Πρόγραμμα Εθελοντισμού και Πρακτικής Άσκησης

athens photo festival
· Διάφορα · Αθήνα // Δημοσίευση: 18 Mar 2018

Γίνε μέλος της ομάδας του Athens Photo Festival 2018

To Athens Photo Festival αναζητά άτομα για πρακτική άσκηση και εθελοντική εργασία, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να συμμετέχουν έμπρακτα με τις γνώσεις, τη δημιουργικότητα και τη θετική τους διάθεση στην προετοιμασία και διεξαγωγή ενός διεθνούς φεστιβάλ. Το πρόγραμμα απασχόλησης του Athens Photo Festival παρέχει τη δυνατότητα να αναλάβουν ενεργό ρόλο σε βασικούς τομείς της διοργάνωσης όπως:

  • Συντονισμός προγράμματος
  • Στήσιμο και λειτουργία εκθέσεων
  • Επικοινωνία (γραφείο τύπου, social media)
  • Γραμματειακή υποστήριξη
  • Διαχείριση ιστοσελίδων
  • Καταλογογράφηση φωτογραφικών βιβλίων
  • Φωτογραφική και οπτικοακουστική κάλυψη
  • Γραφιστικές εφαρμογές

Οι απασχολούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, ανάλογα με το αντικείμενο των σπουδών, τον ελεύθερο χρόνο τους και τα ιδιαίτερα γνωστικά τους ενδιαφέροντα.

Η περίοδος απασχόλησης ξεκινά τον Απρίλιο 2018, με δυνατότητα πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Για τις θέσεις πρακτικής άσκησης, θα εφαρμοστεί η διαδικασία πρακτικής άσκησης που ακολουθεί η κάθε σχολή.

Μετά την ολοκλήρωση της απασχόλησής τους, χορηγείται βεβαίωση και συστατική επιστολή που καλύπτει την περίοδο της άσκησης και τον τομέα απασχόλησης.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη σχετική αίτηση που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο του Athens Photo Festival.

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος