Ελλάδα 2013

Φωτογραφία Εκδήλωσης
· Διαγωνισμοί · Ελληνικοί · Βόλος // Δημοσίευση: 22 Mar 2013

10ος διαγωνισμός Φωτογραφίας από το Δίαυλο

Με θέμα «Ελλάδα 2013» προκηρύσσει τον 10ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φωτογραφίας η Φωτογραφική Ομάδα του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων Βόλου, της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – Δη.Πε.Θε. Βόλου. Στο διαγωνισμό θα γίνονται δεκτές έγχρωμες και ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής, στο διαγωνισμό μπορεί να πάρει μέρος κάθε ερασιτέχνης ή επαγγελματίας φωτογράφος που κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μέχρι και τέσσερα έργα. Η διαδικασία λήψης και αναπαραγωγής των έργων πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά με φωτογραφικές μεθόδους. Αποκλείονται φωτογραφίες που έχουν υποστεί ηλεκτρονική επεξεργασία σε σημείο που παραποιεί την πραγματικότητα. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Δήμου Βόλου και του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – Δη.Πε.Θε. Δήμου Βόλου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Ελλάδα 2013» (γίνονται δεκτές και έγχρωμες και μονόχρωμες φωτογραφίες.)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1. Στο διαγωνισμό μπορεί να πάρει μέρος κάθε ερασιτέχνης ή επαγγελματίας φωτογράφος που κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα. 2. α. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μέχρι και τέσσερα (4) έργα. β. Η διαδικασία λήψης και αναπαραγωγής των έργων πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά με φωτογραφικές μεθόδους. Αποκλείονται φωτογραφίες που έχουν υποστεί ηλεκτρονική επεξεργασία σε σημείο που παραποιεί την πραγματικότητα. 3. Οι φωτογραφίες πρέπει να έχουν τις ακόλουθες διαστάσεις: α. Η μεγαλύτερη πλευρά δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 30 εκ ή να ξεπερνά τα 45 εκ. β. Η μικρότερη πλευρά δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 20 εκ ή να ξεπερνά τα 30 εκ. γ. Για τις παραπάνω διαστάσεις υπάρχει ανοχή διαφοροποίησης κατά 5 %. (Το ελάχιστο μέγεθος είναι 20Χ30 εκ. και το μέγιστο 30Χ45 εκ., με όλες τις ενδιάμεσες διατάσεις δεκτές π.χ. 30Χ30 εκ. κ.λ.π.) 4. Οι φωτογραφίες δεν πρέπει να είναι κολλημένες σε χαρτόνι. 5. Στην πίσω πλευρά κάθε φωτογραφίας πρέπει να είναι γραμμένα: α. Το ονοματεπώνυμο του φωτογράφου. β. Ο αύξων αριθμός της φωτογραφίας όπως αναγράφεται στο δελτίο συμμετοχής που συνοδεύει την προκήρυξη του διαγωνισμού. γ. Ο τίτλος της φωτογραφίας, αν υπάρχει. (Η φορά ανάγνωσης των παραπάνω πρέπει να καταδεικνύει το πάνω μέρος της φωτογραφίας. - Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτοκόλλητο.)

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:

1. Οι συμμετοχές πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από το δελτίο συμμετοχής. Το δελτίο συμμετοχής συμπληρωμένο με όλα τα στοιχεία που ζητούνται τοποθετείται στη συσκευασία. Το δελτίο συμμετοχής μπορεί να είναι φωτοαντίγραφο του υποδείγματος που συνοδεύει την προκήρυξη του διαγωνισμού. Δελτία συμμετοχής μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι από το Κέντρο Νεότητας «ΔΙΑΥΛΟΣ» στην διεύθυνση που ακολουθεί. 2. Η συσκευασία των έργων πρέπει να επιτρέπει την επαναχρησιμοποίησή της για την ασφαλή επιστροφή τους στους δικαιούχους. 3. Οι συμμετοχές υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στο Κέντρο Νεότητας «ΔΙΑΥΛΟΣ», Τοπάλη 14, Τ.Κ. 38221, Βόλος. Τηλέφωνο για συνεννόηση 24210 25363.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1. Το δικαίωμα συμμετοχής για τους διαγωνιζόμενους καθορίζεται στα πέντε (5) ευρώ. 2. Το δικαίωμα συμμετοχής καταβάλλεται απ’ ευθείας ή με ταχυδρομική επιταγή στα γραφεία του Κέντρου Νεότητας «ΔΙΑΥΛΟΣ».

