Έλληνες και θάλασσα

αφίσα διαγωνισμού
· Διαγωνισμοί · Ελληνικοί · Αττική · Πειραιάς // Δημοσίευση: 04 Αυγ 2011

διαγωνισμός φωτογραφίας από το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος

Το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος στο πλαίσιο των δράσεών του που έχουν ως στόχο την διατήρηση και προβολή του ελληνικού ναυτικού πολιτισμού και την καλλιέργεια της αγάπης για την θαλάσσα στις νέες γενιές, προκηρύσσει πανελλήνιο διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα: «Έλληνες και θάλασσα».

Θεματολογία
Τα θέματα των φωτογραφιών που μπορούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό είναι:

 • Επιβατηγός ναυτιλία: πορτραίτα ακτοπλοϊκών και κρουαζεροπλοίων,παλαιών και συγχρόνων, στιγμιότυπα από τα ταξίδια τους.
 • Ποντοπόρα εμπορικά πλοία: πορτραίτα παλαιών και συγχρόνων πλοίων, στιγμιότυπα και γεγονότα από τα ταξίδια τους.
 • Λιμάνια: εμπορευματικές προβλήτες, αποθήκες, φορτώσεις πλοίων, σταθμοί επιβίβασης, τουριστικές μαρίνες, μικρά λιμάνακια – αγκυροβόλια.
 • Ναυπηγεία: ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, εγκαταστάσεις ναυπηγείων, παραδοσιακών και σύγχρονων, στιγμιότυπα από την καθημερινή εργασία σε αυτά.
 • Ναυτικοί: εκπαίδευση, επαγγέλματα, εργασία, καθημερινότητα στα πλοία.
 • Ναυταθλητισμός: Στιγμιότυπα από προπονήσεις και αγώνες ιστιοπλοΐας, κωπηλασίας.
 • Ελληνικά θαλασσινά τοπία, βυθός, ναυάγια, ψάρια, θαλάσσια ζώα και φυτά.

Συμμετέχοντες
Στον διαγωνισμό μπορεί να λάβει μέρος κάθε ενδιαφερόμενος, Έλληνας ή αλλοδαπός, μόνιμος κάτοικος Ελλάδος. Διευκρινίζεται πως οι μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό φωτογραφίας, θα αποτελέσουν ειδική κατηγορία. Τα έργα τους θα κριθούν ξεχωριστά και στο εξής θα αναφέρονται ως Κατηγορία Νέων.

Όροι συμμετοχής

 1. Οι συμμετέχοντες θα διαγωνιστούν σε τρεις κατηγορίες:
  Ασπρόμαυρη (μέχρι 4 φωτογραφίες με διαστάσεις εκτύπωσης 30x40εκ ή 25.5x38εκ.)
  Έγχρωμη (μέχρι 4 φωτογραφίες με διαστάσεις εκτύπωσης 30x40εκ ή 25.5x38εκ.)
  Ειδική κατηγορία-θεματική ενότητα (Portfolios). Οι συμμετέχοντες σε αυτή την κατηγορία πρέπει να υποβάλουν 5 φωτογραφίες ασπρόμαυρες ή έγχρωμες διαστάσεων 24x30 εκ. Η φωτογραφική πεντάδα θα πρέπει να παρουσιάζει ένα ενιαίο θέμα, επιλογής του φωτογράφου, που να συνδέεται με τη θεματολογία του διαγωνισμού.
 2. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν συμμετοχή σε μία ή και σε όλες τις κατηγορίες του διαγωνισμού.
 3. Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν τις φωτογραφίες τους τυπωμένες και σε ψηφιακή μορφή σε ένα CD. Το μέγεθος κάθε αρχείου εικόνας θα πρέπει να είναι 40x60 εκ. σε ανάλυση 300dpi και μορφή JPEG . Το όνομα κάθε αρχείου εικόνας θα πρέπει να περιλαμβάνει το επίθετο του δημιουργού με λατινικούς χαρακτήρες, την κατηγορια του διαγωνισμού και έναν αύξοντα αριθμό. Για παράδειγμα: Papadopoulos_Α/Μ.1 για την ασπρόμαυρη κατηγορία.
  Papadopoulos_E.1 για την έγχρωμη κατηγορία.
  Papadopoulos_P.1 για την ειδική θεματική κατηγορία Portfolios
 4. Πίσω από κάθε φωτογραφία θα πρέπει να είναι σημειωμένα:
  α) Το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του διαγωνιζομένου 
  β) Ο τίτλος της φωτογραφίας
  γ) Η κατηγορία του διαγωνισμού (ασπρόμαυρη, έγχρωμη, ειδική κατηγορία-portfolio)
  δ) Ο αύξων αριθμός της φωτογραφίας, π.χ. Α. ή Ε. 1, 2 κ.ο.κ.
 5. Οι διαγωνιζόμενοι στην Κατηγορία Νέων μπορούν να υποβάλουν συμμετοχή σε μία ή και σε όλες τις κατηγορίες του διαγωνισμού, μέχρι 4 φωτογραφίες για κάθε κατηγορία, εκτυπωμένες σε διαστάσεις 20x30εκ. περίπου, ενώ η υποβολή τους σε ψηφιακή μορφή είναι προαιρετική. Πίσω από κάθε φωτογραφία θα πρέπει να είναι σημειωμένα, το ονοματεπώνυμο του διαγωνιζομένου, η διεύθυνση, το τηλέφωνο και η φράση: Κατηγορία Νέων.
 6. Οι φωτογραφίες και τα CD θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά ,μαζί με ένα διαβιβαστικό όπου θα αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία του συμμετέχοντος: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, fax, e-mail, ιδιότητα – επάγγελμα,  συνολικός αριθμός φωτογραφιών, τίτλοι των φωτογραφιών και κατηγορία του διαγωνισμού, σε κλειστό φάκελλο, στην διεύθυνση:

  Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος, Ακτή Θεμιστοκλέους,
  Φρεαττύς, Τ.Κ. 185 37 Πειραιάς.
  Στον φάκελο πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη :Για το φωτογραφικό διαγωνισμό του ΝΜΕ
  Οι διαγωνιζόμενοι μαθητές Γυμνασίου –Λυκείου θα πρέπει επιπρόσθετα να σημειώσουν στον ταχυδρομικό φάκελο: Κατηγορία Νέων.

 7. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των συμμετοχών στο Ναυτικό Μουσείο είναι η Τετάρτη 31 Αυγούστου 2011.

 8. Οι συμμετέχοντες πρέπει να γνωρίζουν ότι:
  α) Οι φωτογραφίες και τα CD που θα αποστείλουν δεν θα τους επιστραφούν, αλλά θα ενσωματωθούν στο φωτογραφικό αρχείο του Μουσείου.
  β) Οι φωτογραφίες που θα υποβληθούν στο Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς τους Μουσείου αναφέροντας σε κάθε περίτπωση το όνομα του δημιουργού τους.
  γ) Οι φωτογραφίες που θα βραβευθούν ή θα γίνουν δεκτές για ανάρτηση, θα παρουσιαστούν σε ειδική έκθεση που θα διοργανώσει το Ναυτικό Μουσείο. Λεπτομέρειες για την εκδήλωση θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Μουσείου και στον τύπο μετα την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Βραβεία
Οι συμμετοχές θα κριθούν ξεχωριστά για κάθε μία από τις 3 κατηγορίες από πενταμελή κριτική επιτροπή, η οποία θα συνέλθει στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος εντός του Σεπτεμβρίου του 2011. Η επιτροπή θα κρίνει με βαθμολογική αξιολόγηση την ποιότητα των υποβληθέντων έργων και θα αποφασίσει για την απονομή των βραβείων στους πρώτους κάθε κατηγορίας. Τα βραβεία θα είναι ομοειδή και για τις τρεις κατηγορίες:

1ο Βραβείο: (Δίπλωμα Μουσείου + εξώφυλλο «Περίπλους» + γυάλινη τριήρη)
2ο Βραβείο: (Δίπλωμα μουσείου + εσωτερικό εξωφύλλου του «Περίπλους» +βιβλίο )
3ο Βραβείο: (Δίπλωμα μουσείου + βιβλίο)

Έπαινος 1ος , 2ος , 3ος: Δίπλωμα ΝΜΕ

Έπαθλο
Ειδικό βραβείο θα απονεμηθεί στον διαγωνιζόμενο, ο οποίος θα συγκεντρώσει συνολικά από την συμμετοχή του και στις 3 κατηγορίες, την υψηλότερη βαθμολογία.
Το έπαθλο είναι: Δίπλωμα και αναμνηστικός θυρεός του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος.

Στους τρεις πρώτους της Κατηγορίας Νέων θα απονεμηθούν διπλώματα του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος και αναμνηστικά δώρα.Οι βραβευμένες φωτογραφίες θα δημοσιευθούν στο περιοδικό του Μουσείου «Περίπλους ναυτικής ιστορίας.»

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα δημοσιευθούν στο περιοδικό του μουσείου «Περίπλους ναυτικής ιστορίας», στην ιστοσελίδα του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος (www.hmm.gr) και θα ανακοινωθούν στον ημερήσιο τύπο με την αποστολή δελτίων.

Η τελετή της απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί σε ειδική εκδήλωση στο Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος, η ημερομηνία της οποίας θα ανακοινωθεί μαζί με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος.

Σημείωση
Ο διαγωνισμός θαλασσινής φωτογραφίας που είχε ανακοινωθεί το 2009 και έληγε την 1η Απριλίου του 2010, λόγω των λίγων συμμετοχών κηρύσσεται άγονος. Ωστόσο οι συμμετοχές που έχουν ήδη σταλεί στο Μουσείου θα ληφθούν υπόψη στον παρόντα διαγωνισμό κατ’ εξαίρεση.