Διαγωνισμός Φωτογραφίας από την επιχείρηση KATERELOS

λογότυπο φορέα
· Διαγωνισμοί · Ελληνικοί · *Διαδίκτυο // Δημοσίευση: 12 Μάιος 2011

διαγωνισμός Φωτογραφίας από την επιχείρηση KATERELOS

Η επιχείρηση KATERELOS διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα «Ελεύθερο». Από 23 Μαρτίου 2011 μέχρι και 30 Μαΐου 2011 και ώρα 15.00 μπορείτε να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στη ιστοσελίδα της επιχείρησης http://www.katerelos.gr/contest.php αφού κάνετε πρώτα εγγραφή.

Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό

Διοργανωτής Διαγωνισμού KATERELOS

Θέμα διαγωνισμού «Ελεύθερο»

1ο Έπαθλο: 1x Canon EOS 7D body
2ο Έπαθλο: 1x Nikon D3100 kIT 18-55 VR
3ο Έπαθλο: 1x Olympus VG 130

Ημερομηνία έναρξης διαγωνισμού 23/03/2011
Ημερομηνία λήξης 30/05/2011 και ώρα 15.00

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ελεύθερη. Δεν είναι δυνατόν να συμμετέχουν οι υπάλληλοι της επιχείρησης KATERELOS. Οι φωτογραφίες που διαγωνίζονται θα πρέπει να είναι πνευματική ιδιοκτησία των συμμετεχόντων. Δεν θα πρέπει η συμμετοχή να υπερβαίνει τα κοινώς αποδεκτά ήθη και την κείμενη Ελληνική νομοθεσία για την υπέρβαση της οποίας και για την έγερση οποιασδήποτε απαίτησης αποζημίωσης, η επιχείρηση KATERELOS δεν έχει καμία ευθύνη.
Ο διαγωνισμός ισχύει για κατοίκους Ελλάδας και Κύπρου

Οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν με μια (1) φωτογραφία μεγέθους 800πλάτοςΧ600 ύψος σε χαμηλή ανάλυση 72dpi σε jpg format και να μην περιλαμβάνει ελληνικούς ή ειδικούς χαρακτήρες όπως %, ", `.
Η συμμετοχή σας μετά την υποβολή της αναμένει την έγκριση του διαχειριστή.

Για τη συμμετοχή τους στην καταχώρηση των φωτογραφιών θα πρέπει να κάνουν εγγραφή, εάν δεν έχουν κάνει ήδη, στη ιστοσελίδα http://www.katerelos.gr/create_account.php. Θα πρέπει να συμμετέχουν με τα πραγματικά στοιχεία ταυτότητας τους.

Συμμετοχές που δεν πληρούν τους παραπάνω όρους θα ακυρώνονται.

Η επιχείρηση KATERELOS διατηρεί το δικαίωμα ανακοίνωσης των ονομάτων των νικητών και τροποποίησης της ημερομηνίας λήξης του διαγωνισμού.
Ο διαχειριστής έχει δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής εάν διαπιστώσει ότι αυτό αντιβαίνει στην ομαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Η αξιολόγηση των συμμετοχών γίνετα απο επιτροπή που αποτελείται από τους φωτογράφους:
Κανατά Σπύρο
Αλεξίου Αλέξη
Γκλιάτη Θέμη
Αθανασόπουλο Γιώργο

Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν υποκλοπή, με δόλιο τρόπο, από τρίτους φωτογραφιών των συμμετεχόντων.
Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων του διαγωνισμού.
Κάθε συμμετοχή στο διαγωνισμό αυτόματα συνεπάγεται την αποδοχή των παραπάνω όρων.