Διαγωνισμός φωτογραφίας Συν-Ύπαρξη

αφίσα εκδήλωσης
· Διαγωνισμοί · Ελληνικοί · Αθήνα // Δημοσίευση: 12 Νοε 2012

διαγωνισμός φωτογραφίας από το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ψυχολογικής Υποστήριξης Συν-Ύπαρξη

Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ψυχολογικής Υποστήριξης «Συν-Ύπαρξη», στα πλαίσια των δράσεων και των εκδηλώσεών του, ανοίγει ορίζοντες προς την Τέχνη της Φωτογραφίας. Τα μέλη του δικτύου θεώρησαν σημαντικό να δοθεί ένα βήμα προς κάθε νέο καλλιτέχνη να πειραματιστεί με την φύση της φωτογραφίας και να δώσει την δική του ματιά για τον κόσμο γύρω του.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ημερομηνίες διεξαγωγής 10/11/2012 έως και 30/11/2012 παράταση έως 15 Δεκεμβρίου 2012
Ο διαγωνισμός φωτογραφίας απευθύνεται σε άπορους, άνεργους, ανασφάλιστους, άτομα με χαμηλά εισοδήματα, ερασιτέχνες που αγαπούν τη φωτογραφία. Το θέμα είναι ελεύθερο και οι συμμετέχοντες μπορούν να αποστείλουν σε CD, 5-10 φωτογραφίες σε ψηφιακή μορφή (αναλογικέςή ψηφιακές) με τα έργα τους στην διεύθυνση "Φωτογραφικός Κύκλος", Τσακάλωφ 44, Αθήνα 10 673, με την Ένδειξη "Διαγωνισμός Φωτογραφίας Συνύπαρξης" .
Μετά την ημερομηνία λήξης της αποστολής των φωτογραφιών και την συγκέντρωση τους, ο κριτής του διαγωνισμού, Πλάτωνας Ριβέλλης, θα επιλέξει τους τρείς (3) διαγωνιζόμενους που θα βραβευθούν με υποτροφία 70% έκπτωσης στα δίδακτρα του σεμιναρίου του "Φωτογραφικού Κύκλου».

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στις Πληροφορίες σχετικά με την οικονομική τους κατάσταση.
2. Δε θα γίνουν δεκτές οι συμμετοχές από επαγγελματίες φωτογράφους και από νυν ή πρώην μέλη του «Φωτογραφικού Κύκλου».
3. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι ενήλικες.
4. Ο κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα μίας μόνο συμμετοχής. Παραπάνω συμμετοχές συνεπάγεται ακύρωση του διαγωνιζόμενου.
5. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να στείλουν σε CD ( στην διεύθυνση "Φωτογραφικός Κύκλος" Τσακάλωφ 44, Αθήνα 10 673, με την Ένδειξη "Διαγωνισμός Φωτογραφίας Συνύπαρξης), 5 έως 10 φωτογραφίες σε ψηφιακή μορφή (αναλογικές ή ψηφιακές φωτογραφίες) που θα επιλέξουν οι ίδιοι για να διαγωνιστούν. Με λιγότερες ή περισσότερες φωτογραφίες, η συμμετοχή δεν θα θεωρείται έγκυρη.
6. Οι συμμετέχοντες μαζί με τις φωτογραφίες θα πρέπει να επισυνάπτουν ένα βιογραφικό σημείωμα με τα προσωπικά τους στοιχεία (απαραίτητο να αναφερθούν πιθανές συμμετοχές σε σεμινάρια φωτογραφίας). Όπως επίσης και να αναγράφουν πάνω στο CD το ονοματεπώνυμό τους. Χωρίς βιογραφικό σημείωμα η συμμετοχή δε θα είναι έγκυρη.
7. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποστείλουν τις φωτογραφίες στο χρονικό διάστημα που θα οριστεί από το Δίκτυο της Συν-Ύπαρξης. Σε αντίθετη περίπτωση, η συμμετοχή δε θα θεωρηθεί έγκυρη.
8. Από το σύνολο των συμμετοχών που θα σταλούν στο Διαγωνισμό και θα πληρούν τους Όρους Συμμετοχής, ο Κριτής του Διαγωνισμού, κατά την απόλυτη κρίση του, θα διαλέξει τους τρεις (3) διαγωνιζόμενους που θα βραβευθούν με υποτροφία 70% έκπτωσης στα δίδακτρα του σεμιναρίου του "Φωτογραφικού Κύκλου».
9. Η τελική απόφαση του Κριτή του Διαγωνισμού δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, είναι οριστική, και θα ανακοινωθεί σε ειδική εκδήλωση βράβευσης μετά το πέρας του Διαγωνισμού.
10. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους συμμετοχής, όπως επίσης και ότι ανά πάσα στιγμή οι διοργανωτές του διαγωνισμού διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του, τους όρους συμμετοχής καθώς και την αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού. Κάθε αλλαγή θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δικτύου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις συμμετοχές τους στην διέυθυνση «Φωτογραφικός Κύκλος» Τσακάλωφ 44, Αθήνα 10 673, με την Ένδειξη «Διαγωνισμός Φωτογραφίας Συνύπαρξης» από τις 10/11/2012 έως και τις 15/12/2012.

Για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν μετά την λήξη της προθεσμίας καταβολής, μέσω e-mail και τηλεφωνικά.