Γενίτσαροι και Μπούλες, σε πραγματικό χρόνο και τόπο

αφίσα έκθεσης
· Διαγωνισμοί · Ελληνικοί · Νάουσα // Δημοσίευση: 03 Mar 2011

2ος Διαγωνισμός Φωτογραφίας στο πλαίσιο της Αποκριάς 2011

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικός Πολιτιστικός Οργανισμός Νάουσας σε συνεργασία με τα Εικαστικά Εργαστήρια, στο πλαίσιο της Αποκριάς 2011 και του Δρώμενου «Γενίτσαροι και Μπούλες» προσκαλεί να συμμετέχετε στον 2ο Ανοικτό Διαγωνισμό Φωτογραφίας με τίτλο: «Γενίτσαροι και Μπούλες, σε πραγματικό χρόνο και τόπο»

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο διαγωνισμό είναι οι φωτογραφίες (έως τρεις στον αριθμό) να ληφθούν κατά τις ημέρες της Αποκριάς (Την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου και 6 Μαρτίου 2011) και στα σημεία της πόλης, που θα πραγματοποιείται το δρώμενο. Στις φωτογραφίες θα πρέπει να αποτυπώνονται εμφανώς στοιχεία τα οποία θα μαρτυρούν τη συγκεκριμένη διοργάνωση.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν μέχρι τρεις (3) φωτογραφίες έγχρωμες ή ασπρόμαυρες σε απλό φωτογραφικό χαρτί διαστάσεων 20Χ30 και σε ψηφιακή μορφή σε CD, (ανάλυση τουλάχιστον 300 ppi και μέγεθος 20Χ30 εκ.) συνοδευμένες απαραίτητα από την αίτηση συμμετοχής τους.
2. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις συμμετοχές τους ταχυδρομικώς στην παρακάτω Διεύθυνση:
Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικός Πολιτιστικός Οργανισμός Νάουσας
Χατζημαλούση 17, 59200 ΝΑΟΥΣΑ (Για το 2ο φωτογραφικό διαγωνισμό)
Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των φωτογραφιών συμμετοχής: Παρασκευή 18 Μαρτίου 2011 (Σφραγίδα ταχυδρομείου).
3. Οι φωτογραφίες δεν θα πρέπει να είναι κολλημένες σε χαρτόνι.
4. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας θα πρέπει να αναγράφεται:
α) Το ονοματεπώνυμο του φωτογράφου
β) Ο αύξων αριθμός της φωτογραφίας
γ) Η ημερομηνία που ελήφθη η φωτογραφία
5. Συμμετοχές με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email), όπως επίσης και με διαφάνειες (slides) δεν θα γίνονται δεκτές.
6. Οι συμμετοχές στον διαγωνισμό φωτογραφίας θα πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από αίτηση συμμετοχής που θα προμηθεύεται από τα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Π.Ο.Ν. (Χατζημαλούση 17) , από τα Εικαστικά Εργαστήρια (Συγκρότημα Λόγγου-Τουρπάλη) και από το διαδικτυακό τόπο του Δήμου Νάουσας (www.naoussa.gr).ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι (με την προϋπόθεση ότι οι φωτογραφίες έχουν ληφθεί κατά τις ημέρες της Αποκριάς και στα σημεία της πόλης, που θα πραγματοποιείται το δρώμενο στη Νάουσα)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ:
1. Τη σύνθεση της κριτικής επιτροπής αποτελούν: 1. Γιώργος Κατσάγγελος - Καθηγητής στη Σχολή Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ, 2. Νικόλας Μπλιάτκας - Καλλιτεχνικός Διευθυντής των Εικαστικών Εργαστηρίων, 3. Μαρία Παπαδοπούλου - Φωτογράφος, 4. Κώστας Περισοράτης - Πρόεδρος της Επιτροπής Αποκριάς, 5. Αργύρης Δημητράκης – Φωτογράφος, 6. Δημήτρης Πάζος, σχεδιαστής οπτικής επικοινωνίας.
2. Οι αποφάσεις της κριτικής επιτροπής είναι οριστικές και αμετάκλητες.
3. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2011 με τηλεφωνική επικοινωνία, καθώς και μέσα από το διαδικτυακό τόπο του Δήμου Νάουσας (www.naoussa.gr).
4. Οι ενδιαφερόμενοι, με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό δηλώνουν υπεύθυνα ότι, παραχωρούν στους διοργανωτές το δικαίωμα χρήσης των φωτογραφιών τους για κάθε σκοπό (όπως για δημοσίευση και έκθεση με τον όρο της αναφοράς του ονόματος του δημιουργού. Αποκλείεται η εμπορική εκμετάλλευση).
5. Η απονομή των βραβείων και των επαίνων θα γίνει σε δημόσια τελετή, στην αίθουσα εκθέσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Νάουσας κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της έκθεσης το Σάββατο 26 Μαρτίου 2011. (Διάρκεια έκθεσης: 26 Μαρτίου – 3 Απριλίου 2011)
6. Οι επιπλέον φωτογραφικές δουλειές που θα αποφασίσει η επιτροπή να αναρτηθούν στην ειδική αυτή έκθεση φωτογραφίας θα πάρουν τιμητικό δίπλωμα συμμετοχής.
7. Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικός Πολιτιστικός Οργανισμός Νάουσας (Κ.Ε.ΔΗ.Π.Ο.Ν.) σε συνεργασία με τα Εικαστικά Εργαστήρια θα κάνει κάθε προσπάθεια για την προστασία και τη φύλαξη των έργων, δεν ευθύνεται όμως για απρόβλεπτη απώλεια ή καταστροφή τους.
9. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους διαγωνιζόμενους όλων των όρων της προκήρυξης του διαγωνισμού.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ:
1ο Βραβείο: Χρηματικό βραβείο αξίας 500€
2ο Βραβείο: Χρηματικό βραβείο αξίας 300€
3ο Βραβείο: Χρηματικό βραβείο αξίας 200€

1ος έπαινος: Απονομή τιμητικού διπλώματος
2ος έπαινος: Απονομή τιμητικού διπλώματος
3ος έπαινος: Απονομή τιμητικού διπλώματος

Ο αριθμός ανάρτησης των φωτογραφιών θα καθορισθεί από την κριτική επιτροπή και θα συνοδεύεται από αναμνηστικό τιμητικό δίπλωμα συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Γραφεία Κ.Ε.ΔΗ.Π.Ο.Ν., Χατζημαλούση 17, 59200 ΝΑΟΥΣΑ
τηλ. 23320 29800 και 23320 29803 (το απόγευμα – εκτός Πέμπτης)
email: dipon@otenet.gr


Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικός Πολιτιστικός Οργανισμός Νάουσας
Εικαστικά Εργαστήρια

«Γενίτσαροι και Μπούλες, σε πραγματικό χρόνο και τόπο»
2ος Ανοικτός Διαγωνισμός Φωτογραφίας

Αίτηση Συμμετοχής

Όνομα
Επίθετο
Ηλικία
Διεύθυνση Κατοικίας
Ταχυδρομικός Κώδικας
Πόλη
Σταθερό Τηλέφωνο
Κινητό τηλέφωνο
E-mail
Αριθμός Φωτογραφιών

Υπογραφή συμμετέχοντος