Νέα Προποντίδα – Ματιές στο Περιβάλλον

Αφίσα εκδήλωσης
· Διαγωνισμοί · Ελληνικοί · Χαλκιδική · Νέα Προποντίδα // Δημοσίευση: 10 Απρ 2012

φωτογραφικός διαγωνισμός από τον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας

Η προστασία του περιβάλλοντος έχει καθοριστική σημασία για την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Δήμου μας και ο Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού μέσα στο πλαίσιο των δράσεών του στους τομείς των τεχνών και ευρύτερα του πολιτισμού προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει όλο και περισσότερους στην κατεύθυνση αυτή.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και ο θεματικός Φωτογραφικός Διαγωνισμός 2012 «Νέα Προποντίδα – Ματιές στο Περιβάλλον».
Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι η αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου με την φύση και το περιβάλλον είναι απαραίτητη για την αειφόρο ανάπτυξη της κοινωνίας μας. Πιστεύουμε ότι οι φωτογράφοι που θα συμμετάσχουν σ’ αυτό το διαγωνισμό θα μπορέσουν, μέσω των εικόνων που θα απαθανατίσουν, να μοιραστούν με όλους μας το ιδεώδες αυτής της αρμονικής συνύπαρξης.

Ο φωτογραφικός φακός μπορεί να αναδείξει την προβληματική της βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής και οικολογικής διάστασης που κρύβουν μέσα τους τα στοιχεία του φυσικού μας περιβάλλοντος.

Οι φωτογραφίες, που θα πρέπει να είναι τραβηγμένες εντός των ορίων του Δήμου Νέας Προποντίδας, θα εστιάσουν κυρίως στο φυσικό περιβάλλον χωρίς να αποκλείεται το αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας σ’ αυτό.

Η υποβολή φωτογραφιών στο διαγωνισμό ξεκινά στις 20 Φεβρουαρίου και λήγει την 31η Μαΐου 2012.

Στα πλαίσια του ετήσιου εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου 2012) όλες οι φωτογραφίες θα παρουσιαστούν σε ειδική για το σκοπό αυτό εκδήλωση σε αίθουσα του Ο.Π.Α. και θα ξεκινήσει η διαδικασία διαδικτυακής ψηφοφορίας που θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιουλίου 2012.

Οι σαράντα καλύτερες φωτογραφίες θα αποτελέσουν το υλικό Φωτογραφικής Έκθεσης, που θα παρουσιαστεί σε αίθουσες του Δήμου μας και της ευρύτερης περιοχής το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2012. Επίσης θα εκδοθούν ως φωτογραφικό λεύκωμα.

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Οι κατηγορίες που θα διαγωνιστούν οι δημιουργοί είναι:
  Α) Μονόχρωμης (μαυρόασπρης) φωτογραφίας.
  Ε) Έγχρωμης φωτογραφίας.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μόνο ηλεκτρονικά. Φωτογραφίες και αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα, δεν θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό.
  Για να είναι έγκυρη η δήλωση, ο κάθε υποψήφιος πρέπει:
  • να συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία στη αίτηση συμμετοχής,
  • να δηλώσει ότι αποδέχεται τους όρους συμμετοχής,
  • να αποστείλει την φόρμα συμμετοχής μαζί με τα έργα (φωτογραφίες),
  ηλεκτρονικά στο email: opa.neapropontida@gmail.com
  Πληροφορίες: τηλ. 2373065686.
  Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετάσχει με ένα (1) έως τρία (3) έργα (φωτογραφίες) σε κάθε κατηγορία.
 3. Οι φωτογραφίες πρέπει να υποβληθούν σε μέγεθος 20x30 cm (ή 20x20 cm αν είναι τετράγωνες) στα 300 dpi σε μορφή jpg. Το όνομα κάθε αρχείου θα πρέπει να είναι της μορφής, επίθετοΚΑΤΗΓΟΡΙΑχ.jpg, (όπου επίθετο το επίθετο του συμμετέχοντος φωτογράφου με λατινικούς χαρακτήρες, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ θα είναι Α (για ασπρόμαυρη), Ε (για έγχρωμη) και χ ο αύξων αριθμός της φωτογραφίας).
 4. Κάθε φωτογραφία πρέπει να συνοδεύεται από δελτίο στο οποίο αναγράφεται απαραίτητα, ο τίτλος της φωτογραφίας, επεξηγηματικό σχόλιο ως προς το θέμα, τα χαρακτηριστικά λήψης της φωτογραφίας, τον τόπο και το χρόνο λήψης.
 5. Νομικοί Όροι
  Κάθε υποψηφιότητα (φωτογραφία) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού της.
  Με τη συμμετοχή τους, οι διαγωνιζόμενοι δηλώνουν ότι συμφωνούν, χωρίς καμία αξίωση αμοιβής, πως κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ο διοργανωτής αποκτά το δικαίωμα να προβάλει τα έργα τους online ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στο ευρύ κοινό.
  Οι διαγωνιζόμενοι επιτρέπουν επίσης στον διοργανωτή να χρησιμοποιήσει τα ονόματα, φωτογραφίες, ή βιογραφικά στοιχεία που έχουν επιδώσει κατά την υποβολή του έργου τους, χωρίς καμία αξίωση αμοιβής, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της προβολής της διοργάνωσης.
  Οι διαγωνιζόμενοι, επιτρέπουν επίσης στον διοργανωτή να χρησιμοποιήσει μέρος ή το σύνολο του έργου τους προκειμένου να δημιουργηθούν προωθητικά διαφημιστικά για τις ανάγκες της προβολής της διοργάνωσης, χωρίς καμία αξίωση αμοιβής.
  Οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν στους διοργανωτές το δικαίωμα δημοσίευσης, έκθεσης και εκτύπωσης σε φωτογραφικό κατάλογο/λεύκωμα, των φωτογραφιών τους, χωρίς καμία αξίωση αμοιβής.
  Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης των όρων και των προθεσμιών κατάθεσης των έργων καθώς και του χρόνου διεξαγωγής των εκθέσεων αν αυτό κριθεί αναγκαίο, ενώ για οποιαδήποτε τροποποίηση θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση.
  Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της παρούσας προκήρυξης.

Διακρίσεις – Βραβεία
Συνολικά θα απονεμηθούν 3 βραβεία και 3 έπαινοι ανά κατηγορία μετά από διαδικτυακή ψηφοφορία του κοινού.

Κατεβάστε από εδώ την Αίτηση Συμμετοχής