#Hellas_mania

αφίσα εκδήλωσης
· Διαγωνισμοί · Ελληνικοί · *Διαδίκτυο // Δημοσίευση: 07 Αυγ 2012

διαγωνισμός φωτογραφίας στο Instagram από τον Κωτσόβολο

Ο πρώτος ελληνικός διαγωνισμός φωτογραφίας στο Instagram είναι εδώ!

Ανεβάστε τις καλύτερες φωτογραφίες σας στο Instagram με τη σήμανση #hellas_mania στο caption ή σε comment. Μια DSLR φωτογραφική μηχανή και 50 album με τις δημοφιλέστερες φωτογραφίες του διαγωνισμού περιμένουν τους νικητές της κλήρωσης!

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η εταιρεία «DIXONS SOUTH - EAST EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» με έδρα τη Μεταμόρφωση Αττικής, 14ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας και Σπηλιάς 2 (εφεξής καλουμένης χάριν συντομίας ως «DIXONS SOUTH - EAST EUROPE Α.Ε.Β.Ε.» ή «Διοργανώτρια»), διοργανώνει διαγωνισμό με τους ακόλουθους όρους.

1. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση και θα ακολουθήσουν τη διαδικασία, που περιγράφεται αναλυτικά κατωτέρω.

Στο διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι των εταιρειών «DIXOS SOUTH - EAST EUROPE Α.Ε.Β.Ε.» και «LOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής «LOWE») και των συνδεδεμένων με αυτές επιχειρήσεων, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους Α’ και Β’ βαθμού.

2. Η διάρκεια του εν λόγω διαγωνισμού ορίζεται αρχομένη από την 10η Ιουλίου 2012 και λήγουσα την 31η Αυγούστου 2012. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντων από τη Διοργανώτρια.

3. Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να λάβει μέρος στο διαγωνισμό με περισσότερες της μίας συμμετοχές. Διευκρινίζεται ότι ως «συμμετοχή» θεωρείται η ανάρτηση φωτογραφίας με θέμα την Ελλάδα με το hashtag #hellas_mania στην περιγραφή της στον τόπο κοινωνικής δικτύωσης instagram, εφ’ όσον αυτή εγκριθεί ως προς το περιεχόμενο από την ομάδα διαχείρισης

Η ανάρτηση έκαστης φωτογραφίας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από χρήστες/μέλη της ανωτέρω αναφερόμενης δικτυακής υπηρεσίας κατά το χρονικό διάστημα από την 10.07.2012 μέχρι και την 31.08.2012. Ειδικότερα, όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στον παρόντα διαγωνισμό θα πρέπει να αναρτήσει την φωτογραφία του στην διαδικτυακή υπηρεσία instagram, συνοδεύοντας τη δημοσίευση με το hashtag #hellas_mania, καθώς και να εγκαταστήσει την αντίστοιχη εφαρμογή που φιλοξενείται στο page που διατηρεί η διοργανώτρια εταιρεία με την ονομασία «Κωτσόβολος» στην υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης Facebook, αποδεχόμενοι παράλληλα τους όρους συμμετοχής. Η φωτογραφία πρέπει να γίνει αποδεκτή ως προς το περιεχόμενο από την ομάδα διαχείρισης περιεχομένου του διαγωνισμού, προκειμένου να εγκριθεί και να αναρτηθεί στην Facebook εφαρμογή του διαγωνισμού, ώστε οι λοιποί χρήστες/μέλη της εν λόγω ομάδας να δηλώσουν ποια ή ποιες φωτογραφίες τους αρέσουν (επιλέγοντας την ένδειξη "Like" σε αυτήν).

4. Όλοι οι συμμετέχοντες ανεξάρτητα από τον αριθμό των κλικ αρεσκείας των συμμετοχών τους, συμμετέχουν σε ηλεκτρονική κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί από τη Διοργανώτρια την 07/09/2012 και ώρα 15:00, ενώπιον Τριμελούς Επιτροπής στα κεντρικά γραφεία αυτής (Μεταμόρφωση Αττικής, 14 ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας & Σπηλιάς αρ. 2).

5. Όλοι οι χρήστες του Facebook που είναι ή θα γίνουν μέλη της σελίδας σελίδα (page), που διατηρεί σε αυτό η διοργανώτρια εταιρεία με την ονομασία «Κωτσόβολος» και εγκαταστήσουν την εφαρμογή #hellas_mania, η οποία φιλοξενείται στην εν λόγω σελίδα, αποδεχόμενοι τους όρους συμμετοχής σε στον παρόντα διαγωνισμό, μπαίνουν αυτόματα σε κλήρωση για ένα από τα 50 άλμπουμ (photobooks) που θα περιέχουν τις πιο δημοφιλείς φωτογραφίες, όπως αυτές προκύπτουν από τον αριθμό των likes που έχουν συγκεντρώσει. Η δεύτερη αυτή ηλεκτρονική κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί από τη Διοργανώτρια την 07/09/2012 και ώρα 15:30, ενώπιον Τριμελούς Επιτροπής στα κεντρικά γραφεία αυτής (Μεταμόρφωση Αττικής, 14ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας & Σπηλιάς αρ. 2).

6. Από τον παρόντα διαγωνισμό, θα αναδειχθούν ένας (1) νικητής και δύο (2) επιλαχόντες από την κλήρωση των αναρτήσεων φωτογραφιών με βάση τις ως ανωτέρω προδιαγραφές, και πενήντα (50) νικητές οι οποίοι συμμετείχαν στο δεύτερο διαγωνισμό, εγκαθιστώντας την Facebook εφαρμογή.

7. Το δώρο, που θα προσφερθεί στον νικητή του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, είναι μία (1) φωτογραφική μηχανή

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΝΙΚΟΝ D 3000 18-55 mm VR αξίας 359,00 € με κωδικό προϊόντος στην εταιρία 090934.

8. Οι 50 τυχεροί θα παραλάβουν το άλμπουμ με τις πιο ψηφισμένες φωτογραφίες.

9. Τα ονόματα των τυχερών θα αναρτηθούν κατά το χρονικό διάστημα από την 10/09/2012 μέχρι και την 22/09/2012 τόσο στην σελίδα που διατηρεί η Διοργανώτρια στον διαδικτυακό τόπο κοινωνικής δικτύωσης, όσο και στην ιστοσελίδα που διατηρεί η Διοργανώτρια στο διαδίκτυο και οι τυχεροί θα ενημερωθούν για την ανάδειξή τους τόσο από την ως άνω ανακοίνωση, όσο και με ηλεκτρονικό μήνυμα που θα τους αποσταλεί από τη Διοργανώτρια στην ηλεκτρονική διεύθυνση, που αυτοί διατηρούν στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο.

10. Τα δώρα θα αποσταλούν στους νικητές, κατά το χρονικό διάστημα από την 10/09/2012 έως και την 22/09/2012, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Διοργανώτριας, με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του εν ισχύ διαβατηρίου του λήπτη του δώρου. Σε περίπτωση πληρεξουσίου απαιτείται η επίδειξη ειδικού εν ισχύ συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου για την παράδοση του δώρου.

11. Σε περίπτωση που ο εν λόγω συμμετέχων, ο οποίος έχει ενημερωθεί ότι κέρδισε, δεν απαντήσει στο ειδοποιητήριο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα λάβει από την Διοργανώτρια, όπως περιγράφεται ανωτέρω, περί αποδοχής ή όχι του προσφερόμενου σε αυτόν δώρου, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την αποστολή σε αυτόν του σχετικού ειδοποιητήριου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα λάβει από την Διοργανώτρια ή σε περίπτωση που η συμμετοχή του στο διαγωνισμό δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή σε περίπτωση που αρνηθεί να παραλάβει το δώρο, τότε αυτοδικαίως και αυτομάτως θα απωλέσει οριστικά το δικαίωμα διεκδίκησης του δώρου, το οποίο θα απονέμεται στο πρώτο επιλαχόντα ή στον επόμενο κατά σειρά.

12. Τα δώρα που θα διατεθούν από τη Διοργανώτρια στα πλαίσια του εν λόγω διαγωνισμού, ορίζονται από αυτήν και αποκλείεται η ανταλλαγή του με άλλο δώρο ή η εξαργύρωσή του με μετρητά. Επίσης, τα δώρα είναι προσωπικά, αμεταβίβαστα και θα παραλαμβάνονται από τους νικητές με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του εν ισχύ διαβατηρίου τους.

13. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να μεταβάλλει τους παρόντες όρους διενέργειας του διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του ή να τον ανακαλέσει με προηγούμενη ανακοίνωσή της με κάθε πρόσφορο προς τούτο μέσο, επίσης δε να αντικαταστήσει τα αθλοθετηθέντα δώρα με άλλα ίσης αξίας και εν γένει να τροποποιεί κάθε όρο του διαγωνισμού με έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων από την σελίδα.

