Η Κρήτη µας

Αφίσα εκδήλωσης
· Διαγωνισμοί · Ελληνικοί // Δημοσίευση: 04 Μάιος 2013

διαγωνισμός Φωτογραφίας από το Δήµο Χανίων και τη διαδικτυακή κοινότητα I ♥ Crete

Ο Δήµος Χανίων σε συνεργασία µε τη µεγαλύτερη διαδικτυακή κοινότητα της Κρήτης "I ♥ Crete", προκηρύσσουν διαγωνισµό φωτογραφίας µε θέµα "η Κρήτη µας". Στόχος του διαγωνισµού είναι η προβολή της Κρήτης στην παγκόσµια κοινότητα.

Α. Διαδικασία Συµµετοχής:
Εάν είσαι άνω των 18 ετών µπορείς να στείλεις την φωτογραφία σου (µόνο µια), µέχρι τις 31 Μαΐου 2013 στην διεύθυνση ilovecrete@gmail.com µε θέµα: "Συµµετοχή στο διαγωνισµό φωτογραφίας". Το όνοµα του συνηµµένου αρχείου πρέπει να έχει το ονοµατεπώνυµο σου µε λατινικούς χαρακτήρες (π.χ. TheodoreVasilakis.jpg). Μέγεθος αρχείου έως 15mb σε µορφή jpg. Η συµµετοχή σου θα αξιολογηθεί από επιτροπή και εφόσον επιλεχθεί ως φιναλίστ στις 30 καλύτερες, τότε θα εκτεθεί τυπωµένη σε ειδική έκθεση φωτογραφίας.

Β. Oι 30 καλύτερες θα εκτεθούν:
Στην αίθουσα «Σαµπιονάρα» στην Πύλη της Άµµου, στο παλιό λιµάνι των Χανίων για µία εβδοµάδα (1-7 Ιουλίου) µε αποκορύφωµα την αποκάλυψη της καλύτερης δεκάδας και των 3 νικητών κατά την διάρκεια των εγκαινίων της έκθεσης. Οι υπόλοιπες φωτογραφίες θα υπάρχουν σε ψηφιακή έκθεση. Επιπλέον των 3 βραβείων της επιτροπής, θα διατεθεί ακόµα ένα δώρο στην φωτογραφία που θα επιλέξει το κοινό που θα επισκεφτεί την έκθεση.

Δείτε εδώ τα βραβεία του διαγωνισμού

Γ. Έξτρα τεχνικές προδιαγραφές:
Επιτρέπεται η ελαφρά επεξεργασία στον τοµέα της φωτεινότητας, του κοντράστ, η µετατροπή έγχρωµης φωτογραφίας σε ασπρόµαυρη, η κατάτµηση (crop) της πρωτότυπης, και όλες γενικά οι επεµβάσεις που µπορούν κατ’ αντιστοιχία να γίνουν και στον σκοτεινό θάλαµο. Δεν επιτρέπεται το µοντάζ (σύνθεση), η προσθήκη ψηφιακής κορνίζας και υπογραφής (watermark), η αφαίρεση, η προσθήκη στοιχείων της εικόνας και ο µερικός αποχρωµατισµός (τµήµατος ή στοιχείου) της εικόνας και οποιαδήποτε τοπική επεξεργασία.

Δ. Υποχρεώσεις Αρχικής Συµµετοχής:
1. Αποστολή φωτογραφίας ηλεκτρονικά έως 31 Μαίου 2013 στο email: ilovecrete@gmail.com
2. Αποστολή Στοιχείων Επικοινωνίας Διαγωνιζόµενου (Όνοµατεπώνυµο, Email, Τηλέφωνο)
3. Η φωτογραφία πρέπει να είναι σε υψηλή ανάλυση από 2mb έως 15mb.

Ε. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Τυπωµένων Φωτογραφιών:
1. Διαστάσεις Φωτογραφίας: Α3 (29,7cm x 42cm)
2. Ανάλυση Φωτογραφίας: 150 pixels/Inch

ΣΤ. Υποχρεώσεις 30 Διακριθέντων Φιναλίστ:
1. Αποστολή Τυπωµένης Φωτογραφίας σε διαστάσεις 29,7cm x 42cm
2. Αποστολή σύντοµου βιογραφικού του δηµιουργού (100 λέξεων)
3. Αποστολή Τίτλου & Λεζάντας Φωτογραφίας

Ζ. Νοµικά Θέµατα:
1. Όλες οι συµµετοχές πρέπει να είναι αποκλειστική εργασία του διαγωνιζόµενου. Έργα εκτός θέµατος αποκλείονται.
2. Οι συµµετέχοντες θα διατηρήσουν τα πνευµατικά δικαιώµατα των φωτογραφιών τους αλλά θα παραχωρήσουν στη σελίδα µη αποκλειστικά δικαιώµατα για τη δηµοσίευση σε ιστοσελίδες για παρουσίαση και σε εκθέσεις χωρίς καµία οικονοµική ανταµοιβή στο διαγωνιζόµενο. [CC(BY-NC-ND)] creativecommons.org
3. Οι διαγωνιζόµενοι συµφωνούν ότι το όνοµά τους και η χώρα τους µπορούν να δηµοσιεύονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
4. Με την υποβολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, ο διαγωνιζόµενος αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισµού.

Η. Φάσεις διαγωνισμού - έκθεσης:

ΦΑΣΗ 1: έως 31 Μαίου 2013
Αποστολή Φωτογραφιών - Συµµετοχές

ΦΑΣΗ 2: 3 - 7 Ιουνίου 2013
Αξιολόγηση Συµµετοχών από την Επιτροπή

ΦΑΣΗ 3: 10 - 14 Ιουνίου 2013
Ενηµέρωση των 30 Προκρινόµενων Συµµετεχόντων σε Έκθεση

ΦΑΣΗ 4: 17 - 21 Ιουνίου 2013
Αποστολή Τυπωµένων Φωτογραφιών

ΦΑΣΗ 5: Δευτέρα 1 Ιουλίου 2013
Εγκαίνια - Έκθεση των 30 καλύτερων φωτογραφιών
Επίσηµη Τελετή Βράβευσης των 3 πρώτων

ΦΑΣΗ 6: Κυριακή 7 Ιουλίου 2013
Τελευταία Ηµέρα της Έκθεσης.
Απονοµή Ειδικού βραβείου Κοινού (στη φωτογραφία που θα επιλέξει το κοινό που θα επισκεφτεί την έκθεση)

Θ. Επιτροπή Αξιολόγησης:
Θα ανακοινωθεί πενταµελής επιτροπή αξιολόγησης των φωτογραφιών µετά το πέρας των συµµετοχών.

Ι. Πληροφορίες - Επικοινωνία:
ilovecrete@gmail.com