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:

Τελευταία ημέρα παραλαβής: Δευτέρα 22/4/2013 (Σφραγίδα ταχυδρομείου).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ:

1. Η κρίση των έργων θα γίνει το Σαββάτο 18 Μαΐου 2013 και τα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά εγγράφως στους ενδιαφερόμενους. Επίσης θα δοθούν για δημοσίευση στον φωτογραφικό περιοδικό τύπο και στον ημερήσιο τύπο του Βόλου. 2. Η σύνθεση της κριτικής επιτροπής θα καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – Δη.Πε.Θε. Δήμου Βόλου και θα γνωστοποιηθεί στα τέλη Απριλίου. 3. Οι αποφάσεις της κριτικής επιτροπής είναι οριστικές και αμετάκλητες. 4. Οι φωτογραφίες που θα διακριθούν θα παραμείνουν στο Κέντρο Νεότητας «ΔΙΑΥΛΟΣ» και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε μη κερδοσκοπικό σκοπό με την αναφορά του ονόματος του δημιουργού. 5. Τα έργα που δεν θα διακριθούν θα επιστραφούν στους δικαιούχους αμέσως μετά τη κρίση της επιτροπής. Η παραλαβή τους θα μπορεί να γίνει και αυτοπροσώπως από το Κέντρο Νεότητας «ΔΙΑΥΛΟΣ» κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης. 6. Η απονομή των βραβείων θα γίνει σε δημόσια τελετή κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της ειδικής έκθεσης κατά την οποία θα παρουσιαστούν οι φωτογραφίες που θα διακριθούν. 7. Οι φωτογραφίες που θα διακριθούν με κάποιο βραβείο, έπαινο ή ανάρτηση θα παρουσιαστούν σε ειδική έκθεση στο χώρο του εκθετηρίου του Κέντρου Νεότητας «ΔΙΑΥΛΟΣ» την Παρασκευή 31 Μαΐου 2013 στις 20:30 μ.μ. Οι επιπλέον φωτογραφίες των βραβευμένων που θα αναρτηθούν στην ειδική αυτή έκθεση φωτογραφίας θα πάρουν τιμητικό δίπλωμα συμμετοχής. 8. Το Κέντρο Νεότητας «ΔΙΑΥΛΟΣ» θα κάνει κάθε προσπάθεια για την προστασία και την φύλαξη των έργων, δεν ευθύνεται όμως για απρόβλεπτη απώλεια ή καταστροφή τους. 9. Κάθε απρόβλεπτη περίπτωση που τυχόν θα προκύψει κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού θα ρυθμιστεί με απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – Δη.Πε.Θε. Δήμου Βόλου. Αν το γεγονός αφορά τις κρίσεις των φωτογραφιών θα λυθεί από την κριτική επιτροπή. 10.Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους διαγωνιζόμενους όλων των όρων της προκήρυξης του διαγωνισμού.

ΒΡΑΒΕΙΑ και ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

1ο βραβείο: Απονομή τιμητικού διπλώματος και ειδικό βραβείο. 2ο βραβείο: Απονομή τιμητικού διπλώματος και ειδικό βραβείο. 3ο βραβείο: Απονομή τιμητικού διπλώματος και ειδικό βραβείο. 1ος έπαινος: Απονομή τιμητικού διπλώματος 2ος έπαινος: Απονομή τιμητικού διπλώματος 3ος έπαινος: Απονομή τιμητικού διπλώματος Ανάρτηση: Ο αριθμός τους θα καθοριστεί από την κριτική επιτροπή και θα συνοδεύεται από αναμνηστικό τιμητικό δίπλωμα συμμετοχής

