2012 Ευρωπαϊκό Έτος Διαλόγου των Γενεών

λογότυπο
· Διαγωνισμοί · Ελληνικοί · *Διαδίκτυο · Ρόδος // Δημοσίευση: 12 Ιουλ 2011

διαγωνισμός φωτογραφίας από το το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο

Στα πλαίσια της ανακήρυξης του έτους 2012 ως Ευρωπαϊκού Ετους για το Διάλογο μεταξύ των γενεών, το «Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο», προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ στον οποίον μπορούν να λάβουν μέρος όλοι όσοι ασχολούνται ερασιτεχνικά με την φωτογραφία, ανεξαρτήτως φύλου ή ηλικίας. Οι φωτογραφίες πρέπει να αποτυπώνουν την επαφή, την σύνδεση και την επικοινωνία μεταξύ των νέων και των μεγαλύτερων σε ηλικία πολιτών στις Ευρωπαϊκές Χώρες και ποιες είναι οι δυσκολίες και οι ευκαιρίες που παρατηρούνται.

Θα βραβευθούν τρεις φωτογραφίες, μετά από αξιολόγηση τους από τριμελή επιτροπή. Ο διαγωνισμός είναι πανευρωπαϊκός, και διοργανώνεται με πρωτοβουλία της Επιτροπής Νέων (Youth Committee) της Ομοσπονδίας των Σπιτιών της Ευρώπης (EUNET) που έχει την έδρα της στη Βόννη της Γερμανίας.

Ολες οι βραβευμένες φωτογραφίες θα εκτεθούν αρχικά στη Γενική Συνέλευση της EUNET, που θα πραγματοποιηθεί στο Metz της Γαλλίας, τον Οκτώβριο του 2011 και παράλληλα στην έδρα των Οργανισμών που θα λάβουν μέρος. Επιδιώκεται μέσω της φωτογραφίας να αποδοθεί με οποιονδήποτε τρόπο και να καταδειχθεί τι είδους επικοινωνία υπάρχει ανάμεσα στους νέους και τους ηλικιωμένους σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Θα αντικατοπτρίζει παράλληλα και το νόημα της «ευρωπαϊκής ταυτότητας» που βιώνουν οι ευρωπαίοι πολίτες στη χώρα τους, τις δυσκολίες και τις ευκαιρίες για επικοινωνία και διάλογο που υπάρχουν, ανάμεσα στις γενεές.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι 30 Ιουνίου 2011 είτε στο e-mail info@houseofeurope-rhodes.eu είτε και στα τηλέφωνα 6947 125714, 6946 667736, 6946 686885.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να στείλει μία ή και περισσότερες φωτογραφίες.

Οι φωτογραφίες θα πρέπει να σταλούν σε υψηλή ανάλυση ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@houseofeurope-rhodes.eu και ταχυδρομικά στην ΤΘ 226 Ρόδου, τυπωμένες σε μέγεθος Α4 μέχρι τις 15 Ιουλίου 2011.

Περισσότερες λεπτομέρειες:
http://www.houseofeurope-rhodes.eu/greek/news/future_events.php?subactio...