμβάνει 10 εβδομαδιαίες τρίωρες απογευματινές συναντήσεις (30 ώρες) που πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα από 5 Μαρτίου έως 21 Μαΐου (17.30 – 20.30).

Bασικές Πληροφορίες

Μεθοδολογία
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που επιτρέπει τον πειραματισμό και αποβλέπει στην καλλιέργεια της οπτικής αντίληψης και την εξάσκηση του κριτικού βλέμματος, ενθαρρύνοντας τους συμμετέχοντες να λαμβάνουν ενεργά μέρος σε μια συνεχή δημιουργική διαδικασία, επισημαίνοντας και αναλύοντας βασικά αισθητικά και τεχνικά ζητήματα που προκύπτουν. Τελικός στόχος η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης σειράς φωτογραφιών (portfolio) που θα διέπεται από συνοχή.

Χώρος Διεξαγωγής
Τα εργαστήρια θα διεξαχθούν στο χώρο του Ελληνικού Κέντρου Φωτογραφίας, στη διεύθυνση Στρατηγού Κοντούλη 3 (πλησίον σταθμού Συγγρού-Φιξ).

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις
Tο πρόγραμμα πλαισιώνεται από εκπαιδευτικές επισκέψεις σε εκθέσεις φωτογραφίας του Athens Photo Festival 2018 με κριτική ανάλυση των φωτογραφικών έργων.

Προσκεκλημένοι Ομιλητές
Πέρα από το βασικό πρόγραμμα, προσκεκλημένοι Έλληνες και ξένοι φωτογράφοι θα κληθούν να συνεισφέρουν στο εργαστήριο με παρουσιάσεις και διαλέξεις.

Έκθεση Φωτογραφίας Σπουδαστών
Στο τέλος του σεμιναρίου προτείνεται προαιρετικά η συμμετοχή στην ετήσια παρουσίαση σπουδαστών.

Πιστοποιητικό
Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα δοθούν στους συμμετέχοντες πιστοποιητικό παρακολούθησης από το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας.

 

Περισσότερες πληροφορίες & Δηλώσεις συμμετοχής