Ύδατα και Όρη στη Διασυνοριακή Περιοχή

αφίσα έκθεσης
· Εκθέσεις · Σέρρες // Δημοσίευση: 20 Σεπ 2012

έκθεση φωτογραφίας στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σερρών Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007–2013», σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 2012, παρουσιάζει την Έκθεση Φωτογραφίας με θέμα «Ύδατα και Όρη στη Διασυνοριακή Περιοχή» την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2012, ώρα 18.30.