14. Διευκρινίζεται ρητά, ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας αποστολής των συμμετοχών στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ή μετά την τυχόν συντόμευση της προθεσμίας ή την ανάκληση του από τη Διοργανώτρια, σε περίπτωση που εξακολουθούν να λαμβάνονται συμμετοχές θα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, ανίσχυρες και δεν επιφέρουν κανένα πλέον αποτέλεσμα έναντι οποιουδήποτε.

15. H Διοργανώτρια δηλώνει ότι θα τηρήσει λίστα με τα στοιχεία των συμμετεχόντων στον παρόντα διαγωνισμό, που δηλώνουν αυτοί για τη συμμετοχή τους (ήτοι, έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση & ονοματεπώνυμο), στην έδρα της που βρίσκεται στην Μεταμόρφωση Αττικής, επί του 14ου χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας & Σπηλιάς αρ. 2 (τηλ. 210 - 2891000), και μετά το πέρας της παρούσας προωθητικής ενέργειας και την παράδοση του δώρου από την Διοργανώτρια στο νικητή. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος για την τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων του στα πλαίσια διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού αλλά και μεταγενέστερη ενημέρωση σχετικά με άλλες προωθητικές ενέργειες.

Η Διοργανώτρια ρητά δια του παρόντος δηλώνει και ενημερώνει τον κάθε συμμετέχοντα στο διαγωνισμό και υποκείμενο επεξεργασίας των προσωπικών στοιχείων ότι έχει δικαίωμα εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των στοιχείων του, που τηρούνται κατά τις ειδικότερες διατάξεις του Ν. 2472/1997, καθώς επίσης και δικαίωμα πρόσβασης με τη βοήθεια εξουσιοδοτημένου προσώπου της διοργανώτριας εταιρείας (τηλέφωνα επικοινωνίας για τυχόν άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων: 210 – 2891000).

16. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό, σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής στο σύνολό τους. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τη Διοργανώτρια δύνανται να επηρεαστούν ή να διακοπούν προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες τόσο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου κοινωνικής δικτύωσης όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας η οποία δεν υπέχει καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους.

17. Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου της, η λήψη των συμμετοχών αποτύχει ή καθυστερήσει ή, τέλος, αν τα τηρούμενα από αυτήν αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά.

18. Ρητά δηλώνεται ότι οι φωτογραφίες που θα αναρτηθούν, θα πρέπει να μην είναι προσβλητικές, ανήθικου περιεχομένου και άσχετες με το ορισθέν θέμα, άλλως η διοργανώτρια θα έχει το δικαίωμα να τις διαγράφει χωρίς καμία προειδοποίηση. Επίσης, οι φωτογραφίες δεν θα πρέπει να προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, ενώ σε περίπτωση διχογνωμίας ή αμφισβήτησης επί των δικαιωμάτων αυτών, η Διοργανώτρια δεσμεύεται να προβαίνει σε διαγραφή της φωτογραφίας χωρίς καμία ευθύνη της για το λόγο αυτό, οπότε η διαφορά θα διευθετείται μεταξύ των ενδιαφερομένων.

19. Κάθε συμμετέχων ρητά συναινεί στην χρήση του ονόματος και της φωτογραφίας του, άνευ οιουδήποτε χρηματικού ανταλλάγματος, αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού, και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών μετά το πέρας του εν λόγω διαγωνισμού. Επίσης, δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση του δικαιώματός του να ζητήσει οποτεδήποτε από την διοργανώτρια εταιρεία την παύση της χρήσης, προβολής και δημοσίευσης του ονόματος και της φωτογραφίας του, σύμφωνα με τα ως άνω ειδικότερα αναφερόμενα, αποστέλλωντας σχετική έγγραφη επιστολή στην έδρα της διοργανώτριας εταιρείας που ανωτέρω αναγράφεται.

20. Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή απόπειρα τροποποίησης των όρων του παρόντος, με σκοπό κυρίως την τροποποίηση ή αλλοίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ή την επιρροή με αυτοματοποιημένο ή αθέμιτο μέσο της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ή του καθορισμού του νικητή. Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος συμμετέχων έχει αναδειχθεί νικητής παραβιάζοντας τους όρους του παρόντος, με απατηλά μέσα, δεν θα του απονεμηθεί το δώρο του ή θα απώλυται αυτοδικαίως κάθε δικαίωμα κατοχής του, η δε Διοργανώτρια στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της εναντίον του εν λόγω συμμετέχοντα.

21. Οι παρόντες όροι θα είναι ανηρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.kotsovolos.gr, που διατηρεί η διοργανώτρια στο διαδίκτυο, καθώς και στον διαδικτυακό τόπο κοινωνικής δικτύωσης.

22. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με το διαγωνισμό θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.