Στοιχεία των προηγουμένων διαγωνισμών φωτογραφίας

Τον Νοέμβριο του 1996 προκηρύχθηκε ο πρώτος Πανελλήνιος διαγωνισμός φωτογραφίας με δύο κατηγορίες, Ασπρόμαυρης με θέμα: «Στιγμές έντασης» και Έγχρωμης με θέμα : «Το χρώμα των πόλεων». Στον διαγωνισμό πήραν μέρος 47 φωτογράφοι από όλη την Ελλάδα με 148 έργα. Τον Νοέμβριο του 1997 προκηρύχθηκε ο 2ος Πανελλήνιος με θέματα: «Πορτραίτο» στην Ασπρόμαυρη και «Ελληνική φύση» στην Έγχρωμη φωτογραφία». Στον διαγωνισμό πήραν μέρος 120 φωτογράφοι με 418 έργα τους. Τον Οκτώβριο του 1998 προκηρύχθηκε ο 3ος Πανελλήνιος με θέματα: «Άνθρωπος και κίνηση» στην Ασπρόμαυρη και «Νεκρή φύση» στην Έγχρωμη φωτογραφία». Στον διαγωνισμό πήραν μέρος 55 φωτογράφοι με 168 έργα τους. Τον Οκτώβριο του 1999 προκηρύχθηκε ο 4ος Πανελλήνιος με θέματα: «Κτίσματα στο πέρασμα του χρόνου» στην Ασπρόμαυρη και «Καθημερινή ζωή» στη Έγχρωμη φωτογραφία». Στον διαγωνισμό πήραν μέρος 81 φωτογράφοι με 267 έργα τους. Τον Δεκέμβριο του 2000 προκηρύχθηκε ο 5ος Πανελλήνιος με θέματα: στην κατηγορία της Ασπρόμαυρης φωτογραφίας «Άνθρωπος και εργασία» και στη κατηγορία της Έγχρωμης φωτογραφίας «Ανθρώπινες κατασκευές» Στον 5ο Πανελλήνιο πήραν μέρος 93 φωτογράφοι με 309 έργα. Τον Νοέμβριο του 2001 προκηρύχθηκε ο 6ος Πανελλήνιος με θέματα: στην κατηγορία της Ασπρόμαυρης φωτογραφίας «Τοπίο» και στη κατηγορία της Έγχρωμης φωτογραφίας «Πορτραίτο». Στον 6ο Πανελλήνιο πήραν μέρος 80 φωτογράφοι με 275 έργα. Τον Απρίλιο του 2003 προκηρύχθηκε ο 7ος Πανελλήνιος με θέματα: στην κατηγορία της Ασπρόμαυρης φωτογραφίας «Καθημερινή Ζωή» και στη κατηγορία της Έγχρωμης φωτογραφίας «Φυσικό Περιβάλλον».

