Shiseido ART Contest

λογότυπο φορέα
· Διαγωνισμοί · Ελληνικοί · *Διαδίκτυο // Δημοσίευση: 17 Νοε 2012

διαγωνισμός από την Shiseido με αφορμή τον εορτασμό των 140 χρόνων

Η Shiseido, με αφορμή τον εορτασμό των 140 χρόνων, δημιουργεί το διαγωνισμό «Shiseido ART Contest». Έναν διαγωνισμό για νέους καλλιτέχνες και δημιουργούς, οι οποίοι καλούνται με την τέχνη τους και τη δημιουργικότητά τους να αντικατοπτρίσουν τον μοναδικό κόσμο της Shiseido, την ιδιαίτερη φιλοσοφία της, τις αξίες της, αλλά και την Ιαπωνική κουλτούρα.

Ο νικητής θα επιλεχθεί από κριτική επιτροπή που θα απαρτίζεται από εκπροσώπους της τέχνης και θα λάβει ως έπαθλο το ποσό των 3.000€.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η Shiseido, με αφορμή τον εορτασμό των 140 χρόνων, δημιουργεί το διαγωνισμό «Shiseido ART Contest». Έναν διαγωνισμό για νέους καλλιτέχνες και δημιουργούς, οι οποίοι καλούνται με την τέχνη και τη δημιουργικότητά τους να αντικατοπτρίσουν το μοναδικό κόσμο της Shiseido.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Οι καλλιτέχνες και οι δημιουργοί πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην ξεπερνούν την ηλικία των 30 ετών. Επίσης, πρέπει να είναι φοιτητές ή απόφοιτοι καλλιτεχνικής σχολής. Οι καλλιτέχνες μπορούν να συμμετάσχουν ως φυσικά πρόσωπα, είτε ατομικά είτε σε ομάδες. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή εταιρειών ή οργανισμών οποιασδήποτε μορφής.

ΕΡΓΑ
Οι συμμετέχοντες πρέπει να δημιουργήσουν ένα έργο αδημοσίευτο, πρωτότυπο και ειδικά σχεδιασμένο για τη Shiseido, σύμφωνα με τους Όρους Συμμετοχής και τις Δημιουργικές Προδιαγραφές.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
Το ενημερωτικό έγγραφο με τις Δημιουργικές Προδιαγραφές των έργων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.shiseidoartcontest.gr.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τα έργα μπορούν να είναι σε οποιαδήποτε διάσταση αρκεί να μην ξεπερνάνε το 1,50x1,50 μέτρο και θα πρέπει να αποσταλούν σε μορφή PDF ή JPG (μέγιστο μέγεθος 10 MB) μέσω της ιστοσελίδας www.shiseidoartcontest.gr. Οι τομείς που συμμετέχουν είναι: ζωγραφική, φωτογραφία, comics, γραφιστική, ενώ οι Δημιουργικές Προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στο αντίστοιχο τμήμα της ιστοσελίδας www.shiseidoartcontest.gr.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Στην ενότητα υποβολής του έργου, δηλαδή στην ενότητα Shiseido ART Contest, είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν όλα τα πεδία που σημειώνονται με το σύμβολο του αστερίσκου (*):
-Όνομα
-Επώνυμο
-Ε-mail
-Οδός, Αριθμός
-Τ.Κ.
-Τηλέφωνο
-Περιοχή, Πόλη
-Τίτλος έργου
-Εισαγωγή βιογραφικού* (αρχείο pdf ή jpg, με μέγιστο μέγεθος 2Mb)
-Εισαγωγή έργου (αρχείο pdf ή jpg, με μέγιστο μέγεθος 10Mb)
-Περιγραφή έργου και τεχνική περιγραφή (μέχρι 2.500 χαρακτήρες)

*Στην περίπτωση που το έργο είναι ομαδική εργασία, πρέπει ο υπεύθυνος της ομάδας να συμπληρώσει τα στοιχεία του και στην επισύναψη του βιογραφικού να συμπεριλάβει τα στοιχεία και τα βιογραφικά σημειώματα των υπόλοιπων μελών της ομάδας.

Είναι δυνατή η συμμετοχή με ένα μόνο έργο ανά άτομο ή ομάδα.
Τα έργα που αποστέλλονται γίνονται αποδεκτά μόνο αν συνοδεύονται από τη φόρμα εγγραφής κατάλληλα και πλήρως συμπληρωμένη.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό συμφωνούν με τους Όρους Συμμετοχής και τις αποφάσεις του διοργανωτή, οι οποίες είναι τελικές και δεσμευτικές. Για να έχουν δικαίωμα υποψηφιότητας για το βραβείο, θα πρέπει να καλύψουν τις παραπάνω προϋποθέσεις. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αποκλείσουν συμμετέχοντες που έχουν παραβιάσει οποιονδήποτε όρο του διαγωνισμού.

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Η τελική προθεσμία για την παράδοση των σχεδίων είναι 15 Ιανουαρίου 2013, εκτός εάν δοθεί παράταση η οποία θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού www.shiseidoartcontest.gr. Οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια αποκλείεται.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η κριτική επιτροπή, που θα ορίσει η Shiseido, θα απαρτίζεται κυρίως από εκπροσώπους της τέχνης και θα αξιολογήσει τα έργα. Η απόφαση της Επιτροπής είναι οριστική και αμετάκλητη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΙΝΑΛIΣΤ
Τα ονόματα και τα έργα του νικητή και των 5 επιλαχόντων θα δημοσιευθούν στον δικτυακό τόπο της πρωτοβουλίας www.shiseidoartcontest.gr. Η Shiseido διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τρόπο και τον χώρο ανακοίνωσης των νικητών.

ΝΙΚΗΤΗΣ
Ο δημιουργός του οποίου το έργο θα αναδειχθεί πρώτο από την επιτροπή, θα ανακηρυχτεί νικητής και θα λάβει το πόσο των 3.000€, ένα χρηματικό ποσό που θα λειτουργήσει ως αφετηρία προκειμένου ο νικητής να καταφέρει να είτε να προχωρήσει τις σπουδές του, είτε να τα χρησιμοποιήσει για να δημιουργήσει ένα καινούργιο έργο ή μια έκθεση πραγματοποιώντας το όνειρο του. Τα χρήματα θα δοθούν με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του που θα δώσει στην εταιρεία. Η κατάθεση των χρημάτων θα γίνει εντός 3 μηνών από την ανακήρυξή του σε νικητή. Εκτός από τον 1ο νικητή θα υπάρξουν και 5 επιλαχόντες νικητές. Σε περίπτωση που ο 1ος νικητής δεν παραλάβει το χρηματικό έπαθλο, νικητής αυτόματα θα θεωρηθεί ο 1ος επιλαχών. Εάν ούτε ο 1ος επιλαχών παραλάβει το έπαθλο, νικητής θα θεωρηθεί ο 2ος επιλαχών κ.ο.κ. Σε περίπτωση που κανείς από τους νικητές δεν εμφανιστεί σε διάστημα ενός μήνα από την ημερομηνία ανακήρυξής του ως νικητή, τα χρήματα του επάθλου θα παραμείνουν στον διοργανωτή. Σε περίπτωση που το έργο που θα αναδειχθεί πρώτο ανήκει όχι σε έναν δημιουργό, αλλά σε ομάδα δημιουργών, το χρηματικό έπαθλο θα παραμείνει σταθερό στο πόσο των 3.000€ και θα διανεμηθεί ισόποσα στα μέλη της ομάδας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
Ο νικητής, καθώς και οι προκριθέντες στην τελική φάση, θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα www.shiseidoartcontest.gr. Η Shiseido διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει τα έργα στο διαδίκτυο ή σε άλλες μορφές μαζικής ενημέρωσης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
Τυχόν τροποποιήσεις στους παρόντες Όρους Συμμετοχής (π.χ. παράταση της ημερομηνίας παράδοσης, αλλαγή των ημερομηνιών έκθεσης, αλλαγή των μελών της Επιτροπής) ή άλλες επιπλέον πληροφορίες θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.shiseidoartcontest.gr. Συνεπώς, συστήνεται στους συμμετέχοντες να επισκέπτονται περιοδικά την παραπάνω ιστοσελίδα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ
Συμμετοχή στην πρωτοβουλία προϋποθέτει τη χορήγηση του δικαιώματος της αποκλειστικής χρήσης των έργων από τη Shiseido χωρίς περιορισμό χρόνου και τόπου, για οποιονδήποτε σκοπό που αφορά σχετική πρωτοβουλία, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα των καλλιτεχνών και να αναγνωρίζονται βέβαια ως δημιουργοί των έργων τους.
Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες συμφωνούν στην πιθανή δημοσίευση των έργων και των ονομάτων τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε εκθέσεις κ.λπ. Μετά την υποβολή των έργων οι διοργανωτές έχουν το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα, να τα αναπαραγάγουν, να τα δημοσιεύσουν και να τα εκθέσουν σε παγκόσμιο επίπεδο και σε οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την περαιτέρω ανακοίνωση, την άδεια ή την αποζημίωση του δημιουργού τους.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεώνονται να κρατήσουν τα έργα τους για ένα χρόνο από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, καθώς ενδέχεται να πραγματοποιηθεί η έκθεση αυτών. Μετά την πιθανή έκθεση τα έργα θα επιστραφούν στους καλλιτέχνες.

Βρείτε παρακάτω τις πληροφορίες που χρειάζεστε για την υποβολή των έργων σας και στείλτε την ολοκληρωμένη σας πρόταση μέχρι 15 Ιανουαρίου 2013.

Όροι Συμμετοχής
Δημιουργικές Προδιαγραφές