Εργαστήρια Δημιουργικής Φωτογραφίας από το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας

flyer εκδήλωσης
· Μαθήματα - Σεμινάρια · Αθήνα // Δημοσίευση: 24 Σεπ 2018

νέος κύκλος μαθημάτων για την περίοδο 2018 - 2019

Το πρόγραμμα των μαθημάτων – εργαστηρίων Δημιουργικής Φωτογραφίας αναπτύσσεται σε τρεις αυτοτελείς κύκλους – επίπεδα. Στόχος του σεμιναρίου είναι η διερεύνηση της σύγχρονης φωτογραφικής πρακτικής και αισθητικής, η εξάσκηση του κριτικού βλέμματος, η εξοικείωση με τις τεχνικές και την τεχνολογία του μέσου και η δημιουργία ολοκληρωμένου portfolio.


Δημιουργική Φωτογραφία I

Διδάσκουσα: Ηώ Πάσχου
Διάρκεια: 15 εβδομάδες
Σύνολο ωρών: 45
Έναρξη πρώτου κύκλου:
Πέμπτη 18 Οκτωβρίου (1o τμήμα, 18.30-21.30)
Παρασκευή 19 Οκτωβρίου (2o τμήμα, 18.30-21.30)
Πέμπτη 26 Οκτωβρίου (3o τμήμα, 10.00-13.00)

O πρώτος κύκλος μαθημάτων αποσκοπεί στην εξοικείωση των συμμετεχόντων με την αισθητική, τις πρακτικές της σύγχρονης φωτογραφίας καθώς και τις απαραίτητες τεχνικές, που θα βοηθήσoυν στην κατανόηση και χρήση της φωτογραφικής γλώσσας, ως μέσο έκφρασης και εξερεύνησης, αναδεικνύοντας την προσωπική τους δημιουργική προσέγγιση.
Θα λειτουργήσουν τρία τμήματα, δύο απογευματινά κι ένα πρωινό: το πρώτο κάθε Πέμπτη από 18 Οκτωβρίου έως 7 Φεβρουαρίου (18.30 – 21.30), το δεύτερο κάθε Παρασκευή από 19 Οκτωβρίου έως 8 Φεβρουαρίου (18.30 – 21.30) και το τρίτο κάθε Πέμπτη από 25 Οκτωβρίου έως 14 Φεβρουαρίου (10:00 – 13:00).

Περισσότερα


Δημιουργική Φωτογραφία ΙΙ

Διδάσκουσα: Ηώ Πάσχου
Διάρκεια: 15 εβδομάδες
Σύνολο ωρών: 45
Έναρξη δεύτερου κύκλου:
Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018 (1o τμήμα)
Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 (2o τμήμα)

Ο δεύτερος κύκλος μαθημάτων αποσκοπεί στη διερεύνηση σε βάθος της αισθητικής και της πρακτικής της σύγχρονης φωτογραφίας καθώς και στην εξέλιξη σε τεχνικό και δημιουργικό επίπεδο. Οι συμμετέχοντες μέσω της διδασκαλίας ωθούνται να αναπτύξουν περαιτέρω τα δικά τους φωτογραφικά ενδιαφέροντα και το προσωπικό τους ύφος. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη της ικανότητας επιλογής και της συγκρότησης μιας φωτογραφικής σειράς.
Στον κύκλο αυτό μπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν παρακολουθήσει τον πρώτο κύκλο ή όσοι διαθέτουν πρότερη εμπειρία. Θα λειτουργήσουν δύο τμήματα: το πρώτο κάθε Τρίτη από 23 Οκτωβρίου έως 12 Φεβρουαρίου (18.30 – 21.30) και το δεύτερο κάθε Τετάρτη από 24 Οκτωβρίου έως 13 Φεβρουαρίου (18.30 – 21.30).

Περισσότερα


Δημιουργική Φωτογραφία ΙΙI

Διδάσκοντες: Κωστής Αντωνιάδης, Κώστας Γουδής, Νατάσσα Μαρκίδου
Διάρκεια: 12 εβδομάδες
Σύνολο ωρών: 36
Έναρξη τρίτου κύκλου: Δευτέρα 5 Νοεμβρίου

Ο τρίτος κύκλος αποτελεί ένα σχήμα συμβουλευτικής καθοδήγησης (mentoring) με τελικό στόχο την ολοκλήρωση μιας προσωπικής θεματικής ενότητας φωτογραφικών έργων ως πορτφόλιο, εκθεσιακή πρόταση ή self published photobook. Η συνύπαρξη και αλληλεπίδραση των διδασκόντων στην κριτική ανάλυση των εργασιών επιτρέπουν μια βαθύτερη διερεύνηση των δυνατοτήτων κάθε συμμετέχοντα. Στον κύκλο αυτό μπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν παρακολουθήσει τον δεύτερο κύκλο ή όσοι βρίσκονται στη διαδικασία ανάπτυξης ενός πρότζεκτ.
Ο τρίτος κύκλος περιλαμβάνει 12 εβδομαδιαίες τρίωρες απογευματινές συναντήσεις (36 ώρες) που πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα από 5 Νοεμβρίου έως 4 Φεβρουαρίου (18.30 – 21.30).

Περισσότερα


Bασικές Πληροφορίες

Μεθοδολογία
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που επιτρέπει τον πειραματισμό και αποβλέπει στην καλλιέργεια της φωτογραφικής αντίληψης και την εξάσκηση του κριτικού βλέμματος, ενθαρρύνοντας τους συμμετέχοντες να λαμβάνουν ενεργά μέρος σε μια συνεχή δημιουργική διαδικασία, επισημαίνοντας και αναλύοντας βασικά αισθητικά και τεχνικά ζητήματα που προκύπτουν. Τελικός στόχος είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης σειράς φωτογραφιών (portfolio) που θα διέπεται από συνοχή καθώς η δημόσια παρουσίαση έργων στο κοινό.

Χώρος Διεξαγωγής
Το εργαστήριο θα διεξαχθεί στο χώρο του Ελληνικού Κέντρου Φωτογραφίας, στη διεύθυνση Στρατηγού Κοντούλη 3 (πλησίον σταθμού Συγγρού-Φιξ).

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις
Tο πρόγραμμα πλαισιώνεται από εκπαιδευτικές επισκέψεις σε εκθέσεις φωτογραφίας με κριτική ανάλυση των φωτογραφικών έργων.

Προσκεκλημένοι Ομιλητές
Πέρα από το βασικό πρόγραμμα, προσκεκλημένοι φωτογράφοι και επιμελητές θα κληθούν να συνεισφέρουν στο εργαστήριο με παρουσιάσεις και διαλέξεις.

Έκθεση Φωτογραφίας Σπουδαστών
Στο τέλος του σεμιναρίου προτείνεται προαιρετικά η συμμετοχή στην ετήσια έκθεση που παρουσιάζει έργα σπουδαστών του τρίτου κύκλου.

Πιστοποιητικό
Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα δοθούν στους συμμετέχοντες πιστοποιητικό παρακολούθησης από το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας.