Φωτογραφία Δρόμου

φωτογραφία εκδήλωσης
· Διαγωνισμοί · Ελληνικοί · Αθήνα // Δημοσίευση: 31 Αυγ 2012

2ος διαγωνισμός φωτογραφίας από την Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθήνας

Η Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθήνας (στο εξής ΠΕ ΝΤΑ) διοργανώνει φωτογραφικό διαγωνισμό, με θέμα «Φωτογραφία Δρόμου», από τις 5 Ιουλίου ως τις 31 Οκτωβρίου 2012 (μετά από τη νέα παράταση που δόθηκε). Ο Διαγωνισμός δεν έχει περιορισμούς εθνικούς ή ηλικιακούς ως προς τη συμμετοχή. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων είναι κάτω των 18, η αίτηση υπογράφεται από τον κηδεμόνα, που συμπληρώνει τα στοιχεία του στο τέλος της αίτησης.

Οι φωτογραφίες που θα επιλεγούν από την κριτική επιτροπή που αποτελείται από τους καταξιωμένους φωτογράφους Γιάννη Μπεχράκη, Νίκο Πηλό και Ιάκωβο Χατζησταύρου, θα αποτελέσουν το υλικό Έκθεσης Φωτογραφίας που θα περιοδεύσει σε εκθεσιακούς χώρους της Νότιας Αθήνας και του κέντρου από τον Ιανουάριο του 2013. Παράλληλα, θα κυκλοφορήσει φωτογραφικό λεύκωμα με το φωτογραφικό υλικό που θα εκδώσει η ΠΕ ΝΤΑ και θα μοιραστεί στους συμμετέχοντες στην έκθεση, ενώ αντίτυπα θα διατεθούν για διαφημιστικούς σκοπούς. Μέρος της έκδοσης είναι δυνατόν να δοθεί σε προνοιακά ή άλλα κοινωνικού χαρακτήρα ιδρύματα και βιβλιοθήκες.

Το υποβαλλόμενο έργο πρέπει να είναι τραβηγμένο εντός των γεωγραφικών ορίων των Δήμων της ΠΕ ΝΤΑ, δηλαδή Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Γλυφάδας, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Μοσχάτου-Ταύρου, Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης και Παλαιού Φαλήρου και να αναγράφεται η τοποθεσία και η χρονολογία στην αίτηση συμμετοχής.

Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό με μέχρι 2 πρωτότυπα έργα.

Τα υποβαλλόμενα έργα μπορεί να είναι έγχρωμες ή ασπρόμαυρες φωτογραφίες, επεξεργασμένες ως προς τα χαρακτηριστικά φωτεινότητας, χρωματικού κορεσμού, αντίθεσης κλπ, δε μπορεί όμως να είναι προϊόν ψηφιακού κολλάζ. Το στιγμιότυπο που καταγράφεται στη φωτογραφία πρέπει να είναι πραγματικό.

Τα έργα, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, ως συνημμένο αρχείο μορφής JPEG στη διεύθυνση diagonismosphoto@gmail.com με θέμα email: Συμμετοχή στο 2ο Δ.Φ. - Όνομα Επώνυμο.

Επιπλέον τα έργα πρέπει να είναι αποθηκευμένα με την εξής μορφή:

Επώνυμο_Μικρό Όνομα_ΤοποθεσίαΦωτογραφίας. καιΕπώνυμο_Μικρό Όνομα_ΤοποθεσίαΦωτογραφίας_2 (Εφόσον στείλετε 2 έργα)

Δηλαδή για το φωτογράφο Δημήτρη Πέτρου που τράβηξε τη φωτογραφία στη Γλυφάδα, το αρχείο θα πρέπει να εμφανίζεται ως: Petrou_Dimitris_Glyfada.jpg

Το μέγεθος αρχείου θα πρέπει να είναι 1Mb κατ' ελάχιστον και 10Mb το μέγιστο, ώστε να μπορεί να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το υποβαλλόμενο υλικό πρέπει να συνοδεύεται από τη συμπληρωμένη την ειδική αίτηση συμμετοχής (αυτό το έντυπο) που βρίσκεται στις σελίδες http://diagonismosphoto.wordpress.com/, και www.patt.gov.gr με τις πληροφορίες: ονοματεπώνυμο, ηλικία, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση email, ταχυδρομική διεύθυνση) καθώς και τοποθεσία φωτογραφίας και χρόνο λήψης. Τα προσωπικά στοιχεία πρέπει να συμπληρωθούν με μικρά γράμματα ώστε να γίνεται αντιληπτός ο τονισμός, και το μικρό όνομα πρέπει να είναι στη μορφή που προτιμάει ο συμμετέχων να αναγράφεται στο έντυπο υλικό, λεύκωμα, προγράμματα εκθέσεων κλπ. (πχ. Αθανάσιος ή Νάσος).

Η καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2012 (μετά από παράταση που δόθηκε) και ώρα 3μ.μ. Ως ημερομηνία υποβολής της υποψηφιότητας εκλαμβάνεται η ημερομηνία που έχει σταλεί το email.

Δεν θα γίνονται αποδεκτές φωτογραφίες που φέρουν υδατογράφημα (watermark) ή οποιοδήποτε άλλο διακριτικό.

Το υποβαλλόμενο έργο πρέπει να είναι πρωτότυπο και αυθεντικό.

Έργα εκτός θέματος αποκλείονται.

Έργα χωρίς συνημμένη την αίτηση συμμετοχής και έργα που δεν πληρούν τους όρους του παρόντος εγγράφου αποκλείονται.

Ο δημιουργός βεβαιώνει με αυτή την αίτηση, ότι έχει εξασφαλίσει τη συναίνεση των εικονιζόμενων προσώπων. Οι διοργανωτές ουδεμία ευθύνη φέρoυν για ενδεχόμενες παραβιάσεις δικαιωμάτων της προσωπικότητας και των προσωπικών δεδομένων των φωτογραφιζομένων προσώπων.

Με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο δημιουργός συμφωνεί ρητά και ανεπιφύλακτα να επιτρέψει την έκθεση του έργου του στην κινητή έκθεση που διοργανώνει η ΠΕ ΝΤΑκαι να συμπεριληφθεί εφόσον επιλεγεί στο φωτογραφικό λεύκωμα που θα τυπωθεί και θα διατεθεί δωρεάν, χωρίς να αποδίδεται αμοιβή στο δημιουργό και χωρίς περαιτέρω ενημέρωσή του. Τα εκτυπωμένα έργα, μετά το πέρας της Έκθεσης και εφόσον η κατάσταση τους το επιτρέπει, μπορεί να διατεθούν με πλειστηριασμό ή άλλο τρόπο υπέρ της ενίσχυσης ιδρυμάτων ή άλλων κοινωνικών σκοπών. Εαν αυτό συμβεί, θα ανακοινωθεί από τις ιστοσελίδες http://diagonismosphoto2.blogspot.gr και http://notiostomeasathinas.blogspot.gr, ενώ θα ενημερωθούν και οι κάτοχοι των έργων με email.

Το όνομα του δημιουργού θα αναγράφεται σε κάθε χρήση του έργου.

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των συμμετεχόντων μπορεί να χρησιμοποιηθούν από το διοργανωτή για την ενημέρωσή τους για τις εκθέσεις, για επόμενο διαγωνισμό ή άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνει η ΠΕ ΝΤΑ.

Οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, η ΠΕ ΝΤΑ μπορεί να αποφασίσει, κατά την απόλυτη κρίση της, να διακόψει αυτόν ή να παρατείνει τη διάρκειά του ή να αλλάξει ημερομηνίες ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού, ακυρώνονται, χωρίς άλλη διατύπωση, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις όλων των εμπλεκομένων στο Διαγωνισμό πλευρών, τα οποία προβλέπονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτόν.

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν την 1η Οκτωβρίου 2012 στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, www.patt.gov.gr, στο diagonismosphoto2.blogspot.gr, στο notiostomeasathinas.blogspot.gr και θα αποσταλούν μέσω email στους νικητές.