Εργαστήριο φωτογραφίας με τον Σπύρο Τσακίρη

flyer εκδήλωσης
· Μαθήματα - Σεμινάρια · Ελληνικό // Δημοσίευση: 30 Οκτ 2023

εργαστήριο φωτογραφίας στο Χώρο Πολιτισμού & Αλληλεγγύης «Καλλίπολις» με τον Σπύρο Τσακίρη

O Χώρος Πολιτισμού & Αλληλεγγύης «Καλλίπολις» διοργανώνει κάθε Τετάρτη στις 08.00 μ.μ., εργαστήριο φωτογραφίας με τον Σπύρο Τσακίρη (ελευθεροτυπία - carnetdevoyage.gr).

O Χώρος Πολιτισμού & Αλληλεγγύης «Καλλίπολις» βρίσκεται Καλλιπόλεως 33 στο Ελληνικό.
Δηλώσεις συμμετοχής στο Εργαστήριο Φωτογραφίας στα τηλέφωνα 6907528823 & 6944692711