19ος Παν. Διαγωνισμός φωτογραφίας της Λ.Π.Φ.

logo της Λ.Π.Φ.
· Διαγωνισμοί · Ελληνικοί · Φλώρινα // Δημοσίευση: 07 Σεπ 2012

διαγωνισμός φωτογραφίας από τη Λέσχη Πολιτισμού Φλώρινας

Η Λέσχη Πολιτισμού Φλώρινας διοργανώνει τον 19ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φωτογραφίας. Ο διαγωνισμός φέτος θα έχει τις εξής δύο κατηγορίες-θέματα:

 1. Ασπρόμαυρη (Α): «Ελεύθερο» (μέχρι 4 φωτογραφίες)  
 2. Έγχρωμη (Ε): «Άνθρωπος» (μέχρι 4 φωτογραφίες)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Στο διαγωνισμό μπορεί να πάρει μέρος κάθε φωτογράφος ερασιτέχνης ή επαγγελματίας.
 2. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει σε όσες κατηγορίες επιθυμεί, συμπληρώνοντας το Δελτίο Συμμετοχής.

  *Δε θα γίνονται δεκτές φωτογραφίες που έχουν διακριθεί  σε άλλον διαγωνισμό στην Ελλάδα. Σε αυτή την περίπτωση θα ακυρώνεται η συμμετοχή του φωτογράφου στο διαγωνισμό.

 1. Η προκήρυξη  και το Δελτίο Συμμετοχής υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ΛΠΦ: www.lpflorinas.gr
 2. Γίνονται δεκτές φωτογραφίες κάθε τεχνικής λήψης (αναλογική, ψηφιακή) αρκεί το τελικό αποτέλεσμα να είναι φωτογραφικό.
 3. Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να αποστείλει CD ή DVD (όχι τυπωμένες φωτογραφίες),  στο οποίο θα περιέχονται οι φωτογραφίες του μέσα σε αντίστοιχους φακέλους ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ, ΕΓΧΡΩΜΗ (ψηφιακές ή σκαναρισμένες), σε μέγεθος 20x30 cm (ή 20x20 cm αν είναι τετράγωνες) στα 300 dpi σε μορφή jpg.
  Το όνομα κάθε αρχείου θα πρέπει να είναι της μορφής,  επίθετοΚΑΤΗΓΟΡΙΑχ.jpg, όπου:
      ι) επίθετο, το επίθετο του συμμετέχοντος φωτογράφου με μικρούς ελληνικούς χωρίς τόνους χαρακτήρες,
     ιι) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, θα είναι Α (για ασπρόμαυρη), Ε (για έγχρωμη) και
    ιιι) χ ο αύξων αριθμός της φωτογραφίας.
  Παράδειγμα: ένας διαγωνιζόμενος με το επίθετο Νικολάου στέλνει 3 φωτογραφίες στη κατηγορία Α και δύο στη κατηγορία Ε . Τα αρχεία θα είναι της μορφής:
  νικολαουA1.jpg, νικολαουA2.jpg, νικολαουA3.jpg για την κατηγορία Α(ασπρόμαυρη), και όλες μέσα στον φάκελο ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ
  νικολαουΕ1.jpg, νικολαουΕ2.jpg για την κατηγορία Ε(έγχρωμη) και όλες μέσα στον φάκελο ΕΓΧΡΩΜΗ.
 4. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι 10€ για μια κατηγορία και 15€  για δύο κατηγορίες. Τα χρήματα μπορούν να αποσταλούν είτε μαζί με το CD/DVD σε κλειστό φάκελο ή με κατάθεση στον υπ’ αριθμό 48495806621- Πολατίδου Θεοδώρα,  τραπεζικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας με αναγραφή του ονόματος του καταθέτη. Φωτογραφίες χωρίς την χρηματική συμμετοχή δεν θα γίνονται δεκτές.
 5. Τα CD/DVD μαζί με το Δελτίο Συμμετοχής και τη χρηματική συμμετοχή θα αποστέλλονται  στη διεύθυνση: Για τον 19ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φωτογραφίας,  κ. Αντωνιάδη Γεώργιο (Φαρμακείο), Μεγάλου Αλεξάνδρου 52, 53100, ΦΛΩΡΙΝΑ.
 6. Τελευταία μέρα αποστολής ορίζεται η  31η  Οκτωβρίου  2012 (σφραγίδα ταχυδρομείου). Πέρα αυτής καμιά συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή.
  Τελευταία μέρα αποστολής ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 2012 (σφραγίδα ταχυδρομείου) μετά από παράταση που δόθηκε. Πέρα αυτής καμιά συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή.
 7. Τα CD/DVD δεν θα επιστραφούν.
 8. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται  αποδοχή από τους διαγωνιζόμενους, όλων των όρων της προκήρυξης του διαγωνισμού.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 1. Η κριτική επιτροπή ορίζεται από το Δ.Σ. της Λ.Π.Φ.
 2. Οι αποφάσεις είναι οριστικές και αμετάκλητες.
 3. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθούν σε όλο το φωτογραφικό τύπο και στους διαγωνιζόμενους.
 4. Τα  βραβεία, οι έπαινοι καθώς και μέρος των φωτογραφιών που θα διακριθούν θα εκτυπωθούν και θα παρουσιαστούν σε έκθεση, στα πλαίσια του “Φωτογραφικού Χειμώνα”, στις 23 Δεκεμβρίου του 2012 στη Φλώρινα, στη γκαλερί της Λ.Π.Φ. (πρώην ξενοδοχείο Διεθνές).
 5. Οι βραβευμένες φωτογραφίες, εάν χρειαστεί, θα προβληθούν στο διαδίκτυο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1ο βραβείο: Τριήμερη διαμονή σε ξενοδοχείο της περιοχής μας.
2ο βραβείο: Διήμερη διαμονή σε ξενοδοχείο της περιοχής μας.
3ο βραβείο: Διήμερη διαμονή σε ξενοδοχείο της περιοχής μας.
1ος, 2ος, 3ος  έπαινος: Απονομή τιμητικού τίτλου    
Διάκριση: Απονομή τιμητικού τίτλου

Τελευταία ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 2012

Πληροφορίες στο τηλ. 6984598985 (κ. Κώστα Παπαϊωάννου)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Για τον 19ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φωτογραφίας, 
κ. Αντωνιάδη Γεώργιο (Φαρμακείο), Μεγάλου Αλεξάνδρου 52, 53100, Φλώρινα.