Στον 7ο Πανελλήνιο πήραν μέρος 111 φωτογράφοι με 398 έργα. Τον Οκτώβριο του 2004 προκηρύχθηκε ο 8ος Πανελλήνιος με θέματα: στην κατηγορία της Ασπρόμαυρης φωτογραφίας «Ο σύγχρονος κόσμος» και στη κατηγορία της Έγχρωμης φωτογραφίας «Ταξιδεύοντας». Στον 8ο Πανελλήνιο πήραν μέρος 90 φωτογράφοι με 292 έργα. Τον Φεβρουάριο του 2006 προκηρύχθηκε ο 9ος Πανελλήνιος με θέματα: στην κατηγορία της Ασπρόμαυρης φωτογραφίας «Αντικείμενα» και στη κατηγορία της Έγχρωμης φωτογραφίας «Άνθρωποι» Στο διαγωνισμό πήραν μέρος 140 φωτογράφοι με συνολικά 494 φωτογραφίες. Συνοψίζοντας σε όλους τους προηγούμενους διαγωνισμούς συμμετείχαν 817 φωτογράφοι με συνολικά 2769 έργα και ο οπτικός πλούτος που προσέφεραν υπήρξε τεράστιος. Οι πολλές συμμετοχές από κάθε μεριά της Ελλάδας , της Κύπρου αλλά και από Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, είναι ενδεικτικές της μεγάλης απήχησης του διαγωνισμού καθώς της εμπιστοσύνης με την οποία περιβάλουν οι εραστές της φωτογραφίας την διοργάνωση.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Ξεκίνησε να λειτουργεί στις αρχές του 1992. Όλα άρχισαν σαν μία προσπάθεια φίλων της φωτογραφίας χωρίς μέσα αλλά με πολύ μεράκι να προσεγγίσουν περισσότερο το αντικείμενο της φωτογραφίας. Βασική φιλοδοξία και προσδοκία της ομάδας, με την επιμέλεια και την καθοδήγηση του υπεύθυνου επιμορφωτή κ. Λέοντα Μουρτζούκου, ήταν να φέρουν τους νέους της πόλης μας σε επαφή με την τέχνη της φωτογραφίας. Στα χρόνια που πέρασαν, μέσα από τις τακτικές εβδομαδιαίες συναντήσεις και τα μαθήματα η φωτογραφική ομάδα βλέπει το μέλλον της με αισιοδοξία. Σ΄ αυτό συνέτειναν οι πολλές ομαδικές (γύρω στις 40) αλλά και ατομικές εκθέσεις μελών της ομάδας αλλά και των φιλοξενούμενων φωτογράφων, ο δικός της πλέον χώρος συναντήσεων, ο άρτια εξοπλισμένος σκοτεινός θάλαμος και το σύγχρονο στούντιο φωτογραφίας Το ουσιαστικό που έχει προκύψει μέσα απ' όλη αυτή τη διαδικασία δεν είναι μόνο η προσέγγιση του αντικειμένου της φωτογραφίας από τα μέλη της και η ευκαιρία που δόθηκε σε νέους φωτογράφους να εκθέσουν τη δουλειά τους αλλά οι σχέσεις που αναπτύχθηκαν μέσα στη ίδια της ομάδα. Οι φωτογραφικές εξορμήσεις εξελίχθηκαν σε εκδρομές μεταξύ φίλων και οι εβδομαδιαίες συναντήσεις - μαθήματα σε συγκεντρώσεις ανθρώπων με κοινό χόμπι την φωτογραφία που έχουν όμως πολλά να πουν μεταξύ τους.

Η φωτογραφική ομάδα έχει σαν μέλη τους νέους που πολλοί απ' αυτούς την παρακολουθούν συνεχώς για τρία ή και για τέσσερα χρόνια. Αυτό οφείλεται και στη συνεχή αναβάθμιση των μαθημάτων που γίνονται πλέον με ταυτόχρονη προβολή διαφανειών και με φωτογραφίσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, και στη διεύρυνσή τους σε πλατύτερα θέματα απ' αυτά που θεωρούνται βασικά. . Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τη συζήτηση πάνω σε φωτογραφίες και τις συχνές προβολές διαφανειών των μελών της η ομάδα κατακτά συνεχώς και καλύτερο επίπεδο φωτογραφιών. Σ' αυτό συνηγορούν και οι αρκετές βραβεύσεις μελών της ομάδας σε διάφορους διαγωνισμούς. Οι διαγωνισμοί είχαν τεράστια επιτυχία και συγκέντρωσαν τα ευνοϊκότατα σχόλια από τα ειδικά περιοδικά του χώρου αλλά και τις καλύτερες εντυπώσεις από τους διαγωνιζομένους τόσο στο επίπεδο της κρίσης των διαγωνιζομένων φωτογραφιών, τόσο και σε επίπεδο διοργάνωσης και γραμματειακής υποστήριξης.

Η Φωτογραφική Ομάδα του ΔΙΑΥΛΟΥ αναντίρρητα παραμένει μία από τις δυναμικότερες παρουσίες στο χώρο της φωτογραφίας στη πόλη μας . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά, από τις 10 το πρωί έως τις 9.30 το βράδυ από τη γραμματεία του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων Βόλου «Δίαυλος» (Τοπάλη 14 μεταξύ Ερμού και Δημητριάδος).