9μηνο σεμινάριο φωτογραφίας από την Ελεύθερη Σπουδή Φωτογραφίας του Πειραϊκού Συνδέσμου

flyer εκδήλωσης
· Μαθήματα - Σεμινάρια · Πειραιάς // Δημοσίευση: 17 Σεπ 2020

νέος κύκλος σεμιναρίων φωτογραφίας για την περίοδο 2020 - 2021

Νέος κύκλος μαθημάτων Φωτογραφίας ξεκινάει από την Ελεύθερη Σπουδή Φωτογραφίας του Πειραϊκού Συνδέσμου τον Οκτώβριο και λήγει τον Ιούνιο 2021.
 
Στόχοι φωτοσεμινάριου :
 • η επαφή των σπουδαστών με την αισθητική διάσταση της φωτογραφικής εικόνας
 • η εξοικείωσή τους με τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις που θα τούς χρησιμεύσoυν στην εικονοποίηση της “προσωπικής τους” πραγματικότητας
 • η αποσαφήνιση των κωδίκων της φωτογραφικής γλώσσας
 • η συνεχής ενθάρρυνση των σπουδαστών προς αναζήτηση νέων τρόπων διερεύνησης του φωτογραφικού μέσου
 • Τα θεωρητικά μαθήματα διαρκούν δύο ώρες την εβδομάδα, για τέσσερις εβδομάδες το μήνα. Η ημέρα διεξαγωγής τους καθορίζεται στην πρώτη συνάντηση.
 •  Όποιο μάθημα χαθεί γιά οποιοδήποτε λόγο αναπληρώνεται σε ημέρα και ώρα που συναποφασίζουμε καθηγητής και σπουδαστές. 
Ενδεικτικές ενότητες:
 • Οπτική Αντίληψη: πως βλέπουν τα μάτια, το μάτι, το μυαλό και η ψυχή μας.
 • Τεχνικές απομόνωσης και ανάδειξης του θέματος από το περιβάλλον: Γωνία Λήψης, Βάθος Πεδίου, Προοπτική, Φακοί, Φωτισμός-Φωτομέτρηση
 • Θεωρία-Ιστορία -Σημειολογία Φωτογραφικής εικόνας
 • Ανατομία των φωτογραφικών μηχανών με παρουσίαση των βασικών λειτουργιών τους καθώς και κριτήρια επιλογής για κάθε χρήστη
 • Φωτογραφία Τοπίου, Δρόμου, Ρεπορτάζ-Αφαιρετική φωτογραφία
 • Πορτραίτο: ατομικό-ομαδικό-επαγγελματικό-περιβαλλοντικό
 • Πειραματική Φωτογραφία-Θέση Β
 • Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας
Όλες οι παραπάνω ενότητες συνδυάζονται από αντίστοιχες φωτογραφικές εργασίες, οι οποίες προβάλλονται και συζητώνται με γνώμονα την αισθητική και τεχνική τους αρτιότητα, βάσει των ιδιαιτεροτήτων  του κάθε σπουδαστή.
 
Οι εξωτερικές λήψεις και οι επισκέψεις σε εκθέσεις φωτογραφίας γίνονται εκτός του ωραρίου των θεωρητικών μαθημάτων και δεν χρεώνονται επιπλέον.
Κάθε χρόνο γίνονται δύο τουλάχιστον 2ήμερες ή 3ήμερες φωτοεξορμήσεις, σε επιλεγμένα μέρη φωτογραφικού ενδιαφέροντος.
 
Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων όλοι οι σπουδαστές συμμετέχουν σε ομαδική έκθεση Φωτογραφίας και εάν το επιθυμούν, εγγράφονται στους Φωτοερευνητές.
Στο τέλος του 9άμηνου κύκλου δίδεται Βεβαίωση Σπουδών, ενώ στους τρείς πρώτους απονέμεται και Έπαινος.
 
Δυνατότητα ατομικών σεμιναρίων με ευέλικτο ωράριο διδασκαλίας
 
Η κατανομή σε τμήματα αρχαρίων-προχωρημένων θα γίνει στην πρώτη συνάντηση των ενδιαφερομένων:
Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020 ώρα 19.00-21.00.